- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Gà Con Bé Bọng TaQ Ba Sumi ACE A Yêu Thảo TaQ zBaCuSaUz TaQ zBacuduyz Trang Xinh Gái Thành Vặn Vẹo TíTrẩu ShunZ Thích Sờ Vếu KD Durex
Tà0 Tháo Em yêu Nhân Hoàng Lão Tà Xe Pháo Mã CLpink SG CÀ PHÊ ĐÁ Thiếu Một Bii Legend RyanTL SG Raphael LangTu vip S4 Ryan Lâm
Mimi Doãn Đại Hiệp G0W HerculeS Quả Táo Xanh Giữ Nhịp KLN Mèo Meo Nhinlon PHITHIENVU NGÂN TÂM Thành Trung
Cafe Cụk Cặk Cafe socola Cafe Bitcoin cafe sók lọ SiêuNhân Gàcon Kem mút hương Cafe Cố Đô Trùm Sợ Vợ Thánh Sóc Lọ Durex Tiger Thánh gióng
Thíck làm trùm Cá Ken Mo Thích Khách Cá Độ Cá Ben RưỢu Ko TÊN Cá Mặt Quỷ Rượu Vodka JAV Noob Rượu Nếp Rượu Hennessy
Cùi Bắp Bá hộ Pepelicious Ngô 18cen Tùng vị TDT Cậu Ấm Ssu Mã Chiến Lang PL Danh Cuongnp Ngô Ngọt
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Gà Con Bé Bọng 25 80 70 175 Hoàng Đế
2 TaQ Ba Sumi 0 100 30 130 Đại Tướng Quân
3 ACE A Yêu Thảo 0 60 60 120 Thừa Tướng
4 TaQ zBaCuSaUz 15 90 0 105 Đại Đô Đốc
5 TaQ zBacuduyz 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 Trang Xinh Gái 40 60 0 100 Đô Đốc
7 Thành Vặn Vẹo 50 40 0 90 Đô Đốc
8 TíTrẩu 10 60 10 80 Đô Đốc
9 ShunZ 20 60 0 80 Tư Mã
10 Thích Sờ Vếu 35 40 0 75 Tư Mã
11 KD Durex 30 40 0 70 Tư Mã
12 Vũ Gentlemen 5 60 0 65
13 KD Hổ Cầm Dao 3 60 0 63
14 TaQ Dead 0 40 0 40
15 ACE McLaren 0 40 0 40
16 Minhlu23 0 40 0 40
17 Phụng Sồ 0 40 0 40
18 TaQ Pansuri 0 40 0 40
19 TaQ Phan Tử 0 40 0 40
20 pipipo 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Mimi 45 100 10 155 Hoàng Đế
2 Doãn Đại Hiệp 30 80 40 150 Đại Tướng Quân
3 G0W HerculeS 50 60 10 120 Thừa Tướng
4 Quả Táo Xanh 20 90 0 110 Đại Đô Đốc
5 Giữ Nhịp 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 KLN 25 60 0 85 Đô Đốc
7 Mèo Meo 40 40 0 80 Đô Đốc
8 Nhinlon 15 60 0 75 Đô Đốc
9 PHITHIENVU 3 60 0 63 Tư Mã
10 NGÂN TÂM 0 60 0 60 Tư Mã
11 Thành Trung 0 60 0 60 Tư Mã
12 oOo AKi oOo 10 40 0 50
13 Hàn Phi Tử 5 40 0 45
14 GOW Achilles 0 40 0 40
15 GOW CapRi 0 40 0 40
16 Haick 0 40 0 40
17 HÙNG 090909 0 40 0 40
18 Hôi Chân 0 40 0 40
19 Kophảihúptrọn 0 40 0 40
20 Nerox 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Tà0 Tháo 50 90 80 220 Hoàng Đế
2 Em yêu Nhân 20 100 80 200 Đại Tướng Quân
3 Hoàng Lão Tà 10 60 100 170 Thừa Tướng
4 Xe Pháo Mã 30 80 10 120 Đại Đô Đốc
5 CLpink 3 60 50 113 Đại Tư Mã
6 SG CÀ PHÊ ĐÁ 15 60 10 85 Đô Đốc
7 Thiếu Một Bii 25 60 0 85 Đô Đốc
8 Legend RyanTL 45 40 0 85 Đô Đốc
9 SG Raphael 40 40 0 80 Tư Mã
10 LangTu vip 35 40 0 75 Tư Mã
11 S4 Ryan Lâm 5 60 0 65 Tư Mã
12 AkaTatsu87 0 60 0 60
13 S4 Ryan Lâm 0 60 0 60
14 Xe TuK TuK 0 60 0 60
15 Tiểu Kiều 0 40 10 50
16 CÁ NÓC 0 40 0 40
17 Kẻ Cắp Giấc Mơ 0 40 0 40
18 S4 Linh San 0 40 0 40
19 Quả Đào 40 0 40
20 SG Eny 0 40 0 40
21 phê cần 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Cafe Cụk Cặk 50 60 90 200 Hoàng Đế
2 Cafe socola 30 60 100 190 Đại Tướng Quân
3 Cafe Bitcoin 10 100 40 150 Thừa Tướng
4 cafe sók lọ 90 50 140 Đại Đô Đốc
5 SiêuNhân Gàcon 25 0 80 105 Đại Tư Mã
6 Kem mút hương 35 60 0 95 Đô Đốc
7 Cafe Cố Đô 0 80 10 90 Đô Đốc
8 Trùm Sợ Vợ 45 40 0 85 Đô Đốc
9 Thánh Sóc Lọ 20 60 0 80 Tư Mã
10 Durex Tiger 40 40 0 80 Tư Mã
11 Thánh gióng 5 60 0 65 Tư Mã
12 Siêu Nhân Jen 15 40 10 65
13 Cafe Sn0w10 0 60 0 60
14 Kem mút hương 0 60 0 60
15 Thánh Nhân nb 0 60 0 60
16 Cafe Macchiato 3 40 0 43
17 NOVA 0 40 0 40
18 Thánh Vương 0 40 0 40
19 Cafe Paradise 0 40 0 40
20 Siêu Nhân Nhây 0 40 0 40
21 Truyen 40 0 40
22 blacktiger 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Cùi Bắp 50 100 0 150 Hoàng Đế
2 Bá hộ 40 80 0 120 Đại Tướng Quân
3 Pepelicious 10 40 60 110 Thừa Tướng
4 Ngô 18cen 5 90 0 95 Đại Đô Đốc
5 Tùng vị 30 60 0 90 Đại Tư Mã
6 TDT Cậu Ấm 45 40 0 85 Đô Đốc
7 Ssu 20 60 0 80 Đô Đốc
8 Mã Chiến Lang 35 40 0 75 Đô Đốc
9 PL Danh 25 40 0 65 Tư Mã
10 Cuongnp 3 60 0 63 Tư Mã
11 Ngô Ngọt 0 60 0 60 Tư Mã
12 BloodC 0 60 0 60
13 Mã Siêu 0 60 0 60
14 NightFury 0 60 0 60
15 a xúc 15 40 0 55
16 Itachi 0 40 0 40
17 Lão Tứ 0 40 0 40
18 PL MeoMeo 0 40 0 40
19 Bá Thành 0 40 0 40
20 Rượu Whisky 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thíck làm trùm 50 60 70 180 Hoàng Đế
2 Cá Ken Mo 25 100 10 135 Đại Tướng Quân
3 Thích Khách 30 80 10 120 Thừa Tướng
4 Cá Độ 15 90 0 105 Đại Đô Đốc
5 Cá Ben 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 RưỢu Ko TÊN 40 60 0 100 Đô Đốc
7 Cá Mặt Quỷ 0 60 30 90 Đô Đốc
8 Rượu Vodka 20 60 0 80 Đô Đốc
9 JAV Noob 35 40 0 75 Tư Mã
10 Rượu Nếp 10 60 0 70 Tư Mã
11 Rượu Hennessy 0 60 0 60 Tư Mã
12 Cá Mú 5 40 10 55
13 Thuốc Lắc 3 40 0 43
14 Cá Ông Tiên 0 40 0 40
15 Cá Koi 0 40 0 40
16 Rượu Highball 0 40 0 40
17 Christian 0 40 0 40
18 Cá Ông 0 40 0 40
19 Rượu Ko Say 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2017 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 468/GP-BTTTT ngày 17 tháng 09 năm 2015

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội