- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Captain BÓP VÚ CÔ GIÁO Hoa Dương Tử KD MEWTWO KD Arceus TaQ Tử Long Dead of Shadow TaQ Thor Sở Khanh TaQ BurNing BÓP VÚ CÔ GIÁO
LUCKY1981 Ngầu Vương Tiễn SG Anh Yêu Em SG CUTỏi XuÂn Tóc Đỏ Tiểu Nhật Minh Xe Pháo Mã 02 SG TIGERNB Lão Nạp S4 ChénTràThơm
Ngô Đế XỊT GOW GON SimXôi G0W HerculeS GĐ SimXôi GOW DUCKLING Hari Châu Tiểu Bá Vương GOW VIN HQ Thịnh Lê 1st BánhKẹoSữa
thích cà khịa DINO ST REY TÀ THẦN CôGiáoShịpHồng MissYuna Hanh kute Zo ro Dark Phoenix Kotex Tiger TháiAnhTiểuThư
KEN MO Candy Kem Truyen Trái Dứng OVL ROM Thíck làm trùm JAV Trùm 9 chỉ Trái Apple Thích Nỵ Nỵ Tripi partner
King Snow YMi Bú Đì Anh Buôi King mOnEy King TeeMo NhấtĐăngĐạiSư Lẩu Kem Lẫu Cá Ngừ PY Sư Thiện lành King Lò Tôn CÂY BÁCH Dry Blood®
NoBi NoBiTa HQ Huyenxinh HQ Xích Bích Rồng Thiên Rồng kinh tế NT Anh Vũ HQ Đồ Tể HQ Hoàng Khang HQ Gấu Mẹ HelloBaby NT ĐẠT HOÀI 09
Thick Lê báo THÍCH ĂN BÁNH SỜ TY VỢ BẠN Thíck Liv Thích Rượu Nếp Suineg BéXu thích gái đẹp ABU5 Aventador Thíck Vợ Bạn
CHUNG TÌNH King of Devil King 24h Yêu ĐA TÌNH Bánh Mì Đậu Đỏ King of Dark FANzSữa Alexz Tiểu Quỷ Mr Simple ql0oo0lp Mê Gái
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Captain 45 80 70 195 Hoàng Đế
2 BÓP VÚ CÔ GIÁO 30 100 30 160 Đại Tướng Quân
3 Hoa Dương Tử 50 60 0 110 Thừa Tướng
4 KD MEWTWO 0 90 10 100 Đại Đô Đốc
5 KD Arceus 25 60 10 95 Đại Tư Mã
6 TaQ Tử Long 35 60 0 95 Đô Đốc
7 Dead of Shadow 40 40 10 90 Đô Đốc
8 TaQ Thor 20 60 0 80 Đô Đốc
9 Sở Khanh 15 60 0 75 Tư Mã
10 TaQ BurNing 10 60 0 70 Tư Mã
11 BÓP VÚ CÔ GIÁO 3 60 0 63 Tư Mã
12 TaQMinhHoang 5 40 0 45
13 BÓP VÚ CÔ GlÁO 0 40 0 40
14 Sinh Văn Sự 0 40 0 40
15 TaQ Hoang Dung 0 40 0 40
16 Tabby Cat 0 40 0 40
17 KD Tom 0 40 0 40
18 Khá Lồi Lõm 0 40 0 40
19 TaQ Sói 0 40 0 40
20 TaQ Zzzinggg 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Ngô Đế XỊT 50 80 100 230 Hoàng Đế
2 GOW GON 40 90 90 220 Đại Tướng Quân
3 SimXôi 10 100 10 120 Thừa Tướng
4 G0W HerculeS 0 60 50 110 Đại Đô Đốc
5 GĐ SimXôi 35 60 10 105 Đại Tư Mã
6 GOW DUCKLING 45 40 0 85 Đô Đốc
7 Hari Châu 20 60 0 80 Đô Đốc
8 Tiểu Bá Vương 15 60 0 75 Đô Đốc
9 GOW VIN 30 40 0 70 Tư Mã
10 HQ Thịnh Lê 25 40 0 65 Tư Mã
11 1st BánhKẹoSữa 0 60 0 60 Tư Mã
12 GOW Oggy 0 60 0 60
13 I DonT Need 0 60 0 60
14 1st Family 5 40 0 45
15 1st HaHa 0 40 0 40
16 GOW Poseidon 0 40 0 40
17 HQ XạoLìn 0 40 0 40
18 Phượng Sồ Pro 0 40 0 40
19 SongSátMaYêu 0 40 0 40
20 Đàm Nguyễn 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 LUCKY1981 50 100 80 230 Hoàng Đế
2 Ngầu 40 80 60 180 Đại Tướng Quân
3 Vương Tiễn 20 90 10 120 Thừa Tướng
4 SG Anh Yêu Em 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 SG CUTỏi 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 XuÂn Tóc Đỏ 15 60 0 75 Đô Đốc
7 Tiểu Nhật Minh 30 40 0 70 Đô Đốc
8 Xe Pháo Mã 02 5 60 0 65 Đô Đốc
9 SG TIGERNB 25 40 0 65 Tư Mã
10 Lão Nạp 0 60 0 60 Tư Mã
11 S4 ChénTràThơm 0 60 0 60 Tư Mã
12 SG Thẩm Du 0 60 0 60
13 SG Zoro 10 40 0 50
14 Legend Tiger 3 40 0 43
15 Legend Fox 0 40 0 40
16 TA THAN 0 40 0 40
17 Tiểu Ma Thần 0 40 0 40
18 Tiểu bạch long 0 40 0 40
19 TiểuHoàThượng 0 40 0 40
20 Xe TuK TuK 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 thích cà khịa 40 40 70 150 Hoàng Đế
2 DINO 25 60 50 135 Đại Tướng Quân
3 ST REY 5 100 10 115 Thừa Tướng
4 TÀ THẦN 35 80 0 115 Đại Đô Đốc
5 CôGiáoShịpHồng 30 60 10 100 Đại Tư Mã
6 MissYuna 15 40 40 95 Đô Đốc
7 Hanh kute 3 90 0 93 Đô Đốc
8 Zo ro 0 60 30 90 Đô Đốc
9 Dark Phoenix 50 40 0 90 Tư Mã
10 Kotex Tiger 45 40 0 85 Tư Mã
11 TháiAnhTiểuThư 10 60 10 80 Tư Mã
12 Siêu Nhân Bùn 20 60 0 80
13 Hải bánh 0 60 0 60
14 Vinsmoke Sanji 0 60 0 60
15 Heo Tổng Quản 0 40 10 50
16 TV½ THUYHP 0 40 0 40
17 Gà KFC 0 40 0 40
18 RayLeigh 0 40 0 40
19 TRÙM DÉP RÁCH 0 40 0 40
20 TV½ BTC 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 King Snow YMi 30 100 100 230 Hoàng Đế
2 Bú Đì Anh Buôi 0 90 90 180 Đại Tướng Quân
3 King mOnEy 25 60 60 145 Thừa Tướng
4 King TeeMo 35 80 0 115 Đại Đô Đốc
5 NhấtĐăngĐạiSư 40 60 10 110 Đại Tư Mã
6 Lẩu Kem 45 60 0 105 Đô Đốc
7 Lẫu Cá Ngừ PY 50 40 0 90 Đô Đốc
8 Sư Thiện lành 15 60 0 75 Đô Đốc
9 King Lò Tôn 10 60 0 70 Tư Mã
10 CÂY BÁCH 5 60 0 65 Tư Mã
11 Dry Blood® 3 60 0 63 Tư Mã
12 SƯ HỔ MANG 20 40 0 60
13 Mê Gái Đại Sư 0 40 10 50
14 CÂY CÀ NA 0 40 0 40
15 Kingsman 0 40 0 40
16 Hoàng Dược Sư 0 40 0 40
17 King Arthur 0 40 0 40
18 King Julien 0 40 0 40
19 King Of MeoMeo 0 40 0 40
20 King VI IX 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 KEN MO 45 90 80 215 Hoàng Đế
2 Candy Kem 40 80 0 120 Đại Tướng Quân
3 Truyen 15 100 0 115 Thừa Tướng
4 Trái Dứng 50 60 0 110 Đại Đô Đốc
5 OVL ROM 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 Thíck làm trùm 25 60 0 85 Đô Đốc
7 JAV Trùm 20 60 0 80 Đô Đốc
8 9 chỉ 10 60 0 70 Đô Đốc
9 Trái Apple 30 40 0 70 Tư Mã
10 Thích Nỵ Nỵ 5 60 0 65 Tư Mã
11 Tripi partner 0 60 0 60 Tư Mã
12 THÍCH ĐỦ THỨ 3 40 0 43
13 3M Gió 0 40 0 40
14 Ca Con 0 40 0 40
15 Gia Cát Vũ Hầu 0 40 0 40
16 Guccl 0 40 0 40
17 MATAC 0 40 0 40
18 Mì Chua cay 0 40 0 40
19 OVLBắpRangBơ 0 40 0 40
20 RưỢu kO Tên 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 NoBi NoBiTa 25 100 100 225 Hoàng Đế
2 HQ Huyenxinh 40 80 10 130 Đại Tướng Quân
3 HQ Xích Bích 5 60 60 125 Thừa Tướng
4 Rồng Thiên 20 90 0 110 Đại Đô Đốc
5 Rồng kinh tế 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 NT Anh Vũ 50 40 10 100 Đô Đốc
7 HQ Đồ Tể 35 60 0 95 Đô Đốc
8 HQ Hoàng Khang 15 60 0 75 Đô Đốc
9 HQ Gấu Mẹ 3 60 10 73 Tư Mã
10 HelloBaby 10 60 0 70 Tư Mã
11 NT ĐẠT HOÀI 09 30 40 0 70 Tư Mã
12 HQ AstonMartin 0 60 0 60
13 Bávương 0 40 0 40
14 HQ BaoLX77 0 40 0 40
15 HQ HunterKill 0 40 0 40
16 HQ MãSiêu 0 40 0 40
17 HQ THANHBEOHP 0 40 0 40
18 HQ hương xinh 0 40 0 40
19 HQ ĐạiSưHuynh 0 40 0 40
20 RỒNG LỬA 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 CHUNG TÌNH 25 60 90 175 Hoàng Đế
2 King of Devil 30 60 70 160 Đại Tướng Quân
3 King 24h Yêu 35 100 10 145 Thừa Tướng
4 ĐA TÌNH 50 60 30 140 Đại Đô Đốc
5 Bánh Mì Đậu Đỏ 10 90 10 110 Đại Tư Mã
6 King of Dark 40 60 10 110 Đô Đốc
7 FANzSữa Alexz 20 80 0 100 Đô Đốc
8 Tiểu Quỷ 45 40 0 85 Đô Đốc
9 Mr Simple 3 40 40 83 Tư Mã
10 ql0oo0lp 5 60 0 65 Tư Mã
11 Mê Gái 15 40 10 65 Tư Mã
12 FMC Cậu Cả 0 60 0 60
13 Tướng gia 0 60 0 60
14 VânTiên 0 40 0 40
15 FAN MŨ GƠM 0 40 0 40
16 Fan H S2 Q 0 40 0 40
17 Fan JAV 0 40 0 40
18 Jinsocute 0 40 0 40
19 KingClub 0 40 0 40
20 LãoTam 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thick Lê báo 50 90 80 220 Hoàng Đế
2 THÍCH ĂN BÁNH 45 100 50 195 Đại Tướng Quân
3 SỜ TY VỢ BẠN 40 80 0 120 Thừa Tướng
4 Thíck Liv 30 60 10 100 Đại Đô Đốc
5 Thích Rượu Nếp 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 Suineg 25 60 0 85 Đô Đốc
7 BéXu 20 60 0 80 Đô Đốc
8 thích gái đẹp 15 60 0 75 Đô Đốc
9 ABU5 0 60 0 60 Tư Mã
10 Aventador 0 60 0 60 Tư Mã
11 Thíck Vợ Bạn 10 40 0 50 Tư Mã
12 THICH BĂM 5 40 0 45
13 Chung 0 40 0 40
14 HV Gì Đó 0 40 0 40
15 HVngườiđãchết 0 40 0 40
16 JEANXMEN 0 40 0 40
17 THEGIOIAO 0 40 0 40
18 Thick Phá Giới 0 40 0 40
19 Thích Bạn H 0 40 0 40
20 Thảo Đẹp Trai 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội