- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Captain Thích Ngắm Vếu TaQHowardStark KD Thiên Phạt TaQ Ghệ Iron Khá Bướng Bỉnh TaQ Iron Man Demon hunter TaQ Tử Long TaQ GoKu Hoang Dung
Hoàng Lão Tà Bàng Noãn LUCKY1981 Doãn Đại Hiệp S4 ChénTràThơm Xe Pháo Mã Legend A Đấm T1 Bé Ken Legend Thanos Legend BaoTo Legend Gravity
G0W HerculeS GOW Táo Ngố PHITHIENVU XỊT 1st Lam Hạ I DonT Need GOW GON GOW Oggy Cac ha tuoi gi Tiểu Bá Vương Ngứa Bưởi
Đuỹ Choá Cafe socola TRÙM DSR NL Hoa Dại Kotex Tiger Cafe D Luffy TV½ThônTrưởng Cafe Ôm Thợ Buôn Tỏi Cafe Highland TV½TiểuBáVương
RưỢu kO Tên Thíck làm trùm Cá Mặt Quỷ Rượu Highball Truyen Cá Ken Mo MaConTrinh JAV ZQ Thích Escanor Trái Dứng Christian
Đại Sư HuGo PL Huda Sưhot PL Itachi Sư Của Mèo Thần Cùi Bắp Yang Mi Lẩ Rùa Kame Lẩu Mắm Sư 6 Múi Sư lóc sọ
HQ Bạo Chúa HQ Xích Bích HQ HIKIKOMORI Rồng Trắng RỒNG LỬA HQ Huyenxinh HQ BánVéSố HQ Ko Nạp HQ Trà Chanh RUAVIP Chim Lợn
Thick Lê báo Su Hào Thíck Liv An Bình No1 Quý Sờ Tộc FOP Zổ Tuan Ken Cafe Mó Dinh Sờ Tộc Tào Tháo ĐạiVương
Heyu Tình Tuyệt Tình SkyShip FMC Rayleigh CHUNG TÌNH FMC D Roger Angel Thích Phó Đà NạpMàVẫnCùi Fan Cara FMC D Ace
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Captain 50 100 10 160 Hoàng Đế
2 Thích Ngắm Vếu 45 60 0 105 Đại Tướng Quân
3 TaQHowardStark 10 90 0 100 Thừa Tướng
4 KD Thiên Phạt 40 60 0 100 Đại Đô Đốc
5 TaQ Ghệ Iron 30 60 0 90 Đại Tư Mã
6 Khá Bướng Bỉnh 15 60 10 85 Đô Đốc
7 TaQ Iron Man 0 80 0 80 Đô Đốc
8 Demon hunter 35 40 0 75 Đô Đốc
9 TaQ Tử Long 5 60 0 65 Tư Mã
10 TaQ GoKu 25 40 0 65 Tư Mã
11 Hoang Dung 3 60 0 63 Tư Mã
12 KD PvK 0 60 0 60
13 BÓP VÚ CÔ GIÁO 20 40 0 60
14 Chủ Tịch Xã 0 40 0 40
15 Khá Lồi Lõm 0 40 0 40
16 Vềquêchănvịt 0 40 0 40
17 m4phi4 0 40 0 40
18 Khá Lãng Tử 0 40 0 40
19 Thích bốp 0 40 0 40
20 ThíchNguỵQuốc 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 G0W HerculeS 30 80 60 170 Hoàng Đế
2 GOW Táo Ngố 45 100 10 155 Đại Tướng Quân
3 PHITHIENVU 40 60 50 150 Thừa Tướng
4 XỊT 50 60 40 150 Đại Đô Đốc
5 1st Lam Hạ 5 90 0 95 Đại Tư Mã
6 I DonT Need 35 60 0 95 Đô Đốc
7 GOW GON 20 60 0 80 Đô Đốc
8 GOW Oggy 15 60 0 75 Đô Đốc
9 Cac ha tuoi gi 25 40 0 65 Tư Mã
10 Tiểu Bá Vương 0 60 0 60 Tư Mã
11 Ngứa Bưởi 0 60 0 60 Tư Mã
12 DiệuNhư 10 40 10 60
13 HQ Xoáy Nòng 3 40 0 43
14 1ST Xi Lít Đỏ 0 40 0 40
15 1st Thập Ca 0 40 0 40
16 GOW KHÁ HOÀNG 0 40 0 40
17 GĐ Báo Tử Đầu 0 40 0 40
18 HolyStar 0 40 0 40
19 Lahieu1981 0 40 0 40
20 MãSiêu 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Hoàng Lão Tà 35 100 100 235 Hoàng Đế
2 Bàng Noãn 20 90 70 180 Đại Tướng Quân
3 LUCKY1981 0 60 90 150 Thừa Tướng
4 Doãn Đại Hiệp 45 80 0 125 Đại Đô Đốc
5 S4 ChénTràThơm 25 60 30 115 Đại Tư Mã
6 Xe Pháo Mã 30 0 80 110 Đô Đốc
7 Legend A Đấm 50 60 0 110 Đô Đốc
8 T1 Bé Ken 40 40 0 80 Đô Đốc
9 Legend Thanos 15 60 0 75 Tư Mã
10 Legend BaoTo 0 60 0 60 Tư Mã
11 Legend Gravity 0 60 0 60 Tư Mã
12 Mai Siêu Phong 0 60 0 60
13 Xe TuK TuK 5 40 10 55
14 LangTu vip 10 40 0 50
15 Cát Ngầu 0 40 0 40
16 Legend King 0 40 0 40
17 Legend Thor 0 40 0 40
18 S4 Đào Đường 0 40 0 40
19 Vi Tiểu Bảo 0 40 0 40
20 Xe Pháo Mã 12 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Đuỹ Choá 25 100 100 225 Hoàng Đế
2 Cafe socola 30 60 90 180 Đại Tướng Quân
3 TRÙM DSR 50 60 60 170 Thừa Tướng
4 NL Hoa Dại 45 60 40 145 Đại Đô Đốc
5 Kotex Tiger 15 90 10 115 Đại Tư Mã
6 Cafe D Luffy 40 60 10 110 Đô Đốc
7 TV½ThônTrưởng 3 80 0 83 Đô Đốc
8 Cafe Ôm 35 40 0 75 Đô Đốc
9 Thợ Buôn Tỏi 20 40 10 70 Tư Mã
10 Cafe Highland 0 60 0 60 Tư Mã
11 TV½TiểuBáVương 0 60 0 60 Tư Mã
12 Thợ Kim Hoàn 0 60 0 60
13 NOVA 10 40 0 50
14 Chim Cảm Tử 5 40 0 45
15 Thánh Xoăn 0 40 0 40
16 Thợ Buôn Hành 0 40 0 40
17 Thợ Bán Hành 0 40 0 40
18 Thợ Chụp Ảnh 0 40 0 40
19 Thợ Mê Gái 0 40 0 40
20 Thợ Săn Gái 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Đại Sư HuGo 20 60 70 150 Hoàng Đế
2 PL Huda 30 100 0 130 Đại Tướng Quân
3 Sưhot 50 60 0 110 Thừa Tướng
4 PL Itachi 10 90 0 100 Đại Đô Đốc
5 Sư Của Mèo 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Thần Cùi Bắp 25 60 10 95 Đô Đốc
7 Yang Mi 35 60 0 95 Đô Đốc
8 Lẩ Rùa Kame 45 40 0 85 Đô Đốc
9 Lẩu Mắm 0 80 0 80 Tư Mã
10 Sư 6 Múi 15 60 0 75 Tư Mã
11 Sư lóc sọ 0 60 0 60 Tư Mã
12 CÂY BÁCH 5 40 0 45
13 PL TOBI 3 40 0 43
14 PL Rubie 0 40 0 40
15 AK bé lỒz bự 0 40 0 40
16 Lẩu Buffet 0 40 0 40
17 Lẩu Kotex 0 40 0 40
18 Riley Hicks 0 40 0 40
19 Sư 7up 0 40 0 40
20 Thèm Phá Trinh 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 RưỢu kO Tên 40 90 30 160 Hoàng Đế
2 Thíck làm trùm 45 80 10 135 Đại Tướng Quân
3 Cá Mặt Quỷ 50 60 10 120 Thừa Tướng
4 Rượu Highball 3 60 50 113 Đại Đô Đốc
5 Truyen 5 100 0 105 Đại Tư Mã
6 Cá Ken Mo 0 0 80 80 Đô Đốc
7 MaConTrinh 20 60 0 80 Đô Đốc
8 JAV ZQ 35 40 0 75 Đô Đốc
9 Thích Escanor 30 40 0 70 Tư Mã
10 Trái Dứng 25 40 0 65 Tư Mã
11 Christian 0 60 0 60 Tư Mã
12 Thích Jack 0 60 0 60
13 Thích Xạo Lờ 0 60 0 60
14 ThíchSiêuTướng 0 60 0 60
15 J3ysovo 15 40 0 55
16 Thuốc NĐ 10 40 0 50
17 JAV TOKUDA 0 40 0 40
18 JAV Thiet Pu 0 40 0 40
19 Thích 1 LanSay 0 40 0 40
20 Thích Kenmo 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 HQ Bạo Chúa 45 90 80 215 Hoàng Đế
2 HQ Xích Bích 30 100 70 200 Đại Tướng Quân
3 HQ HIKIKOMORI 35 80 30 145 Thừa Tướng
4 Rồng Trắng 50 60 10 120 Đại Đô Đốc
5 RỒNG LỬA 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 HQ Huyenxinh 25 60 0 85 Đô Đốc
7 HQ BánVéSố 0 60 0 60 Đô Đốc
8 HQ Ko Nạp 0 60 0 60 Đô Đốc
9 HQ Trà Chanh 0 60 0 60 Tư Mã
10 RUAVIP 0 60 0 60 Tư Mã
11 Chim Lợn 0 40 0 40 Tư Mã
12 Gấu 0 40 0 40
13 HQ Bảnh 0 40 0 40
14 HQ Bờm 0 40 0 40
15 HQ CHÚA CHỔM 0 40 0 40
16 HQ Phong Thiên 0 40 0 40
17 HunterKiller 0 40 0 40
18 LÃOTAM 0 40 0 40
19 RồngĐựcBấtLực 0 40 0 40
20 Still Young 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Heyu Tình 20 90 100 210 Hoàng Đế
2 Tuyệt Tình 0 80 90 170 Đại Tướng Quân
3 SkyShip 45 60 50 155 Thừa Tướng
4 FMC Rayleigh 50 100 0 150 Đại Đô Đốc
5 CHUNG TÌNH 0 40 60 100 Đại Tư Mã
6 FMC D Roger 35 60 0 95 Đô Đốc
7 Angel 40 40 0 80 Đô Đốc
8 Thích Phó Đà 15 60 0 75 Đô Đốc
9 NạpMàVẫnCùi 25 40 10 75 Tư Mã
10 Fan Cara 30 40 0 70 Tư Mã
11 FMC D Ace 0 60 0 60 Tư Mã
12 FMC Fire93 0 60 0 60
13 FMC MỡMỡ 0 60 0 60
14 Mê Gái 0 60 0 60
15 Vô tình 5 40 10 55
16 Tiểu Tà Thần 0 40 10 50
17 Sóng Xô Bờ 10 40 0 50
18 FMC H20 3 40 0 43
19 Chiến Thần 0 40 0 40
20 FMC Hades 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thick Lê báo 25 100 10 135 Hoàng Đế
2 Su Hào 45 80 10 135 Đại Tướng Quân
3 Thíck Liv 50 60 0 110 Thừa Tướng
4 An Bình No1 40 60 0 100 Đại Đô Đốc
5 Quý Sờ Tộc 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 FOP Zổ 0 90 0 90 Đô Đốc
7 Tuan Ken 20 60 0 80 Đô Đốc
8 Cafe Mó 30 40 0 70 Đô Đốc
9 Dinh Sờ Tộc 0 60 0 60 Tư Mã
10 Tào Tháo 0 60 0 60 Tư Mã
11 ĐạiVương 0 60 0 60 Tư Mã
12 CULON 0 40 0 40
13 JAV CTP 0 40 0 40
14 JAV Trường 0 40 0 40
15 Jav Osaka 0 40 0 40
16 Lacazette 0 40 0 40
17 THICH TBEN 0 40 0 40
18 THẢO 0 40 0 40
19 Thick Khỉ Kòi 0 40 0 40
20 Thick Phá Giới 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội