- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
KaveXike Captain Thích Ngắm Vếu Thị Nở Chí phèo Khá Bướng Bỉnh TaQ Ghệ Iron TaqNguyenThang TaQ Iron Man Khá Lắm Xoài TaQHowardStark
Hoàng Lão Tà Xe Pháo Mã Tiểu bạch long S4 ChénTràThơm Legend Tiger SG Anh Yêu Em Vương Tiễn Legend A Đấm ASha Doãn Đại Hiệp Vi Tiểu Bảo
XỊT G0W HerculeS GOW Táo Ngố PHITHIENVU GOW GON 1st Lam Hạ DiệuNhư GOW DUCKLING GOW Oggy I DonT Need Tiểu Bá Vương
Đuỹ Choá Cafe Socola Trùm DSR Kotex Tiger NL Bánh Cóng TV½TiểuBáVương Thợ Buôn Tỏi Cafe D Luffy Kem Bmt NL Hoa Dại FFA Bố Già
KEN MO Thíck làm trùm Truyen Cá Mặt Quỷ Rượu Highball JAV Nhã Thy RưỢu kO Tên Trái Dứng Thích Escanor JAV ZQ Christian
Yang Mi Đại Sư HuGo Sưhot Lẫu Diana Lẩu Mắm Sư 24hNện© Thần Dân Sư Còng Buôi PL QUANG ITACA PL Rubie Sư lóc sọ
HQ Bạo Chúa HQ Xích Bích HQ HIKIKOMORI Rồng Trắng HQ Huyenxinh RỒNG LỬA Rồng Băng HQ ĐạiSưHuynh RỒNG VIP RồngĐựcBấtLực HQ Ko Nạp
Thick Lê báo Su Hào Cafe Mó An Bình No1 Tuan Ken FOP Zổ duatop Quý Sờ Tộc Thíck Liv Dinh Sờ Tộc Ninh Khuyết
Heyu Tình FMC Fire93 Tuyệt Tình Thiên Lôi CHUNG TÌNH Angel SỮA ĐA TÌNH FMC D Roger Mê Gái SkyShip Tình là gì
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 KaveXike 40 90 10 140 Hoàng Đế
2 Captain 50 80 0 130 Đại Tướng Quân
3 Thích Ngắm Vếu 45 60 0 105 Thừa Tướng
4 Thị Nở 0 100 0 100 Đại Đô Đốc
5 Chí phèo 30 60 10 100 Đại Tư Mã
6 Khá Bướng Bỉnh 10 60 10 80 Đô Đốc
7 TaQ Ghệ Iron 35 40 0 75 Đô Đốc
8 TaqNguyenThang 20 40 10 70 Đô Đốc
9 TaQ Iron Man 5 60 0 65 Tư Mã
10 Khá Lắm Xoài 25 40 0 65 Tư Mã
11 TaQHowardStark 3 60 0 63 Tư Mã
12 Khá Lồi Lõm 0 60 0 60
13 KD PvK 0 60 0 60
14 TaQ Tử Long 15 40 0 55
15 ĐagNgủVợRủPK 0 40 10 50
16 Hoang Dung 0 40 0 40
17 Khá May Mắn 0 40 0 40
18 BÓP VÚ CÔ GIÁO 0 40 0 40
19 KD Thiên Phạt 0 40 0 40
20 Khá Lãng Tử 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 XỊT 50 90 90 230 Hoàng Đế
2 G0W HerculeS 40 80 70 190 Đại Tướng Quân
3 GOW Táo Ngố 3 100 50 153 Thừa Tướng
4 PHITHIENVU 15 60 60 135 Đại Đô Đốc
5 GOW GON 20 60 40 120 Đại Tư Mã
6 1st Lam Hạ 45 60 10 115 Đô Đốc
7 DiệuNhư 25 60 0 85 Đô Đốc
8 GOW DUCKLING 35 40 0 75 Đô Đốc
9 GOW Oggy 10 60 0 70 Tư Mã
10 I DonT Need 30 40 0 70 Tư Mã
11 Tiểu Bá Vương 0 60 0 60 Tư Mã
12 1st Thập Ca 0 60 0 60
13 Ngứa Bưởi 0 40 10 50
14 Hari Châu 5 40 0 45
15 Cac ha tuoi gi 0 40 0 40
16 Lahieu1981 0 40 0 40
17 GOW Táo Rubik 0 40 0 40
18 HolyStar 0 40 0 40
19 Tàu Bảy Bảy 0 40 0 40
20 ĐìnhThành 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Hoàng Lão Tà 30 100 100 230 Hoàng Đế
2 Xe Pháo Mã 25 90 80 195 Đại Tướng Quân
3 Tiểu bạch long 50 60 0 110 Thừa Tướng
4 S4 ChénTràThơm 15 60 30 105 Đại Đô Đốc
5 Legend Tiger 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 SG Anh Yêu Em 40 60 0 100 Đô Đốc
7 Vương Tiễn 10 80 0 90 Đô Đốc
8 Legend A Đấm 20 60 0 80 Đô Đốc
9 ASha 35 40 0 75 Tư Mã
10 Doãn Đại Hiệp 5 60 0 65 Tư Mã
11 Vi Tiểu Bảo 0 60 0 60 Tư Mã
12 Xe TuK TuK 3 40 10 53
13 Legend BaoTo 0 40 0 40
14 TiểuTiênNữ 0 40 0 40
15 Đào Mi Nhon 0 40 0 40
16 Bàng Noãn 0 40 0 40
17 HĐ Lầy 0 40 0 40
18 Phụng 0 40 0 40
19 SG PewPew 0 40 0 40
20 Tảo Địa Tăng 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Đuỹ Choá 50 80 90 220 Hoàng Đế
2 Cafe Socola 30 40 70 140 Đại Tướng Quân
3 Trùm DSR 40 60 40 140 Thừa Tướng
4 Kotex Tiger 25 100 0 125 Đại Đô Đốc
5 NL Bánh Cóng 45 60 10 115 Đại Tư Mã
6 TV½TiểuBáVương 5 90 0 95 Đô Đốc
7 Thợ Buôn Tỏi 35 60 0 95 Đô Đốc
8 Cafe D Luffy 20 60 10 90 Đô Đốc
9 Kem Bmt 15 60 0 75 Tư Mã
10 NL Hoa Dại 0 40 30 70 Tư Mã
11 FFA Bố Già 10 60 0 70 Tư Mã
12 Thợ Mê Trai 0 60 0 60
13 TRÙM DÉP RÁCH 3 40 10 53
14 Cafe Shanks 0 40 0 40
15 Chim Khá To 0 40 0 40
16 Boom Wo ai Ni 0 40 0 40
17 Cafe Tà Thần 0 40 0 40
18 Chim bói cá 0 40 0 40
19 Hanh kute 0 40 0 40
20 Thợ Kim Hoàn 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Yang Mi 50 100 80 230 Hoàng Đế
2 Đại Sư HuGo 30 80 60 170 Đại Tướng Quân
3 Sưhot 45 60 10 115 Thừa Tướng
4 Lẫu Diana 10 90 10 110 Đại Đô Đốc
5 Lẩu Mắm 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 Sư 24hNện© 25 60 0 85 Đô Đốc
7 Thần Dân 40 40 0 80 Đô Đốc
8 Sư Còng Buôi 15 60 0 75 Đô Đốc
9 PL QUANG ITACA 0 60 0 60 Tư Mã
10 PL Rubie 0 60 0 60 Tư Mã
11 Sư lóc sọ 0 60 0 60 Tư Mã
12 Ak Convit121 20 40 0 60
13 CÂY BÁCH 5 40 0 45
14 Lẩu Buffet 3 40 0 43
15 CÂY CÀ NA 0 40 0 40
16 Lẩ Rùa Kame 0 40 0 40
17 PL Huda 0 40 0 40
18 Sư Say Sĩn 0 40 0 40
19 Sư Thiện lành 0 40 0 40
20 Thần Cùi Bắp 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 KEN MO 45 90 100 235 Hoàng Đế
2 Thíck làm trùm 50 60 10 120 Đại Tướng Quân
3 Truyen 15 100 0 115 Thừa Tướng
4 Cá Mặt Quỷ 10 80 10 100 Đại Đô Đốc
5 Rượu Highball 5 40 50 95 Đại Tư Mã
6 JAV Nhã Thy 35 60 0 95 Đô Đốc
7 RưỢu kO Tên 20 60 10 90 Đô Đốc
8 Trái Dứng 25 60 0 85 Đô Đốc
9 Thích Escanor 40 40 0 80 Tư Mã
10 JAV ZQ 30 40 0 70 Tư Mã
11 Christian 0 60 0 60 Tư Mã
12 Thích Làm Liều 0 60 0 60
13 ThíchSiêuTướng 0 60 0 60
14 3M Bá Vương 0 40 0 40
15 J3ysovo 0 40 0 40
16 JAV MyFucker 0 40 0 40
17 JAV TOKUDA 0 40 0 40
18 JAV sendo 0 40 0 40
19 Thích Lắc 0 40 0 40
20 Thích Vô Cùng 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 HQ Bạo Chúa 50 100 100 250 Hoàng Đế
2 HQ Xích Bích 30 90 80 200 Đại Tướng Quân
3 HQ HIKIKOMORI 25 60 50 135 Thừa Tướng
4 Rồng Trắng 40 80 0 120 Đại Đô Đốc
5 HQ Huyenxinh 45 60 10 115 Đại Tư Mã
6 RỒNG LỬA 35 60 0 95 Đô Đốc
7 Rồng Băng 20 60 0 80 Đô Đốc
8 HQ ĐạiSưHuynh 15 60 0 75 Đô Đốc
9 RỒNG VIP 0 60 0 60 Tư Mã
10 RồngĐựcBấtLực 0 60 0 60 Tư Mã
11 HQ Ko Nạp 10 40 0 50 Tư Mã
12 HQ TamSưHuynh 5 40 0 45
13 HQ Phá Thiên 3 40 0 43
14 Gấu 0 40 0 40
15 HQ NhịSưHuynh 0 40 0 40
16 HQ Remember 0 40 0 40
17 HunterKiller 0 40 0 40
18 Kenshin 0 40 0 40
19 Rồng Ngáo Ngơ 0 40 0 40
20 Still Young 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Heyu Tình 45 60 90 195 Hoàng Đế
2 FMC Fire93 40 100 10 150 Đại Tướng Quân
3 Tuyệt Tình 50 40 60 150 Thừa Tướng
4 Thiên Lôi 20 90 30 140 Đại Đô Đốc
5 CHUNG TÌNH 3 40 70 113 Đại Tư Mã
6 Angel 35 60 10 105 Đô Đốc
7 SỮA ĐA TÌNH 10 80 10 100 Đô Đốc
8 FMC D Roger 30 60 0 90 Đô Đốc
9 Mê Gái 15 60 0 75 Tư Mã
10 SkyShip 0 60 10 70 Tư Mã
11 Tình là gì 0 60 10 70 Tư Mã
12 NạpMàVẫnCùi 25 40 0 65
13 FMC MỡMỡ 0 60 0 60
14 Vô tình 0 40 10 50
15 FMC LãoNgũ 5 40 0 45
16 ql0oo0lp 0 40 0 40
17 FMC H20 0 40 0 40
18 FMC Hades 0 40 0 40
19 Fmc VặtLôngBím 0 40 0 40
20 Hắc Thủy Thần 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thick Lê báo 50 100 40 190 Hoàng Đế
2 Su Hào 45 90 0 135 Đại Tướng Quân
3 Cafe Mó 30 80 0 110 Thừa Tướng
4 An Bình No1 40 60 0 100 Đại Đô Đốc
5 Tuan Ken 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 FOP Zổ 20 60 10 90 Đô Đốc
7 duatop 25 60 0 85 Đô Đốc
8 Quý Sờ Tộc 15 60 0 75 Đô Đốc
9 Thíck Liv 5 60 0 65 Tư Mã
10 Dinh Sờ Tộc 0 60 0 60 Tư Mã
11 Ninh Khuyết 10 40 0 50 Tư Mã
12 CULON 0 40 0 40
13 JAV CTP 0 40 0 40
14 JAV Trường 0 40 0 40
15 Lão bố 0 40 0 40
16 MrHamVui 0 40 0 40
17 THICH TBEN 0 40 0 40
18 Tao Cùi Thôi 0 40 0 40
19 Tào Tháo 0 40 0 40
20 Yasuo 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội