- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Captain HP Thuốc lào Hoa Dương Tử BÓP VÚ CÔ GIÁO TaQ Tử Long Sở Khanh TaQ QuanVu KaveXike KD Arceus TaQ Tiểu Quỷ KD Lucario
LUCKY1981 Đấm Thần Tiểu Thần Tài Vương Tiễn Đào Mi Nhon Tiểu ngáo ộp SG XuKa Tiểu Tà Thần Tiểu Nhật Minh Tiểu Tổ Tông SG TIGERNB
Ngô Đế XỊT GOW GON G0W HerculeS GĐ SimXôi GOW DUCKLING HQ XạoLìn GOW VIN Nước Mũi GOW Oggy I DonT Need Gow Luật Trời
WHITE Đại Soái DINO TÀ THẦN HẮC CHÁN ĐỜI TưMã TrọngĐạt MissYuna Dark Phoenix Bố Họ Ngô Hắc Công Tử CM Siêu Nhân Bùn FFAkill
Candy Kem Xa Chim Ta Ra KEN MO Thíck làm trùm Xa luan chien OVL HoanZhou OVL ChịchDạo Rượu Highball Trái Apple MATAC JAV Galonton
Bú Đì Anh Buôi King Snow YMi Hoàng Dược Sư Dry Blood® King TeeMo Sư Thiện lành NhấtĐăngĐạiSư King mOnEy Sư Thiện Chiến CÂY BÁCH King Lò Tôn
Bạo Chúa RồngNguỵVương HQ Huyenxinh HQ Xích Bích NT Mỹ Ngân Mr Trần Dần Rồng kinh tế HQ Gấu Mẹ HQ Đồ Tể HQ Hoàng Khang HelloBaby
THÍCH ĂN BÁNH Thick Lê báo SỜ TY VỢ BẠN Thíck Vợ Bạn Thích Rượu Nếp Bắp Cải NhấtLang THICH BĂM Thíck Liv Aventador thích gái đẹp
CHUNG TÌNH Fan Bễ Bóng King of Dark King of Devil FANzSữa Alexz Bánh Mì Đậu Đỏ Bậu Chúa o0o Độc Cô o0o King of War Bánh bao nhỏ Mê Gái
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Captain 45 60 80 185 Hoàng Đế
2 HP Thuốc lào 20 60 50 130 Đại Tướng Quân
3 Hoa Dương Tử 50 60 0 110 Thừa Tướng
4 BÓP VÚ CÔ GIÁO 15 90 0 105 Đại Đô Đốc
5 TaQ Tử Long 0 100 0 100 Đại Tư Mã
6 Sở Khanh 40 60 0 100 Đô Đốc
7 TaQ QuanVu 35 60 0 95 Đô Đốc
8 KaveXike 0 80 0 80 Đô Đốc
9 KD Arceus 10 60 0 70 Tư Mã
10 TaQ Tiểu Quỷ 30 40 0 70 Tư Mã
11 KD Lucario 5 60 0 65 Tư Mã
12 TaQ Onehitdie 25 40 0 65
13 TaQ Thu Thảo 3 40 0 43
14 DUYHD 0 40 0 40
15 KD STAR 0 40 0 40
16 Khá Già 0 40 0 40
17 TaQ HạngVũ 0 40 0 40
18 TaQ Iron Man 0 40 0 40
19 TaQ Thor 0 40 0 40
20 TaQ TưMãThác 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Ngô Đế XỊT 45 100 100 245 Hoàng Đế
2 GOW GON 10 90 90 190 Đại Tướng Quân
3 G0W HerculeS 0 60 70 130 Thừa Tướng
4 GĐ SimXôi 20 80 10 110 Đại Đô Đốc
5 GOW DUCKLING 50 60 0 110 Đại Tư Mã
6 HQ XạoLìn 35 60 0 95 Đô Đốc
7 GOW VIN 0 60 30 90 Đô Đốc
8 Nước Mũi 25 60 0 85 Đô Đốc
9 GOW Oggy 40 40 0 80 Tư Mã
10 I DonT Need 30 40 0 70 Tư Mã
11 Gow Luật Trời 5 60 0 65 Tư Mã
12 Hari Châu 0 60 0 60
13 SimXôi 15 40 0 55
14 1st Family 3 40 0 43
15 1st Tiêu Phong 0 40 0 40
16 GOW Poseidon 0 40 0 40
17 HQ Thịnh Lê 0 40 0 40
18 HUDAVI 0 40 0 40
19 ICU Chip 0 40 0 40
20 Phượng Sồ Pro 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 LUCKY1981 50 90 10 150 Hoàng Đế
2 Đấm Thần 45 100 0 145 Đại Tướng Quân
3 Tiểu Thần Tài 35 60 0 95 Thừa Tướng
4 Vương Tiễn 0 40 40 80 Đại Đô Đốc
5 Đào Mi Nhon 0 80 0 80 Đại Tư Mã
6 Tiểu ngáo ộp 40 40 0 80 Đô Đốc
7 SG XuKa 15 60 0 75 Đô Đốc
8 Tiểu Tà Thần 10 60 0 70 Đô Đốc
9 Tiểu Nhật Minh 30 40 0 70 Tư Mã
10 Tiểu Tổ Tông 5 60 0 65 Tư Mã
11 SG TIGERNB 25 40 0 65 Tư Mã
12 XuÂn Tóc Đỏ 3 60 0 63
13 Tiểu An Nhiên 0 60 0 60
14 Tửu Thần 0 60 0 60
15 SG Hiệp Trương 20 40 0 60
16 S4 ChénTràThơm 0 40 10 50
17 Tiểu bạch long 0 40 0 40
18 Tiểu Ma Thần 0 40 0 40
19 Vị Thần 0 40 0 40
20 Legend Fox 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 WHITE 50 80 80 210 Hoàng Đế
2 Đại Soái DINO 25 60 70 155 Đại Tướng Quân
3 TÀ THẦN 35 100 0 135 Thừa Tướng
4 HẮC CHÁN ĐỜI 30 90 0 120 Đại Đô Đốc
5 TưMã TrọngĐạt 0 40 60 100 Đại Tư Mã
6 MissYuna 0 40 50 90 Đô Đốc
7 Dark Phoenix 45 40 0 85 Đô Đốc
8 Bố Họ Ngô 0 40 40 80 Đô Đốc
9 Hắc Công Tử CM 40 40 0 80 Tư Mã
10 Siêu Nhân Bùn 15 60 0 75 Tư Mã
11 FFAkill 0 60 0 60 Tư Mã
12 Hanh kute 0 60 0 60
13 Hải bánh 0 60 0 60
14 TV½ BTC 0 60 0 60
15 Trùm đẹpzai 0 60 0 60
16 TườngVyTiểuThơ 20 40 0 60
17 ThỏNgọcNgâyThơ 3 40 10 53
18 Cafe highland 10 40 0 50
19 Thợ Đòi Nợ 5 40 0 45
20 TV½ Linh Cáo 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Bú Đì Anh Buôi 40 80 90 210 Hoàng Đế
2 King Snow YMi 45 40 100 185 Đại Tướng Quân
3 Hoàng Dược Sư 50 100 0 150 Thừa Tướng
4 Dry Blood® 5 90 10 105 Đại Đô Đốc
5 King TeeMo 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 Sư Thiện lành 30 60 0 90 Đô Đốc
7 NhấtĐăngĐạiSư 25 40 10 75 Đô Đốc
8 King mOnEy 20 40 10 70 Đô Đốc
9 Sư Thiện Chiến 3 60 0 63 Tư Mã
10 CÂY BÁCH 0 60 0 60 Tư Mã
11 King Lò Tôn 0 60 0 60 Tư Mã
12 King Of Legend 0 60 0 60
13 King VI IX 0 60 0 60
14 CÂY CÀ NA 15 40 0 55
15 King Tiến 10 40 0 50
16 King Julien 0 40 0 40
17 King Rubie 0 40 0 40
18 Dị Nhân ĐạiSư 0 40 0 40
19 KhôngKiếnĐạiSư 0 40 0 40
20 King Arthur 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Candy Kem 45 100 0 145 Hoàng Đế
2 Xa Chim Ta Ra 50 60 0 110 Đại Tướng Quân
3 KEN MO 30 60 10 100 Thừa Tướng
4 Thíck làm trùm 15 80 0 95 Đại Đô Đốc
5 Xa luan chien 0 90 0 90 Đại Tư Mã
6 OVL HoanZhou 25 60 0 85 Đô Đốc
7 OVL ChịchDạo 20 60 0 80 Đô Đốc
8 Rượu Highball 40 40 0 80 Đô Đốc
9 Trái Apple 35 40 0 75 Tư Mã
10 MATAC 10 60 0 70 Tư Mã
11 JAV Galonton 0 60 0 60 Tư Mã
12 RưỢu kO Tên 0 60 0 60
13 JAV Trùm 5 40 0 45
14 9 chỉ 3 40 0 43
15 MT Trái Dứng 0 40 0 40
16 OVL RỒNG LỘN 0 40 0 40
17 THÍCH ĐỦ THỨ 0 40 0 40
18 Taygiang 0 40 0 40
19 Tripi partner 0 40 0 40
20 Trái Bomb 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Bạo Chúa 0 60 100 160 Hoàng Đế
2 RồngNguỵVương 45 80 10 135 Đại Tướng Quân
3 HQ Huyenxinh 20 100 10 130 Thừa Tướng
4 HQ Xích Bích 0 60 50 110 Đại Đô Đốc
5 NT Mỹ Ngân 50 60 0 110 Đại Tư Mã
6 Mr Trần Dần 15 90 0 105 Đô Đốc
7 Rồng kinh tế 40 60 0 100 Đô Đốc
8 HQ Gấu Mẹ 25 40 10 75 Đô Đốc
9 HQ Đồ Tể 35 40 0 75 Tư Mã
10 HQ Hoàng Khang 0 60 10 70 Tư Mã
11 HelloBaby 10 60 0 70 Tư Mã
12 HQ Hoa Bỉ Ngạn 30 40 0 70
13 NT Hoa Vương 0 60 0 60
14 NT Vũ Vương 5 40 0 45
15 NT Hải Yến 3 40 0 43
16 NT XUYÊN PHONG 0 40 0 40
17 DragonKun 0 40 0 40
18 HQ MãSiêu 0 40 0 40
19 NT Bá Vương 0 40 0 40
20 Rồng Trắng 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 CHUNG TÌNH 50 60 90 200 Hoàng Đế
2 Fan Bễ Bóng 40 40 70 150 Đại Tướng Quân
3 King of Dark 35 80 10 125 Thừa Tướng
4 King of Devil 10 60 40 110 Đại Đô Đốc
5 FANzSữa Alexz 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 Bánh Mì Đậu Đỏ 0 100 0 100 Đô Đốc
7 Bậu Chúa 5 60 30 95 Đô Đốc
8 o0o Độc Cô o0o 0 90 0 90 Đô Đốc
9 King of War 30 60 0 90 Tư Mã
10 Bánh bao nhỏ 25 60 0 85 Tư Mã
11 Mê Gái 15 40 10 65 Tư Mã
12 Fan VânTiên 0 60 0 60
13 FAN MŨ GƠM 20 40 0 60
14 Tiểu Quỷ 3 40 0 43
15 Fan Wuân 0 40 0 40
16 Fan H S2 Q 0 40 0 40
17 Fan Lười 0 40 0 40
18 85 0 40 0 40
19 Fan Khánh 0 40 0 40
20 ÔngNgoại Của85 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 THÍCH ĂN BÁNH 45 100 60 205 Hoàng Đế
2 Thick Lê báo 3 90 80 173 Đại Tướng Quân
3 SỜ TY VỢ BẠN 40 80 0 120 Thừa Tướng
4 Thíck Vợ Bạn 50 60 0 110 Đại Đô Đốc
5 Thích Rượu Nếp 35 60 10 105 Đại Tư Mã
6 Bắp Cải 20 60 0 80 Đô Đốc
7 NhấtLang 30 40 0 70 Đô Đốc
8 THICH BĂM 5 60 0 65 Đô Đốc
9 Thíck Liv 25 40 0 65 Tư Mã
10 Aventador 0 60 0 60 Tư Mã
11 thích gái đẹp 0 60 0 60 Tư Mã
12 Ông Híp 0 60 0 60
13 Suineg 15 40 0 55
14 Thích Em Thảo 10 40 0 50
15 Golden Piza 0 40 0 40
16 Thíck Solo 0 40 0 40
17 BỐ ĐỜI 0 40 0 40
18 Chung 0 40 0 40
19 Mateus 0 40 0 40
20 hynguyễn 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội