- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Captain BÓP VÚ CÔ GIÁO (s42) Black Panther BÓP VÚ CÔ GIÁO (s14) Sở Khanh TaQ Tử Long Hoa Dương Tử KD Lucario KD Arceus TaQ Thu Thảo Khá Già
LUCKY1981 Đấm Thần Ngầu Vương Tiễn Tiểu Thần Tài Tiểu Nhật Minh SG Thẩm Du XuÂn Tóc Đỏ SG Hades Tiểu An Nhiên Legend Fox
Ngô Đế XỊT GĐ SimXôi GOW GON I DonT Need HQ XạoLìn GOW DUCKLING Hari Châu GOW VIN SimXôi G0W HerculeS MócCu
Đại Soái DINO WHITE TÀ THẦN Hanh kute MissYuna Dark Phoenix Heo Tổng Quản Hắc Mèo Đực Bố Họ Ngô HẮC CHÁN ĐỜI Siêu Nhân Bùn
KEN MO Thíck làm trùm Trái Dứng Candy Kem Xa luan chien OVL ChịchDạo JAV Trùm Trái Apple MATAC 9 chỉ THÍCH ĐỦ THỨ
Bú Đì Anh Buôi King mOnEy King Snow YMi Lẩu Kem Lẩu Mắm King TeeMo SƯ HỔ MANG LẨU IFYOULIKE Lẩu Cua Đồng King Lò Tôn CÂY CÀ NA
Bạo Chúa HQ Xích Bích HQ Huyenxinh RồngNguỵVương Rồng kinh tế HQ Đồ Tể NT Mỹ Ngân HelloBaby NT Hoa Vương HQ Hoàng Khang NT Vũ Vương
Thick Lê báo THÍCH ĂN BÁNH SỜ TY VỢ BẠN Thíck Liv Thích Rượu Nếp THICH BĂM Bắp Cải Suineg Thick GàRừng Thick Phá Giới thích gái đẹp
CHUNG TÌNH King of Dark King of Devil o0o Độc Cô o0o FANzSữa Alexz Tiểu Quỷ Fan H S2 Q Bánh Mì Đậu Đỏ FMC Cậu Cả Mê Gái Fan PhànhPhạch
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Captain 50 60 80 190 Hoàng Đế
2 BÓP VÚ CÔ GIÁO (s42) 40 80 0 120 Đại Tướng Quân
3 Black Panther 3 100 10 113 Thừa Tướng
4 BÓP VÚ CÔ GIÁO (s14) 0 90 0 90 Đại Đô Đốc
5 Sở Khanh 30 60 0 90 Đại Tư Mã
6 TaQ Tử Long 25 60 0 85 Đô Đốc
7 Hoa Dương Tử 45 40 0 85 Đô Đốc
8 KD Lucario 20 60 0 80 Đô Đốc
9 KD Arceus 35 40 0 75 Tư Mã
10 TaQ Thu Thảo 10 60 0 70 Tư Mã
11 Khá Già 5 60 0 65 Tư Mã
12 Dead of Shadow 0 0 60 60
13 TaQ Thor 0 60 0 60
14 TaQ QuanVu 15 40 0 55
15 Lãng Tử Gió 0 40 0 40
16 Mr MinhLove 0 40 0 40
17 Tabby Cat 0 40 0 40
18 Sinh Văn Sự 0 40 0 40
19 TaQ Hoang Dung 0 40 0 40
20 TaQ Zzzinggg 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Ngô Đế XỊT 45 100 100 245 Hoàng Đế
2 GĐ SimXôi 35 90 10 135 Đại Tướng Quân
3 GOW GON 3 40 90 133 Thừa Tướng
4 I DonT Need 40 60 0 100 Đại Đô Đốc
5 HQ XạoLìn 30 60 0 90 Đại Tư Mã
6 GOW DUCKLING 50 40 0 90 Đô Đốc
7 Hari Châu 5 80 0 85 Đô Đốc
8 GOW VIN 10 60 10 80 Đô Đốc
9 SimXôi 0 60 10 70 Tư Mã
10 G0W HerculeS 20 40 10 70 Tư Mã
11 MócCu 25 40 0 65 Tư Mã
12 1st BánhKẹoSữa 0 60 0 60
13 Nghịch Thiên 0 60 0 60
14 Tiểu Bá Vương 0 60 0 60
15 GOW Poseidon 15 40 0 55
16 1st Family 0 40 0 40
17 1st Tiêu Phong 0 40 0 40
18 ACE NhaTrang 0 40 0 40
19 ICU Chip 0 40 0 40
20 Phượng Sồ Pro 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 LUCKY1981 35 90 70 195 Hoàng Đế
2 Đấm Thần 50 100 0 150 Đại Tướng Quân
3 Ngầu 25 80 40 145 Thừa Tướng
4 Vương Tiễn 20 60 10 90 Đại Đô Đốc
5 Tiểu Thần Tài 45 40 0 85 Đại Tư Mã
6 Tiểu Nhật Minh 40 40 0 80 Đô Đốc
7 SG Thẩm Du 15 60 0 75 Đô Đốc
8 XuÂn Tóc Đỏ 10 60 0 70 Đô Đốc
9 SG Hades 30 40 0 70 Tư Mã
10 Tiểu An Nhiên 5 60 0 65 Tư Mã
11 Legend Fox 3 60 0 63 Tư Mã
12 Lão Nạp 0 60 0 60
13 T1 Điếu Cày 0 60 0 60
14 COROBE 0 40 0 40
15 Dâm Thần 0 40 0 40
16 Legend Mốc 0 40 0 40
17 Tiểu Cường 0 40 0 40
18 Tiểu Ma Thần 0 40 0 40
19 Tiểu bạch long 0 40 0 40
20 Vị Thần 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Đại Soái DINO 50 60 80 190 Hoàng Đế
2 WHITE 30 40 70 140 Đại Tướng Quân
3 TÀ THẦN 25 100 0 125 Thừa Tướng
4 Hanh kute 0 90 0 90 Đại Đô Đốc
5 MissYuna 10 40 40 90 Đại Tư Mã
6 Dark Phoenix 45 40 0 85 Đô Đốc
7 Heo Tổng Quản 3 80 0 83 Đô Đốc
8 Hắc Mèo Đực 40 40 0 80 Đô Đốc
9 Bố Họ Ngô 5 60 10 75 Tư Mã
10 HẮC CHÁN ĐỜI 15 60 0 75 Tư Mã
11 Siêu Nhân Bùn 35 40 0 75 Tư Mã
12 TưMã TrọngĐạt 0 40 30 70
13 TháiAnhTiểuThư 0 60 10 70
14 CôGiáoShịpHồng 20 40 10 70
15 TườngVyTiểuThơ 0 60 0 60
16 Hải bánh 0 60 0 60
17 Vinsmoke Sanji 0 60 0 60
18 Hắc Bách Phong 0 40 0 40
19 TV½ Linh Cáo 0 40 0 40
20 TV½ THUYHP 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Bú Đì Anh Buôi 10 90 90 190 Hoàng Đế
2 King mOnEy 5 100 50 155 Đại Tướng Quân
3 King Snow YMi 50 0 100 150 Thừa Tướng
4 Lẩu Kem 45 60 10 115 Đại Đô Đốc
5 Lẩu Mắm 15 80 10 105 Đại Tư Mã
6 King TeeMo 30 60 0 90 Đô Đốc
7 SƯ HỔ MANG 25 60 0 85 Đô Đốc
8 LẨU IFYOULIKE 40 40 0 80 Đô Đốc
9 Lẩu Cua Đồng 35 40 0 75 Tư Mã
10 King Lò Tôn 3 60 0 63 Tư Mã
11 CÂY CÀ NA 0 60 0 60 Tư Mã
12 CÂY BÁCH 0 60 0 60
13 King VI IX 0 60 0 60
14 King Tiến 20 40 0 60
15 King Of Legend 0 40 10 50
16 King Julien 0 40 0 40
17 King Arthur 0 40 0 40
18 King Eric 0 40 0 40
19 King Saiya 0 40 0 40
20 King bốn lù 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 KEN MO 25 90 60 175 Hoàng Đế
2 Thíck làm trùm 35 90 0 125 Đại Tướng Quân
3 Trái Dứng 50 60 0 110 Thừa Tướng
4 Candy Kem 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 Xa luan chien 0 100 0 100 Đại Tư Mã
6 OVL ChịchDạo 30 60 0 90 Đô Đốc
7 JAV Trùm 20 60 0 80 Đô Đốc
8 Trái Apple 40 40 0 80 Đô Đốc
9 MATAC 15 60 0 75 Tư Mã
10 9 chỉ 0 60 0 60 Tư Mã
11 THÍCH ĐỦ THỨ 0 60 0 60 Tư Mã
12 Thích Con Gái 10 40 0 50
13 Guccl 0 40 0 40
14 JAV ZQ 0 40 0 40
15 Jav tiểu tiên 0 40 0 40
16 OVL KIM ANH 0 40 0 40
17 RưỢu kO Tên 0 40 0 40
18 Rượu Highball 0 40 0 40
19 Thích NONAME 0 40 0 40
20 Tripi partner 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Bạo Chúa 20 80 90 190 Hoàng Đế
2 HQ Xích Bích 25 60 70 155 Đại Tướng Quân
3 HQ Huyenxinh 45 90 10 145 Thừa Tướng
4 RồngNguỵVương 10 100 30 140 Đại Đô Đốc
5 Rồng kinh tế 50 60 0 110 Đại Tư Mã
6 HQ Đồ Tể 30 60 0 90 Đô Đốc
7 NT Mỹ Ngân 40 40 0 80 Đô Đốc
8 HelloBaby 15 60 0 75 Đô Đốc
9 NT Hoa Vương 35 40 0 75 Tư Mã
10 HQ Hoàng Khang 0 60 10 70 Tư Mã
11 NT Vũ Vương 0 60 0 60 Tư Mã
12 Rồng Trắng 0 60 0 60
13 NT MINH VƯƠNG 5 40 0 45
14 Mr Trần Dần 3 40 0 43
15 HQ AstonMartin 0 40 0 40
16 HQ Gấu Mẹ 0 40 0 40
17 DragonKun 0 40 0 40
18 HQ MãSiêu 0 40 0 40
19 NT Bá Vương 0 40 0 40
20 ÔNG KHOAI BỰ 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 CHUNG TÌNH 50 90 80 220 Hoàng Đế
2 King of Dark 45 60 40 145 Đại Tướng Quân
3 King of Devil 10 60 60 130 Thừa Tướng
4 o0o Độc Cô o0o 3 100 10 113 Đại Đô Đốc
5 FANzSữa Alexz 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Tiểu Quỷ 35 60 0 95 Đô Đốc
7 Fan H S2 Q 25 60 0 85 Đô Đốc
8 Bánh Mì Đậu Đỏ 0 80 0 80 Đô Đốc
9 FMC Cậu Cả 20 60 0 80 Tư Mã
10 Mê Gái 30 40 10 80 Tư Mã
11 Fan PhànhPhạch 15 40 10 65 Tư Mã
12 Fan Club 0 60 0 60
13 King of War 5 40 0 45
14 ĐA TÌNH 0 40 0 40
15 VânTiên 0 40 0 40
16 Agela 0 40 0 40
17 FAN MŨ GƠM 0 40 0 40
18 Fan JAV 0 40 0 40
19 Fan Khánh 0 40 0 40
20 LH Phụ Hồ 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thick Lê báo 20 100 100 220 Hoàng Đế
2 THÍCH ĂN BÁNH 45 80 50 175 Đại Tướng Quân
3 SỜ TY VỢ BẠN 50 90 0 140 Thừa Tướng
4 Thíck Liv 40 60 10 110 Đại Đô Đốc
5 Thích Rượu Nếp 35 60 10 105 Đại Tư Mã
6 THICH BĂM 25 60 0 85 Đô Đốc
7 Bắp Cải 15 60 0 75 Đô Đốc
8 Suineg 30 40 0 70 Đô Đốc
9 Thick GàRừng 0 60 0 60 Tư Mã
10 Thick Phá Giới 0 60 0 60 Tư Mã
11 thích gái đẹp 0 60 0 60 Tư Mã
12 Aventador 0 40 0 40
13 OneBYOne 0 40 0 40
14 Tao Là Số 1 0 40 0 40
15 Thick Lừa Tình 0 40 0 40
16 Thích Em Thảo 0 40 0 40
17 Thíck Vợ Bạn 0 40 0 40
18 Thảo Đẹp Trai 0 40 0 40
19 hynguyễn 0 40 0 40
20 siêu gà núi 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội