- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Captain TaQHowardStark Hoa Dương Tử Sở Khanh TaQ Nà Ní KD Raikou TaQ Hoang Dung BÓP VÚ CÔ GIÁO BÓP VÚ CÔ GIÁO Dead of Shadow KD Arceus
LUCKY1981 Legend TưMãÝ Dâm Thần Vương Tiễn S4 ChénTràThơm ÔNG KẸ Xe Lừa XuÂn Tóc Đỏ Vị Thần Legend Tiger TA THAN
Ngô Đế XỊT GOW GON SimXôi GĐ SimXôi G0W HerculeS I DonT Need Hari Châu GOW DUCKLING GOW Táo Ngố GOW VIN Nghịch Thiên
Đại Cathay DINO ST REY Rosie Park Cafe Tà Thần Hanh kute Zo ro Thợ Buôn Tỏi HungDC2 Trùm Sợ Vợ TRÙM DÉP RÁCH
KEN MO Candy Kem Thíck làm trùm Trái Apple Truyen OVL ROM OVLBắpRangBơ Thích Nỵ Nỵ MATAC 9 chỉ JAV Galonton
King Snow YMi Bú Đì Anh Buôi King mOnEy King TeeMo King Lò Tôn Sư Thiện lành King Of MeoMeo NhấtĐăngĐạiSư Ak Lão Tứ Hoàng Dược Sư King Of Legend
NoBi NoBiTa HQ Xích Bích HQ Huyenxinh Rồng Thiên NT Anh Vũ Rồng Băng HelloBaby HQ Hoàng Khang HQ Gấu Mẹ HQ Thảo Linh HQ AstonMartin
Thick Lê báo THÍCH ĂN BÁNH Thíck Liv Thíck Vợ Bạn BéXu HV An Bình No1 THICH BĂM HV Bống3bi HVngườiđãchết thích gái đẹp THEGIOIAO
Mr Simple CHUNG TÌNH King of Devil ĐA TÌNH Bánh Mì Đậu Đỏ King of Dark FAN 24h yêu Tiểu Quỷ Mê Gái Fan Wuân ql0oo0lp
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Captain 50 60 60 170 Hoàng Đế
2 TaQHowardStark 0 100 10 110 Đại Tướng Quân
3 Hoa Dương Tử 45 60 0 105 Thừa Tướng
4 Sở Khanh 40 60 0 100 Đại Đô Đốc
5 TaQ Nà Ní 5 90 0 95 Đại Tư Mã
6 KD Raikou 15 80 0 95 Đô Đốc
7 TaQ Hoang Dung 20 60 0 80 Đô Đốc
8 BÓP VÚ CÔ GIÁO 30 40 10 80 Đô Đốc
9 BÓP VÚ CÔ GIÁO 35 40 0 75 Tư Mã
10 Dead of Shadow 3 60 10 73 Tư Mã
11 KD Arceus 0 60 10 70 Tư Mã
12 TaQ Sói 10 60 0 70
13 Khá Lãng Tử 25 40 0 65
14 KD MEWTWO 0 40 10 50
15 Sinh Văn Sự 0 40 0 40
16 KD Pidgeot 0 40 0 40
17 TaQ BurNing 0 40 0 40
18 TaQ Thor 0 40 0 40
19 TaQ Zzzinggg 0 40 0 40
20 Thích Ngọc Anh 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Ngô Đế XỊT 45 90 100 235 Hoàng Đế
2 GOW GON 40 80 70 190 Đại Tướng Quân
3 SimXôi 0 100 10 110 Thừa Tướng
4 GĐ SimXôi 35 60 10 105 Đại Đô Đốc
5 G0W HerculeS 0 60 30 90 Đại Tư Mã
6 I DonT Need 50 40 0 90 Đô Đốc
7 Hari Châu 15 60 0 75 Đô Đốc
8 GOW DUCKLING 30 40 0 70 Đô Đốc
9 GOW Táo Ngố 5 60 0 65 Tư Mã
10 GOW VIN 25 40 0 65 Tư Mã
11 Nghịch Thiên 3 60 0 63 Tư Mã
12 GOW Oggy 0 60 0 60
13 SongSátMaYêu 0 60 0 60
14 1st BánhKẹoSữa 20 40 0 60
15 HQ Thịnh Lê 10 40 0 50
16 1st Family 0 40 0 40
17 GOW Poseidon 0 40 0 40
18 Nước Mũi 0 40 0 40
19 Tiểu Bá Vương 0 40 0 40
20 Đàm Nguyễn 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 LUCKY1981 50 100 90 240 Hoàng Đế
2 Legend TưMãÝ 5 60 80 145 Đại Tướng Quân
3 Dâm Thần 35 90 0 125 Thừa Tướng
4 Vương Tiễn 15 80 10 105 Đại Đô Đốc
5 S4 ChénTràThơm 0 60 40 100 Đại Tư Mã
6 ÔNG KẸ 30 60 0 90 Đô Đốc
7 Xe Lừa 45 40 0 85 Đô Đốc
8 XuÂn Tóc Đỏ 40 40 0 80 Đô Đốc
9 Vị Thần 10 60 0 70 Tư Mã
10 Legend Tiger 25 40 0 65 Tư Mã
11 TA THAN 0 60 0 60 Tư Mã
12 Xe Pháo Mã 04 0 60 0 60
13 Ngầu 0 60 0 60
14 Legend Fox 20 40 0 60
15 SG JuKiDo 3 40 0 43
16 Tiểu Tà Thần 0 40 0 40
17 Tiểu Ma Thần 0 40 0 40
18 Tiểu bạch long 0 40 0 40
19 Xe Phao Ma 0 40 0 40
20 ĐồThần SátPhật 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Đại Cathay 50 60 80 190 Hoàng Đế
2 DINO 35 60 50 145 Đại Tướng Quân
3 ST REY 0 100 40 140 Thừa Tướng
4 Rosie Park 25 80 10 115 Đại Đô Đốc
5 Cafe Tà Thần 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 Hanh kute 0 90 0 90 Đô Đốc
7 Zo ro 0 60 30 90 Đô Đốc
8 Thợ Buôn Tỏi 20 60 0 80 Đô Đốc
9 HungDC2 30 40 10 80 Tư Mã
10 Trùm Sợ Vợ 40 40 0 80 Tư Mã
11 TRÙM DÉP RÁCH 15 60 0 75 Tư Mã
12 TV½ Tương Cà 0 60 0 60
13 Cafe Highland 10 40 0 50
14 Cafe Sữa Đá 0 40 0 40
15 Chén Vợ Lữ Bố 0 40 0 40
16 Dung Hà 0 40 0 40
17 Hải bánh 0 40 0 40
18 TV½ BTC 0 40 0 40
19 TV½ Long Phi 0 40 0 40
20 Thợ Kim Hoàn 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 King Snow YMi 5 100 100 205 Hoàng Đế
2 Bú Đì Anh Buôi 35 90 70 195 Đại Tướng Quân
3 King mOnEy 15 60 60 135 Thừa Tướng
4 King TeeMo 45 80 0 125 Đại Đô Đốc
5 King Lò Tôn 50 60 0 110 Đại Tư Mã
6 Sư Thiện lành 30 60 0 90 Đô Đốc
7 King Of MeoMeo 40 40 0 80 Đô Đốc
8 NhấtĐăngĐạiSư 25 40 10 75 Đô Đốc
9 Ak Lão Tứ 3 60 0 63 Tư Mã
10 Hoàng Dược Sư 0 60 0 60 Tư Mã
11 King Of Legend 0 60 0 60 Tư Mã
12 King Cậu Tiễn 0 60 0 60
13 Sư Sát Gái 20 40 0 60
14 SƯ HỔ MANG 10 40 0 50
15 CÂY CÀ NA 0 40 0 40
16 CÂY BÁCH 0 40 0 40
17 King Arthur 0 40 0 40
18 King Julien 0 40 0 40
19 King VI IX 0 40 0 40
20 SưCâyLẩuAkPL 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 KEN MO 30 60 90 180 Hoàng Đế
2 Candy Kem 45 80 0 125 Đại Tướng Quân
3 Thíck làm trùm 20 90 0 110 Thừa Tướng
4 Trái Apple 50 60 0 110 Đại Đô Đốc
5 Truyen 5 100 0 105 Đại Tư Mã
6 OVL ROM 40 60 0 100 Đô Đốc
7 OVLBắpRangBơ 15 60 0 75 Đô Đốc
8 Thích Nỵ Nỵ 35 40 0 75 Đô Đốc
9 MATAC 10 60 0 70 Tư Mã
10 9 chỉ 25 40 0 65 Tư Mã
11 JAV Galonton 0 60 0 60 Tư Mã
12 Rượu đỏ đậm 0 60 0 60
13 3M Gió 0 40 0 40
14 Ca Con 0 40 0 40
15 Gia Cát Vũ Hầu 0 40 0 40
16 Guccl 0 40 0 40
17 OVL ANHTY 0 40 0 40
18 Thick Baby 0 40 0 40
19 Thích Bá Vương 0 40 0 40
20 Ây Da 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 NoBi NoBiTa 10 90 90 190 Hoàng Đế
2 HQ Xích Bích 15 60 60 135 Đại Tướng Quân
3 HQ Huyenxinh 20 100 10 130 Thừa Tướng
4 Rồng Thiên 35 80 0 115 Đại Đô Đốc
5 NT Anh Vũ 50 60 0 110 Đại Tư Mã
6 Rồng Băng 45 60 0 105 Đô Đốc
7 HelloBaby 40 60 0 100 Đô Đốc
8 HQ Hoàng Khang 30 40 10 80 Đô Đốc
9 HQ Gấu Mẹ 5 60 0 65 Tư Mã
10 HQ Thảo Linh 25 40 0 65 Tư Mã
11 HQ AstonMartin 0 60 0 60 Tư Mã
12 RỒNG VIP 0 60 0 60
13 DragonKun 0 40 0 40
14 HQ BaoLX77 0 40 0 40
15 HQ HunterKill 0 40 0 40
16 HQ ĐạiSưHuynh 0 40 0 40
17 HQ Đồ Tể 0 40 0 40
18 RỒNG LỬA 0 40 0 40
19 Rồng CáChàBặt 0 40 0 40
20 Rồng Thiết Kỵ 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Mr Simple 40 90 100 230 Hoàng Đế
2 CHUNG TÌNH 20 60 70 150 Đại Tướng Quân
3 King of Devil 3 80 40 123 Thừa Tướng
4 ĐA TÌNH 50 40 30 120 Đại Đô Đốc
5 Bánh Mì Đậu Đỏ 0 100 10 110 Đại Tư Mã
6 King of Dark 15 60 10 85 Đô Đốc
7 FAN 24h yêu 25 60 0 85 Đô Đốc
8 Tiểu Quỷ 45 40 0 85 Đô Đốc
9 Mê Gái 30 40 10 80 Tư Mã
10 Fan Wuân 35 40 0 75 Tư Mã
11 ql0oo0lp 0 60 10 70 Tư Mã
12 Chaien 0 60 0 60
13 King Of KFC 0 60 0 60
14 Quan Nhị Ca 0 60 0 60
15 LH Phụ Hồ 10 40 0 50
16 Jinsocute 5 40 0 45
17 FMC Cậu Cả 0 40 0 40
18 KINHLOOL 0 40 0 40
19 Ngôn Tình 0 40 0 40
20 Tướng gia 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thick Lê báo 30 90 80 200 Hoàng Đế
2 THÍCH ĂN BÁNH 0 100 50 150 Đại Tướng Quân
3 Thíck Liv 35 80 10 125 Thừa Tướng
4 Thíck Vợ Bạn 50 60 0 110 Đại Đô Đốc
5 BéXu 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 HV An Bình No1 40 60 0 100 Đô Đốc
7 THICH BĂM 25 60 0 85 Đô Đốc
8 HV Bống3bi 0 60 0 60 Đô Đốc
9 HVngườiđãchết 0 60 0 60 Tư Mã
10 thích gái đẹp 0 60 0 60 Tư Mã
11 THEGIOIAO 20 40 0 60 Tư Mã
12 Aventador 0 40 0 40
13 Bắp Cải 0 40 0 40
14 HV Gì Đó 0 40 0 40
15 HV Ninh Khuyết 0 40 0 40
16 OneByOne 0 40 0 40
17 Thick Ăn Phở 0 40 0 40
18 Thíck Tiểu Hổ 0 40 0 40
19 Triệu Hoả 0 40 0 40
20 Wenli 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội