- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Dead TaQ ĐgNgủVrủPK TaQ Captain HDB Hạ ElfCius KD PiTiTi Para RAMBO Mr Tomy TaQ PhuongVu TaQ Iron Man Thích Mất Hút TaQ ARTEMIS
Hoàng Lão Tà Xe Pháo Mã Legend Đấm Legend Anubis LangTu vip Hoa Thiên Cốt SG PewPew Xe MB Exelero Hoa Trên Cát Cát Nhĩ Đan Cát Dưới Hoa
G0W HerculeS GOW DUCKLING Thích Giết T0P Thích Xúc Cát Xịt GOW OLymPuS GOW GON ICU 7 Màu 1st Lam Hạ Tiểu Bá Vương PhúSátPhóHằng
Cafe Cụk Cặk SN HuGo Cafe socola ChimPháTrinh Chim Cút Quay Thợ Mê Gái Thợ Mê Trai TV½TiểuBáVương Cafe 24H Army KaiDo Cafe D Roger
Cá Ken Mo Cá Mặt Quỷ RưỢu kO Tên Thíck làm trùm 3M Mưa Rượu Highball Trái Dứng Rượu 0 độ JAV TOKUDA Thích Jack Truyen
SƯ PHÁ LỖ PL Itachi Riley Hicks SƯ CÒ Lẩu Kotex Yang Mi Thần Cùi Bắp Thần Khói Thèm Dê Tái Sư 6 Múi Sư Còng Buôi
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Dead 50 100 10 160 Hoàng Đế
2 TaQ ĐgNgủVrủPK 10 90 10 110 Đại Tướng Quân
3 TaQ Captain 35 60 10 105 Thừa Tướng
4 HDB Hạ ElfCius 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 KD PiTiTi 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Para RAMBO 20 0 70 90 Đô Đốc
7 Mr Tomy 5 80 0 85 Đô Đốc
8 TaQ PhuongVu 15 60 0 75 Đô Đốc
9 TaQ Iron Man 30 40 0 70 Tư Mã
10 Thích Mất Hút 25 40 0 65 Tư Mã
11 TaQ ARTEMIS 0 60 0 60 Tư Mã
12 KaveXike 0 60 0 60
13 Thích à ơi 3 40 0 43
14 KD Tuấn Nguyễn 0 40 0 40
15 TaQ Joker 0 40 0 40
16 BornHub 0 40 0 40
17 HDB Công Tuấn 0 40 0 40
18 Hoang Dung 0 40 0 40
19 NgườiCõiÂm 0 40 0 40
20 ThíchNguỵQuốc 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 G0W HerculeS 35 90 60 185 Hoàng Đế
2 GOW DUCKLING 45 100 40 185 Đại Tướng Quân
3 Thích Giết T0P 30 60 90 180 Thừa Tướng
4 Thích Xúc Cát 50 60 50 160 Đại Đô Đốc
5 Xịt 10 80 10 100 Đại Tư Mã
6 GOW OLymPuS 25 60 0 85 Đô Đốc
7 GOW GON 20 60 0 80 Đô Đốc
8 ICU 7 Màu 40 40 0 80 Đô Đốc
9 1st Lam Hạ 5 60 10 75 Tư Mã
10 Tiểu Bá Vương 15 60 0 75 Tư Mã
11 PhúSátPhóHằng 0 60 0 60 Tư Mã
12 Lahieu1981 3 40 0 43
13 CF Tùng Anh 0 40 0 40
14 1st BánhKẹoSữa 0 40 0 40
15 GOW KratoS 0 40 0 40
16 GOW Oggy 0 40 0 40
17 KhanhNight 0 40 0 40
18 MãSiêu 0 40 0 40
19 Nhất Thiên Ca 0 40 0 40
20 PHITHIENVU 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Hoàng Lão Tà 50 60 100 210 Hoàng Đế
2 Xe Pháo Mã 20 90 80 190 Đại Tướng Quân
3 Legend Đấm 15 100 0 115 Thừa Tướng
4 Legend Anubis 45 40 10 95 Đại Đô Đốc
5 LangTu vip 30 60 0 90 Đại Tư Mã
6 Hoa Thiên Cốt 0 80 0 80 Đô Đốc
7 SG PewPew 40 40 0 80 Đô Đốc
8 Xe MB Exelero 35 40 0 75 Đô Đốc
9 Hoa Trên Cát 5 60 0 65 Tư Mã
10 Cát Nhĩ Đan 25 40 0 65 Tư Mã
11 Cát Dưới Hoa 0 60 0 60 Tư Mã
12 Legend 2Bi Cần 0 60 0 60
13 Legend RyanLin 0 60 0 60
14 Legend Tsunami 0 60 0 60
15 Đào Mi Nhon 10 40 0 50
16 Xe Chịch Dạo 3 40 0 43
17 Legend Fox 0 40 0 40
18 Legend TưMãÝ 0 40 0 40
19 Lãng Quên 0 40 0 40
20 SG Zoro 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Cafe Cụk Cặk 50 60 100 210 Hoàng Đế
2 SN HuGo 40 100 60 200 Đại Tướng Quân
3 Cafe socola 3 80 50 133 Thừa Tướng
4 ChimPháTrinh 35 60 10 105 Đại Đô Đốc
5 Chim Cút Quay 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 Thợ Mê Gái 5 90 0 95 Đô Đốc
7 Thợ Mê Trai 20 60 0 80 Đô Đốc
8 TV½TiểuBáVương 15 60 0 75 Đô Đốc
9 Cafe 24H 25 40 10 75 Tư Mã
10 Army KaiDo 30 40 0 70 Tư Mã
11 Cafe D Roger 0 60 0 60 Tư Mã
12 Cafe Thuốc Lá 0 60 0 60
13 Béo Tiger 10 40 0 50
14 ChimKhổngTước 0 40 0 40
15 Sagami Tiger 0 40 0 40
16 Thợ Bán Hành 0 40 0 40
17 Cafe Latte SSR 0 40 0 40
18 TV½ Tử Long 0 40 0 40
19 Thợ Đào Hoa 0 40 0 40
20 blacktiger 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 SƯ PHÁ LỖ 50 90 80 220 Hoàng Đế
2 PL Itachi 45 80 0 125 Đại Tướng Quân
3 Riley Hicks 20 100 0 120 Thừa Tướng
4 SƯ CÒ 30 60 10 100 Đại Đô Đốc
5 Lẩu Kotex 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Yang Mi 25 60 0 85 Đô Đốc
7 Thần Cùi Bắp 5 60 10 75 Đô Đốc
8 Thần Khói 15 60 0 75 Đô Đốc
9 Thèm Dê Tái 35 40 0 75 Tư Mã
10 Sư 6 Múi 10 60 0 70 Tư Mã
11 Sư Còng Buôi 0 60 0 60 Tư Mã
12 SƯ THẦN TÀI 3 40 0 43
13 Sư Tóc Tím 0 40 0 40
14 Thần Rùa Kame 0 40 0 40
15 Thần Poseidon 0 40 0 40
16 Sư 7up 0 40 0 40
17 Sư Mới Ra Tù 0 40 0 40
18 Sư Trộm Chó 0 40 0 40
19 Thích Đi Chơi 0 40 0 40
20 Thần Bò Cô Bé 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Cá Ken Mo 50 100 90 240 Hoàng Đế
2 Cá Mặt Quỷ 5 90 40 135 Đại Tướng Quân
3 RưỢu kO Tên 25 80 10 115 Thừa Tướng
4 Thíck làm trùm 40 0 70 110 Đại Đô Đốc
5 3M Mưa 35 60 10 105 Đại Tư Mã
6 Rượu Highball 3 60 30 93 Đô Đốc
7 Trái Dứng 30 60 0 90 Đô Đốc
8 Rượu 0 độ 45 40 0 85 Đô Đốc
9 JAV TOKUDA 20 60 0 80 Tư Mã
10 Thích Jack 0 60 0 60 Tư Mã
11 Truyen 0 60 0 60 Tư Mã
12 RưỢu Có Tên 10 40 10 60
13 JAV Noblesse 15 40 0 55
14 Cá Ăn Bắp 0 40 0 40
15 Trái 09 0 40 0 40
16 Trái Gomu Gomu 0 40 0 40
17 Christian 0 40 0 40
18 MA TOKUDA 0 40 0 40
19 Rượu Jbin 0 40 0 40
20 Trái Lệ Chi 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội