- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
TaQ Mẹ Sumi Gà Con Bé Bọng Ngọc Hân HĐH Thành Phê Cự Giải TíTrẩu Minhlu23 ThôngTêTái TaQ zBacuduyz Thích Sờ Vếu TaQ DânXămTrổ
Hoàng Lão Tà Xe Pháo Mã Em yêu Nhân Legend Zeus CLpink S4 Cyrus Tà0 Tháo SG Raphael Quả Đào Legend RyanTL AkaTatsu87
Doãn Đại Hiệp Mimi G0W HerculeS Lam Hạ Mèo Meo Quả Táo Xanh PHITHIENVU Giữ Nhịp KLN Tiểu Bá Vương GOW Hades
Cafe Cụk Cặk Thánh LỘC Cafe Cố Đô Thánh THỌ Bia CHIẾN THẦN Thánh Tăng ChimThíchChích Trùm King QDS Tử Long Cafe Thư Giãn Smilodon Tiger
Thíck làm trùm Cá Mặt Quỷ Rượu Highball Cá Ken Mo Thích Khách Mì Fa Sol La RưỢu Ko TÊN THÍCH KEEN KIN RượuChèBeBét Cá Hoàng Đế Cá Mú
Thần Cùi Bắp SƯ PHÁ LỖ Gấu of vỵt Thần Tượng PL Danh Royal CôngChúa Bá Lạc Thần Poseidon Itachi TDT Cậu Ấm PL Tiến Đạt
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 TaQ Mẹ Sumi 30 90 30 150 Hoàng Đế
2 Gà Con Bé Bọng 50 40 50 140 Đại Tướng Quân
3 Ngọc Hân 3 100 10 113 Thừa Tướng
4 HĐH Thành Phê 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 Cự Giải 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 TíTrẩu 5 80 10 95 Đô Đốc
7 Minhlu23 25 60 0 85 Đô Đốc
8 ThôngTêTái 20 60 0 80 Đô Đốc
9 TaQ zBacuduyz 15 60 0 75 Tư Mã
10 Thích Sờ Vếu 35 40 0 75 Tư Mã
11 TaQ DânXămTrổ 10 60 0 70 Tư Mã
12 TaQ zBaCuSaUz 0 60 0 60
13 TaQ Dead 0 40 0 40
14 TaQ ConCúnCon 0 40 0 40
15 ZORO 0 40 0 40
16 pipipo 0 40 0 40
17 ACE McLaren 0 40 0 40
18 TaQ HổLáoLông 0 40 0 40
19 TaQ Pansuri 0 40 0 40
20 m4phi4 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Doãn Đại Hiệp 45 60 80 185 Hoàng Đế
2 Mimi 30 60 90 180 Đại Tướng Quân
3 G0W HerculeS 35 100 10 145 Thừa Tướng
4 Lam Hạ 50 60 0 110 Đại Đô Đốc
5 Mèo Meo 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Quả Táo Xanh 0 90 0 90 Đô Đốc
7 PHITHIENVU 0 80 0 80 Đô Đốc
8 Giữ Nhịp 15 60 0 75 Đô Đốc
9 KLN 10 60 0 70 Tư Mã
10 Tiểu Bá Vương 25 40 0 65 Tư Mã
11 GOW Hades 0 60 0 60 Tư Mã
12 GOW Bé Hợi 20 40 0 60
13 CÁTCÁTCÔNGTỬ 5 40 0 45
14 GOD Coder Blue 0 40 0 40
15 GOW KratoS 0 40 0 40
16 Hari Châu 0 40 0 40
17 LS Tống Giang 0 40 0 40
18 Nerox 0 40 0 40
19 Nhinlon 0 40 0 40
20 Trí Đô 1 TẠ 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Hoàng Lão Tà 40 90 100 230 Hoàng Đế
2 Xe Pháo Mã 50 100 10 160 Đại Tướng Quân
3 Em yêu Nhân 0 80 60 140 Thừa Tướng
4 Legend Zeus 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 CLpink 25 0 70 95 Đại Tư Mã
6 S4 Cyrus 35 60 0 95 Đô Đốc
7 Tà0 Tháo 10 40 40 90 Đô Đốc
8 SG Raphael 20 60 0 80 Đô Đốc
9 Quả Đào 30 40 0 70 Tư Mã
10 Legend RyanTL 0 60 0 60 Tư Mã
11 AkaTatsu87 0 60 0 60 Tư Mã
12 SG CÀ PHÊ ĐÁ 0 60 0 60
13 S4 Vũ Vũ 0 60 0 60
14 LangTu vip 15 40 0 55
15 Cá Thác Lác 5 40 0 45
16 S4 Ryan Lâm 3 40 0 43
17 ALBICELESTE 0 40 0 40
18 Legend Snow 0 40 0 40
19 Legend Đấm 0 40 0 40
20 Xe TuK TuK 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Cafe Cụk Cặk 50 60 100 210 Hoàng Đế
2 Thánh LỘC 45 60 90 195 Đại Tướng Quân
3 Cafe Cố Đô 0 100 50 150 Thừa Tướng
4 Thánh THỌ 20 90 0 110 Đại Đô Đốc
5 Bia CHIẾN THẦN 30 80 0 110 Đại Tư Mã
6 Thánh Tăng 0 60 30 90 Đô Đốc
7 ChimThíchChích 40 40 0 80 Đô Đốc
8 Trùm King 35 40 0 75 Đô Đốc
9 QDS Tử Long 10 60 0 70 Tư Mã
10 Cafe Thư Giãn 15 40 10 65 Tư Mã
11 Smilodon Tiger 25 40 0 65 Tư Mã
12 NL¼Bánh KoTex 3 60 0 63
13 Cafe Sn0w10 0 60 0 60
14 Durex Tiger 0 60 0 60
15 Cafe Bitcoin 0 40 10 50
16 NOVA 5 40 0 45
17 Chim Thần Nữ 0 40 0 40
18 Hắc Hoàng Đế 0 40 0 40
19 Thánh Nhân nb 0 40 0 40
20 blacktiger 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thần Cùi Bắp 50 100 0 150 Hoàng Đế
2 SƯ PHÁ LỖ 45 80 10 135 Đại Tướng Quân
3 Gấu of vỵt 40 90 0 130 Thừa Tướng
4 Thần Tượng 0 40 60 100 Đại Đô Đốc
5 PL Danh 30 60 0 90 Đại Tư Mã
6 Royal CôngChúa 20 60 0 80 Đô Đốc
7 Bá Lạc 15 60 0 75 Đô Đốc
8 Thần Poseidon 35 40 0 75 Đô Đốc
9 Itachi 10 60 0 70 Tư Mã
10 TDT Cậu Ấm 25 40 0 65 Tư Mã
11 PL Tiến Đạt 0 60 0 60 Tư Mã
12 Tùng vị 0 60 0 60
13 Mã Siêu 0 60 0 60
14 TDT Kame 5 40 0 45
15 Rượu Whisky 3 40 0 43
16 Thần Gió 0 40 0 40
17 a xúc 0 40 0 40
18 Sư Yêu Mian 0 40 0 40
19 Thần Anubis 0 40 0 40
20 Thần Uranus 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thíck làm trùm 50 60 80 190 Hoàng Đế
2 Cá Mặt Quỷ 45 90 40 175 Đại Tướng Quân
3 Rượu Highball 40 100 0 140 Thừa Tướng
4 Cá Ken Mo 25 80 10 115 Đại Đô Đốc
5 Thích Khách 30 60 10 100 Đại Tư Mã
6 Mì Fa Sol La 35 60 0 95 Đô Đốc
7 RưỢu Ko TÊN 15 60 0 75 Đô Đốc
8 THÍCH KEEN KIN 20 40 10 70 Đô Đốc
9 RượuChèBeBét 5 60 0 65 Tư Mã
10 Cá Hoàng Đế 0 60 0 60 Tư Mã
11 Cá Mú 0 60 0 60 Tư Mã
12 Mì Tình Yêu 10 40 0 50
13 Hoa Vô Khuyết 3 40 0 43
14 Christian 0 40 0 40
15 Cá Chim 0 40 0 40
16 Cá Ăn Bắp 0 40 0 40
17 Truyen 0 40 0 40
18 Mì Lasagna 0 40 0 40
19 Rượu đỏ đậm 0 40 0 40
20 Thích Ăn Tỏi 0 40 0 40