- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Captain TaqNguyenThang Thị Nở TaQ Ghệ Iron OBAMA Hoa Dương Tử Thích Ngắm Vếu TaQ Iron Man TaQHowardStark TaQ Tử Long TaQ Pansuri
Hoàng Lão Tà Bàng Noãn LUCKY1981 SG Anh Yêu Em S4 ChénTràThơm TiểuTiênNữ Xe Pháo Mã Vương Tiễn Xe Pháo Mã 04 Quả Đào Quả Xoài
XỊT G0W HerculeS GOW Táo Ngố 1st Lam Hạ GOW GON Ngứa Bưởi GOW Oggy I DonT Need Đàm Nguyễn SongSátMaYêu 1st BánhKẹoSữa
Đuỹ Choá Cafe Socola Cafe D Luffy NL Hoa Dại TV½TiểuBáVương Kem Bmt NL½Bánh Gấu Thợ Lau Kính Cafe Tà Thần FFA Bố Nhân Cafe MèoSilver
KEN MO Thíck làm trùm Truyen Trái Dứng Rượu Highball Trái Bomb RưỢu kO Tên BLACKPINK ROSE Thích Hisuuuuu JAV ZQ Thích Lắc
Bú Cọt Yang Mi Lẫu Diana Sư 24hNện© Đại Sư HuGo Bú Đì Anh Buôi CÂY BÁCH Bú Fame PL TOBI SưCâyLẩuAkPL Sư lóc sọ Sư Xíu
HQ Bạo Chúa HQ Xích Bích Rồng Trắng HQ Hoàng Khang HQ ĐạiSưHuynh Cầu Rồng HQ HIKIKOMORI HQ Huyenxinh RỒNG LỬA Rồng Băng Gấu
Thick Lê báo THÍCH ĂN BÁNH LĐ Su Hào Thíck Liv LĐ DưaHấuBíẨn Tuan Ken LĐ CủCải BíẨn LĐ CàPháoCaoXạ LĐ CủCảiThầnBí BéXu Thick Sờ Bưởi
DeVil CHUNG TÌNH King of Devil Thiên Lôi Mê Gái FMC Fire93 Bánh Mì Bơ Sữa ĐộcBước CôĐơn Apolo Fan Chịch LH Phụ Hồ
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Captain 50 90 10 150 Hoàng Đế
2 TaqNguyenThang 0 100 10 110 Đại Tướng Quân
3 Thị Nở 30 80 0 110 Thừa Tướng
4 TaQ Ghệ Iron 35 60 0 95 Đại Đô Đốc
5 OBAMA 25 60 0 85 Đại Tư Mã
6 Hoa Dương Tử 45 40 0 85 Đô Đốc
7 Thích Ngắm Vếu 20 60 0 80 Đô Đốc
8 TaQ Iron Man 40 40 0 80 Đô Đốc
9 TaQHowardStark 15 60 0 75 Tư Mã
10 TaQ Tử Long 10 60 0 70 Tư Mã
11 TaQ Pansuri 3 60 0 63 Tư Mã
12 ThíchNguỵQuốc 0 60 0 60
13 BÓP VÚ CÔ GIÁO 5 40 10 55
14 TaQ GoKu 0 40 0 40
15 Hoang Dung 0 40 0 40
16 Khá Lãng Tử 0 40 0 40
17 TaQ Mr Xoài 0 40 0 40
18 TaQ Thor 0 40 0 40
19 TaQ Ối Zời Ơi 0 40 0 40
20 Thích Vì Ai 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 XỊT 45 90 90 225 Hoàng Đế
2 G0W HerculeS 0 80 60 140 Đại Tướng Quân
3 GOW Táo Ngố 15 100 0 115 Thừa Tướng
4 1st Lam Hạ 50 60 0 110 Đại Đô Đốc
5 GOW GON 35 60 10 105 Đại Tư Mã
6 Ngứa Bưởi 0 60 40 100 Đô Đốc
7 GOW Oggy 40 60 0 100 Đô Đốc
8 I DonT Need 30 60 0 90 Đô Đốc
9 Đàm Nguyễn 20 60 0 80 Tư Mã
10 SongSátMaYêu 25 40 0 65 Tư Mã
11 1st BánhKẹoSữa 3 60 0 63 Tư Mã
12 1st Family 0 60 0 60
13 GĐ SimXôi 10 40 0 50
14 Tàu Bảy Bảy 5 40 0 45
15 HQ Thịnh Lê 0 40 0 40
16 Lahieu1981 0 40 0 40
17 1st Thập Ca 0 40 0 40
18 GOW DUCKLING 0 40 0 40
19 GOW Poseidon 0 40 0 40
20 MãSiêu 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Hoàng Lão Tà 20 90 100 210 Hoàng Đế
2 Bàng Noãn 45 80 80 205 Đại Tướng Quân
3 LUCKY1981 35 40 70 145 Thừa Tướng
4 SG Anh Yêu Em 25 100 0 125 Đại Đô Đốc
5 S4 ChénTràThơm 40 40 30 110 Đại Tư Mã
6 TiểuTiênNữ 50 60 0 110 Đô Đốc
7 Xe Pháo Mã 0 40 50 90 Đô Đốc
8 Vương Tiễn 0 60 10 70 Đô Đốc
9 Xe Pháo Mã 04 10 60 0 70 Tư Mã
10 Quả Đào 30 40 0 70 Tư Mã
11 Quả Xoài 5 60 0 65 Tư Mã
12 Doãn Đại Hiệp 0 60 0 60
13 Vi Tiểu Bảo 0 60 0 60
14 Xe Pháo Mã 02 0 60 0 60
15 ASha 15 40 0 55
16 Bạc Phận 0 40 0 40
17 LangTu vip 0 40 0 40
18 Legend Nứngg 0 40 0 40
19 SG Zoro 0 40 0 40
20 Tiểu bạch long 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Đuỹ Choá 50 60 90 200 Hoàng Đế
2 Cafe Socola 45 40 60 145 Đại Tướng Quân
3 Cafe D Luffy 20 100 10 130 Thừa Tướng
4 NL Hoa Dại 35 40 30 105 Đại Đô Đốc
5 TV½TiểuBáVương 0 90 0 90 Đại Tư Mã
6 Kem Bmt 30 60 0 90 Đô Đốc
7 NL½Bánh Gấu 0 80 0 80 Đô Đốc
8 Thợ Lau Kính 40 40 0 80 Đô Đốc
9 Cafe Tà Thần 15 60 0 75 Tư Mã
10 FFA Bố Nhân 25 40 0 65 Tư Mã
11 Cafe MèoSilver 0 60 0 60 Tư Mã
12 Hanh kute 0 60 0 60
13 Kotex Tiger 0 60 0 60
14 Thợ Buôn Tỏi 0 60 0 60
15 Hắc Thơm Ngát 0 40 0 40
16 Kem Tiền góp 0 40 0 40
17 NOVA 0 40 0 40
18 PANTHER TIGER 0 40 0 40
19 TV½ BTC 0 40 0 40
20 Thợ Kim Hoàn 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Bú Cọt Yang Mi 20 100 80 200 Hoàng Đế
2 Lẫu Diana 40 80 50 170 Đại Tướng Quân
3 Sư 24hNện© 50 90 10 150 Thừa Tướng
4 Đại Sư HuGo 15 60 70 145 Đại Đô Đốc
5 Bú Đì Anh Buôi 30 60 10 100 Đại Tư Mã
6 CÂY BÁCH 25 60 0 85 Đô Đốc
7 Bú Fame 45 40 0 85 Đô Đốc
8 PL TOBI 35 40 0 75 Đô Đốc
9 SưCâyLẩuAkPL 10 60 0 70 Tư Mã
10 Sư lóc sọ 3 60 0 63 Tư Mã
11 Sư Xíu 0 60 0 60 Tư Mã
12 Thần Poseidon 0 60 0 60
13 AK HUGO 5 40 0 45
14 Lẩ Rùa Kame 0 40 0 40
15 Bú Gì Cũng Đc 0 40 0 40
16 Bú Lò Tôn 0 40 0 40
17 Bú Lờ TiênSinh 0 40 0 40
18 CÂY CÀ NA 0 40 0 40
19 PL Rubie 0 40 0 40
20 Sư Bò 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 KEN MO 30 90 100 220 Hoàng Đế
2 Thíck làm trùm 50 80 10 140 Đại Tướng Quân
3 Truyen 10 100 0 110 Thừa Tướng
4 Trái Dứng 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 Rượu Highball 0 60 40 100 Đại Tư Mã
6 Trái Bomb 40 60 0 100 Đô Đốc
7 RưỢu kO Tên 35 40 10 85 Đô Đốc
8 BLACKPINK ROSE 5 60 0 65 Đô Đốc
9 Thích Hisuuuuu 25 40 0 65 Tư Mã
10 JAV ZQ 3 60 0 63 Tư Mã
11 Thích Lắc 0 60 0 60 Tư Mã
12 Christian 0 60 0 60
13 Candy Kem 20 40 0 60
14 Thích VAM 15 40 0 55
15 Cá chép om dưa 0 40 0 40
16 JAV Noob 0 40 0 40
17 JAV TOKUDA 0 40 0 40
18 JAV sendo 0 40 0 40
19 MA TOKUDA 0 40 0 40
20 Thích TT 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 HQ Bạo Chúa 45 80 100 225 Hoàng Đế
2 HQ Xích Bích 0 90 80 170 Đại Tướng Quân
3 Rồng Trắng 50 100 0 150 Thừa Tướng
4 HQ Hoàng Khang 0 60 50 110 Đại Đô Đốc
5 HQ ĐạiSưHuynh 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Cầu Rồng 0 60 0 60 Đô Đốc
7 HQ HIKIKOMORI 0 60 0 60 Đô Đốc
8 HQ Huyenxinh 0 60 0 60 Đô Đốc
9 RỒNG LỬA 0 60 0 60 Tư Mã
10 Rồng Băng 0 60 0 60 Tư Mã
11 Gấu 0 40 0 40 Tư Mã
12 HQ Bóng Ma 0 40 0 40
13 HQ Hoài Ân 0 40 0 40
14 HQ KemĐánhRăng 0 40 0 40
15 HQ Phá Thiên 0 40 0 40
16 HQ Đốt Bờ Kêu 0 40 0 40
17 RỒNG VIP 0 40 0 40
18 Rồng CáChàBặt 0 40 0 40
19 Rồng Kỳ Cục 0 40 0 40
20 Rồng Thiết Kỵ 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 DeVil 45 60 90 195 Hoàng Đế
2 CHUNG TÌNH 50 60 70 180 Đại Tướng Quân
3 King of Devil 30 100 30 160 Thừa Tướng
4 Thiên Lôi 25 60 40 125 Đại Đô Đốc
5 Mê Gái 35 60 10 105 Đại Tư Mã
6 FMC Fire93 10 80 10 100 Đô Đốc
7 Bánh Mì Bơ Sữa 0 90 0 90 Đô Đốc
8 ĐộcBước CôĐơn 40 40 0 80 Đô Đốc
9 Apolo 0 60 0 60 Tư Mã
10 Fan Chịch 0 60 0 60 Tư Mã
11 LH Phụ Hồ 0 60 0 60 Tư Mã
12 Đậu Phộng 20 40 0 60
13 Ngôn Tình 15 40 0 55
14 Angel 0 40 0 40
15 FMC D Roger 0 40 0 40
16 FMC Hades 0 40 0 40
17 Fan ASa 0 40 0 40
18 Hắc Thủy Thần 0 40 0 40
19 Hắc Điểu 0 40 0 40
20 Tiểu Quỷ 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thick Lê báo 10 100 60 170 Hoàng Đế
2 THÍCH ĂN BÁNH 45 80 10 135 Đại Tướng Quân
3 LĐ Su Hào 30 90 10 130 Thừa Tướng
4 Thíck Liv 50 60 0 110 Đại Đô Đốc
5 LĐ DưaHấuBíẨn 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Tuan Ken 25 60 0 85 Đô Đốc
7 LĐ CủCải BíẨn 35 40 0 75 Đô Đốc
8 LĐ CàPháoCaoXạ 0 60 10 70 Đô Đốc
9 LĐ CủCảiThầnBí 0 60 10 70 Tư Mã
10 BéXu 0 60 0 60 Tư Mã
11 Thick Sờ Bưởi 0 60 0 60 Tư Mã
12 Thíck Vợ Bạn 20 40 0 60
13 LĐ Đậu Phộng 15 40 0 55
14 Thich©PháHoại© 5 40 0 45
15 Thick Thì Hulk 3 40 0 43
16 LĐ Su Su 0 40 0 40
17 LD NgảiCíu 0 40 0 40
18 Thick Phá Giới 0 40 0 40
19 Tào Tháo 0 40 0 40
20 thích gái đẹp 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội