- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Fuhrer ACE Ferrari TaQ Ba Sumi Cự Giải Vũ Gentlemen Thích Sờ Vếu Para TíTrẩu TaQ zBaCuSaUz TaQ Dead ACE Mustang Phá Quân
Hoàng Lão Tà Em yêu Nhân Tà0 Tháo CLpink SG Eny Xe Pháo Mã SG CÀ PHÊ ĐÁ Quả Vú Sữa CATTUONG AkaTatsu87 Xe TuK TuK
Mimi Quả Táo Xanh G0W HerculeS Hôi Chân Hàn Phi Tử Giữ Nhịp Bát Ca KLN oOo AKi oOo Nerox Kophảihúptrọn
Cafe Cụk Cặk Cafe socola SiêuNhân Gàcon Cafe Bitcoin Chim Chào Mào Cafe Macchiato Cafe đèn mờ BT Đồ Long Thánh Nhân nb Cafe Cố Đô blacktiger
Thíck làm trùm Thích ăn Cá Cá Ben Cá Mú Cá Ken Mo Rượu Hennessy Rượu Ko Say Cá Độ Rượu Gạo Cá Ông Thích Khách
Cùi Bắp Pepelicious Tùng vị Cuongnp PL Khiết Ngô Tẻ Itachi TDT Kame Mã Siêu Ngô 18cen Ssu
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Fuhrer 50 80 90 220 Hoàng Đế
2 ACE Ferrari 25 90 50 165 Đại Tướng Quân
3 TaQ Ba Sumi 20 100 10 130 Thừa Tướng
4 Cự Giải 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 Vũ Gentlemen 35 40 10 85 Đại Tư Mã
6 Thích Sờ Vếu 40 40 0 80 Đô Đốc
7 Para TíTrẩu 0 60 10 70 Đô Đốc
8 TaQ zBaCuSaUz 10 60 0 70 Đô Đốc
9 TaQ Dead 30 40 0 70 Tư Mã
10 ACE Mustang 5 60 0 65 Tư Mã
11 Phá Quân 3 60 0 63 Tư Mã
12 Thành Đẹp Trai 0 50 10 60
13 PaRa Vô Danh 0 60 0 60
14 TaQ Ba Phở Bếu 0 60 0 60
15 ZORO 15 40 0 55
16 ACE Porsche 0 40 0 40
17 TaQ Shanks 0 40 0 40
18 Phụng Sồ 0 40 0 40
19 ACE McLaren 0 40 0 40
20 pipipo 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Mimi 50 100 0 150 Hoàng Đế
2 Quả Táo Xanh 40 90 0 130 Đại Tướng Quân
3 G0W HerculeS 45 40 30 115 Thừa Tướng
4 Hôi Chân 20 80 0 100 Đại Đô Đốc
5 Hàn Phi Tử 15 0 80 95 Đại Tư Mã
6 Giữ Nhịp 30 60 0 90 Đô Đốc
7 Bát Ca 35 40 0 75 Đô Đốc
8 KLN 10 60 0 70 Đô Đốc
9 oOo AKi oOo 25 40 0 65 Tư Mã
10 Nerox 3 60 0 63 Tư Mã
11 Kophảihúptrọn 0 60 0 60 Tư Mã
12 GOW KratoS 0 60 0 60
13 Thành Trung 0 60 0 60
14 Tạm Biệt 0 60 0 60
15 Vuzaza 5 40 0 45
16 GOW Achilles 0 40 0 40
17 BãO 0 40 0 40
18 HÙNG 090909 0 40 0 40
19 Mèo Meo 0 40 0 40
20 Nhinlon 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Hoàng Lão Tà 50 60 100 210 Hoàng Đế
2 Em yêu Nhân 45 90 70 205 Đại Tướng Quân
3 Tà0 Tháo 25 100 40 165 Thừa Tướng
4 CLpink 0 60 60 120 Đại Đô Đốc
5 SG Eny 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Xe Pháo Mã 0 80 0 80 Đô Đốc
7 SG CÀ PHÊ ĐÁ 15 60 0 75 Đô Đốc
8 Quả Vú Sữa 35 40 0 75 Đô Đốc
9 CATTUONG 30 40 0 70 Tư Mã
10 AkaTatsu87 5 60 0 65 Tư Mã
11 Xe TuK TuK 0 60 0 60 Tư Mã
12 CÁ NÓC 20 40 0 60
13 Bím Bia Bọt 10 40 0 50
14 o0Lucifer0o 3 40 0 43
15 LangTu vip 0 40 0 40
16 QUẢ ĐẤM 0 40 0 40
17 Bím Căng 0 40 0 40
18 Quả Mera Mera 0 40 0 40
19 Vua Hải Tặc 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Cafe Cụk Cặk 50 100 100 250 Hoàng Đế
2 Cafe socola 10 90 90 190 Đại Tướng Quân
3 SiêuNhân Gàcon 45 0 80 125 Thừa Tướng
4 Cafe Bitcoin 5 80 10 95 Đại Đô Đốc
5 Chim Chào Mào 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 Cafe Macchiato 30 60 0 90 Đô Đốc
7 Cafe đèn mờ 0 40 40 80 Đô Đốc
8 BT Đồ Long 40 40 0 80 Đô Đốc
9 Thánh Nhân nb 15 60 0 75 Tư Mã
10 Cafe Cố Đô 0 60 10 70 Tư Mã
11 blacktiger 25 40 0 65 Tư Mã
12 Cafe Sn0w10 0 60 0 60
13 ChimThíchChích 0 60 0 60
14 cafe sók lọ 0 60 0 60
15 Cafe Espresso 20 40 0 60
16 Siêu Nhân VII 0 0 50 50
17 Cafe Summer 3 40 0 43
18 NOVA 0 40 0 40
19 Cafe Ôm 0 40 0 40
20 Siêu Nhân Ngáo 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Cùi Bắp 50 100 0 150 Hoàng Đế
2 Pepelicious 5 80 60 145 Đại Tướng Quân
3 Tùng vị 35 90 0 125 Thừa Tướng
4 Cuongnp 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 PL Khiết 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Ngô Tẻ 30 60 0 90 Đô Đốc
7 Itachi 20 60 0 80 Đô Đốc
8 TDT Kame 25 40 0 65 Đô Đốc
9 Mã Siêu 0 60 0 60 Tư Mã
10 Ngô 18cen 0 60 0 60 Tư Mã
11 Ssu 0 60 0 60 Tư Mã
12 Nhị Đương Gia 15 40 0 55
13 Ngô Kinh 10 40 0 50
14 TDT kaka lốt 3 40 0 43
15 a xúc 0 40 0 40
16 Hường Hâm 0 40 0 40
17 Ngô Mocmeo 0 40 0 40
18 NightFury 0 40 0 40
19 PL SƠN 0 40 0 40
20 Rượu Whisky 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thíck làm trùm 45 60 70 175 Hoàng Đế
2 Thích ăn Cá 25 100 10 135 Đại Tướng Quân
3 Cá Ben 50 80 0 130 Thừa Tướng
4 Cá Mú 40 60 0 100 Đại Đô Đốc
5 Cá Ken Mo 0 90 0 90 Đại Tư Mã
6 Rượu Hennessy 20 60 0 80 Đô Đốc
7 Rượu Ko Say 35 40 0 75 Đô Đốc
8 Cá Độ 10 60 0 70 Đô Đốc
9 Rượu Gạo 30 40 0 70 Tư Mã
10 Cá Ông 5 60 0 65 Tư Mã
11 Thích Khách 15 40 10 65 Tư Mã
12 Christian 3 60 0 63
13 Thuốc Mê 0 60 0 60
14 Thích Làm Vua 0 40 10 50
15 Cá Koi 0 40 0 40
16 Rượu Nếp 0 40 0 40
17 Rượu Sữa Ngựa 0 40 0 40
18 RượuBeluga 0 40 0 40
19 Thuốc Lắc 0 40 0 40
20 Truyen 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2017 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 468/GP-BTTTT ngày 17 tháng 09 năm 2015

Tầng 8, phòng 803, Tòa nhà 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội