- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Captain KaveXike ĐagNgủVợRủPK TaQ Ghệ Iron Hoa Dương Tử TaQ Bắp Thích Ngắm Vếu ĐangỈaLănRaNgủ TaQ Ối Zời Ơi TaQHowardStark TaQ Iron Man
Hoàng Lão Tà Xe Pháo Mã Xe Pháo Mã 12 SG Anh Yêu Em Doãn Đại Hiệp MÃSIÊU Legend A Đấm S4 ChénTràThơm Vi Tiểu Bảo ASha Vương Tiễn
XỊT GOW GON GOW Táo Ngố G0W HerculeS PHITHIENVU 1st Lam Hạ Tiểu Bá Vương 1st Bố Sấm GOW Oggy Ngứa Bưởi GOW DUCKLING
Đuỹ Choá NL Bánh Cóng Cafe Socola Cafe D Luffy NL Hoa Dại Cafe Shanks Kotex Tiger Hanh kute HungDC2 Trùm DSR Thợ Buôn Tỏi
KEN MO Thíck làm trùm Trái Bomb Truyen Trái Dứng A Lía sohot LÃO GIÀ LẦY Rượu Highball RưỢu kO Tên Christian Candy Kem
Bú Cọt Yang Mi Đại Sư HuGo Bú Đì Anh Buôi Sưhot Thần Poseidon Lẫu Diana Lẩu Gật Gù Cây Tiêu Lẩu Mắm Sư 24hNện© Lẩu Chủ Tịch
HQ Bạo Chúa HQ Xích Bích HQ Huyenxinh HQ HIKIKOMORI HQ Hoàng Khang Rồng Trắng Rồng Gió Asjm Rồng HQ Bóng Ma HQ ĐạiSưHuynh Rồng Băng
Thick Lê báo THÍCH ĂN BÁNH Su Hào Trương Vô Kỵ Tuan Ken Thíck Liv Ninh Khuyết Nam Hiền Vương An Bình No1 FOP Zổ ĐạiVương
CHUNG TÌNH King of Devil DeVil Thiên Lôi Tuyệt Tình FMC D Roger Bánh Mì Bơ Sữa Fan Chịch Mê Gái FMC Fire93 Fan Mờ u MU
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Captain 50 80 40 170 Hoàng Đế
2 KaveXike 35 100 10 145 Đại Tướng Quân
3 ĐagNgủVợRủPK 20 90 0 110 Thừa Tướng
4 TaQ Ghệ Iron 40 60 0 100 Đại Đô Đốc
5 Hoa Dương Tử 45 40 0 85 Đại Tư Mã
6 TaQ Bắp 30 40 0 70 Đô Đốc
7 Thích Ngắm Vếu 5 60 0 65 Đô Đốc
8 ĐangỈaLănRaNgủ 15 40 10 65 Đô Đốc
9 TaQ Ối Zời Ơi 25 40 0 65 Tư Mã
10 TaQHowardStark 3 60 0 63 Tư Mã
11 TaQ Iron Man 0 60 0 60 Tư Mã
12 TaQ Tử Long 0 60 0 60
13 BÓP VÚ CÔ GIÁO 0 60 0 60
14 OBAMA 0 60 0 60
15 TaqNguyenThang 0 40 10 50
16 ThíchNguỵQuốc 10 40 0 50
17 TaQ XsMax 0 40 0 40
18 Hoang Dung 0 40 0 40
19 TaQ Mr Xoài 0 40 0 40
20 Thích KDom 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 XỊT 50 90 90 230 Hoàng Đế
2 GOW GON 5 80 50 135 Đại Tướng Quân
3 GOW Táo Ngố 0 100 30 130 Thừa Tướng
4 G0W HerculeS 0 60 60 120 Đại Đô Đốc
5 PHITHIENVU 40 0 70 110 Đại Tư Mã
6 1st Lam Hạ 35 60 0 95 Đô Đốc
7 Tiểu Bá Vương 25 60 0 85 Đô Đốc
8 1st Bố Sấm 45 40 0 85 Đô Đốc
9 GOW Oggy 15 60 0 75 Tư Mã
10 Ngứa Bưởi 3 60 10 73 Tư Mã
11 GOW DUCKLING 10 60 0 70 Tư Mã
12 SongSátMaYêu 30 40 0 70
13 1st Family 0 60 0 60
14 I DonT Need 20 40 0 60
15 Cac ha tuoi gi 0 40 0 40
16 GĐ LÃO TAM 0 40 0 40
17 Lahieu1981 0 40 0 40
18 1st BánhKẹoSữa 0 40 0 40
19 1st Thập Ca 0 40 0 40
20 Tàu Bảy Bảy 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Hoàng Lão Tà 30 60 100 190 Hoàng Đế
2 Xe Pháo Mã 5 80 80 165 Đại Tướng Quân
3 Xe Pháo Mã 12 35 90 0 125 Thừa Tướng
4 SG Anh Yêu Em 15 100 0 115 Đại Đô Đốc
5 Doãn Đại Hiệp 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 MÃSIÊU 50 40 0 90 Đô Đốc
7 Legend A Đấm 25 60 0 85 Đô Đốc
8 S4 ChénTràThơm 10 60 10 80 Đô Đốc
9 Vi Tiểu Bảo 20 60 0 80 Tư Mã
10 ASha 40 40 0 80 Tư Mã
11 Vương Tiễn 3 60 0 63 Tư Mã
12 SG Thẩm Du 0 60 0 60
13 LUCKY1981 0 40 10 50
14 Tiểu bạch long 0 40 0 40
15 TiểuTiênNữ 0 40 0 40
16 Xe Pháo Mã 04 0 40 0 40
17 LangTu vip 0 40 0 40
18 Legend Tiger 0 40 0 40
19 SG Zoro 0 40 0 40
20 Xe Pháo Mã 11 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Đuỹ Choá 30 60 90 180 Hoàng Đế
2 NL Bánh Cóng 45 80 10 135 Đại Tướng Quân
3 Cafe Socola 20 40 60 120 Thừa Tướng
4 Cafe D Luffy 50 60 10 120 Đại Đô Đốc
5 NL Hoa Dại 5 40 70 115 Đại Tư Mã
6 Cafe Shanks 10 100 0 110 Đô Đốc
7 Kotex Tiger 35 60 0 95 Đô Đốc
8 Hanh kute 0 90 0 90 Đô Đốc
9 HungDC2 40 40 0 80 Tư Mã
10 Trùm DSR 25 40 10 75 Tư Mã
11 Thợ Buôn Tỏi 15 40 10 65 Tư Mã
12 Kem Bmt 3 60 0 63
13 NL i am Oppa 0 60 0 60
14 Hắc Thơm Ngát 0 60 0 60
15 TRÙM ZS 0 60 0 60
16 Cafe MèoSilver 0 40 0 40
17 Cafe Tà Thần 0 40 0 40
18 Thợ Mê Trai 0 40 0 40
19 Chim Khá To 0 40 0 40
20 Thợ Kim Hoàn 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Bú Cọt Yang Mi 35 100 80 215 Hoàng Đế
2 Đại Sư HuGo 20 60 50 130 Đại Tướng Quân
3 Bú Đì Anh Buôi 25 90 0 115 Thừa Tướng
4 Sưhot 50 60 0 110 Đại Đô Đốc
5 Thần Poseidon 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Lẫu Diana 0 80 10 90 Đô Đốc
7 Lẩu Gật Gù 45 40 0 85 Đô Đốc
8 Cây Tiêu 15 60 0 75 Đô Đốc
9 Lẩu Mắm 0 60 10 70 Tư Mã
10 Sư 24hNện© 30 40 0 70 Tư Mã
11 Lẩu Chủ Tịch 0 60 0 60 Tư Mã
12 Lẩu Bò 0 60 0 60
13 CÂY CÀ NA 10 40 0 50
14 LẨU IFYOULIKE 5 40 0 45
15 PL Rubie 3 40 0 43
16 Sư Hp 0 40 0 40
17 Bú Gì Cũng Đc 0 40 0 40
18 CÂY BÁCH 0 40 0 40
19 Sư kadilac 0 40 0 40
20 Sư lóc sọ 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 KEN MO 40 100 100 240 Hoàng Đế
2 Thíck làm trùm 50 80 10 140 Đại Tướng Quân
3 Trái Bomb 45 60 0 105 Thừa Tướng
4 Truyen 5 90 0 95 Đại Đô Đốc
5 Trái Dứng 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 A Lía sohot 30 60 0 90 Đô Đốc
7 LÃO GIÀ LẦY 25 60 0 85 Đô Đốc
8 Rượu Highball 0 40 40 80 Đô Đốc
9 RưỢu kO Tên 0 40 30 70 Tư Mã
10 Christian 3 60 0 63 Tư Mã
11 Candy Kem 0 60 0 60 Tư Mã
12 Rượu đỏ đậm 0 60 0 60
13 Thích Lắc 20 40 0 60
14 Cá PewPew 15 40 0 55
15 Thích TT 10 40 0 50
16 Cá chép om dưa 0 40 0 40
17 JAV Noob 0 40 0 40
18 JAV ZQ 0 40 0 40
19 JAV sendo 0 40 0 40
20 TH Ham Chơi 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 HQ Bạo Chúa 50 100 80 230 Hoàng Đế
2 HQ Xích Bích 20 90 90 200 Đại Tướng Quân
3 HQ Huyenxinh 35 60 10 105 Thừa Tướng
4 HQ HIKIKOMORI 30 60 10 100 Đại Đô Đốc
5 HQ Hoàng Khang 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Rồng Trắng 5 80 0 85 Đô Đốc
7 Rồng Gió 25 60 0 85 Đô Đốc
8 Asjm Rồng 45 40 0 85 Đô Đốc
9 HQ Bóng Ma 15 60 0 75 Tư Mã
10 HQ ĐạiSưHuynh 3 60 0 63 Tư Mã
11 Rồng Băng 0 60 0 60 Tư Mã
12 HQ Phá Thiên 10 40 0 50
13 HQ Đốt Bờ Kêu 0 40 0 40
14 RỒNG LỬA 0 40 0 40
15 Rồng Thiết Kỵ 0 40 0 40
16 RồngĐựcBấtLực 0 40 0 40
17 Gấu 0 40 0 40
18 HunterKiller 0 40 0 40
19 RỒNG VIP 0 40 0 40
20 Rồng CáChàBặt 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 CHUNG TÌNH 50 60 100 210 Hoàng Đế
2 King of Devil 20 100 60 180 Đại Tướng Quân
3 DeVil 10 40 70 120 Thừa Tướng
4 Thiên Lôi 25 60 30 115 Đại Đô Đốc
5 Tuyệt Tình 30 40 40 110 Đại Tư Mã
6 FMC D Roger 40 60 0 100 Đô Đốc
7 Bánh Mì Bơ Sữa 35 60 0 95 Đô Đốc
8 Fan Chịch 3 90 0 93 Đô Đốc
9 Mê Gái 0 80 10 90 Tư Mã
10 FMC Fire93 15 60 10 85 Tư Mã
11 Fan Mờ u MU 45 40 0 85 Tư Mã
12 Fan ASa 0 60 0 60
13 Hắc Thủy Thần 0 60 0 60
14 Angel 5 40 10 55
15 Apolo 0 40 0 40
16 Cu Thóc 0 40 0 40
17 Ngôn Tình 0 40 0 40
18 FMC Hades 0 40 0 40
19 Liễu Ưu Tình 0 40 0 40
20 Tiểu Quỷ 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thick Lê báo 10 100 50 160 Hoàng Đế
2 THÍCH ĂN BÁNH 50 90 10 150 Đại Tướng Quân
3 Su Hào 40 80 0 120 Thừa Tướng
4 Trương Vô Kỵ 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 Tuan Ken 25 60 0 85 Đại Tư Mã
6 Thíck Liv 20 60 0 80 Đô Đốc
7 Ninh Khuyết 15 60 0 75 Đô Đốc
8 Nam Hiền Vương 35 40 0 75 Đô Đốc
9 An Bình No1 3 60 10 73 Tư Mã
10 FOP Zổ 0 60 10 70 Tư Mã
11 ĐạiVương 30 40 0 70 Tư Mã
12 Thíck Vợ Bạn 0 60 0 60
13 Jav Osaka 5 40 0 45
14 Thich©PháHoại© 0 40 0 40
15 BÉO 0 40 0 40
16 CULON 0 40 0 40
17 Lacazette 0 40 0 40
18 THICH TBEN 0 40 0 40
19 Thick Phá Giới 0 40 0 40
20 Yasuo 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội