- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Captain KD Arceus KD MEWTWO Hoa Dương Tử BÓP VÚ CÔ GIÁO OBAMA TaQ Tử Long TaQHowardStark TaqNguyenThang TaQ Iron Man Thích Vì Ai
LUCKY1981 Bàng Noãn XuÂn Tóc Đỏ Xe Pháo Mã 04 SG XuKa SG Thẩm Du Legend A Đấm Rượu Sim Đào Mi Nhon SG Admiral SG Anh Yêu Em
XỊT Ngứa Bưởi G0W HerculeS I DonT Need GOW Táo Ngố GOW GON 1st BánhKẹoSữa SongSátMaYêu GOW Oggy Tiểu Bá Vương GĐ SimXôi
Đại Cathay Cafe Socola Cafe D Luffy Cafe Shanks Kotex Tiger Cafe Tà Thần Hanh kute NL Dino HungDC2 NL½Bánh Cóng NOVA
KEN MO Truyen Trái Bomb Trái Dứng RưỢu kO Tên Thíck làm trùm 3M Bắp Rượu Highball BLACKPINK ROSE TH Ham Chơi Christian
King Snow YMi Bú Đì Anh Buôi Lẫu Diana Bú Lò Tôn Đại Sư HuGo LẨU IFYOULIKE Sư Bò Sư 24hNện© Lẩu Kem King mOnEy Lẩ Rùa Kame
HQ Bạo Chúa HQ Xích Bích HQ Huyenxinh Rồng Trắng HQ HIKIKOMORI HQ Hoàng Khang Rồng Thiết Kỵ HQ NhịSưHuynh HQ ĐạiSưHuynh RỒNG LỬA RỒNG VIP
Thick Lê báo LĐ Su Hào THÍCH ĂN BÁNH Thíck Liv LĐ Đậu Phộng Thíck Vợ Bạn LĐ CàPháoCaoXạ Tuan Ken LD NgảiCíu Thich©PháHoại© Thick Sờ Bưởi
DeVil CHUNG TÌNH King of Devil Fan Ngáo Ngơ Thiên Lôi Mê Gái ChoiChoZui FMC Fire93 Chaien Tiểu Quỷ Apolo
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Captain 40 100 60 200 Hoàng Đế
2 KD Arceus 45 60 30 135 Đại Tướng Quân
3 KD MEWTWO 0 90 0 90 Thừa Tướng
4 Hoa Dương Tử 50 40 0 90 Đại Đô Đốc
5 BÓP VÚ CÔ GIÁO 35 40 10 85 Đại Tư Mã
6 OBAMA 3 80 0 83 Đô Đốc
7 TaQ Tử Long 20 60 0 80 Đô Đốc
8 TaQHowardStark 15 60 0 75 Đô Đốc
9 TaqNguyenThang 0 60 10 70 Tư Mã
10 TaQ Iron Man 10 60 0 70 Tư Mã
11 Thích Vì Ai 30 40 0 70 Tư Mã
12 TaQ Mr Xoài 5 60 0 65
13 TaQ Ối Zời Ơi 25 40 0 65
14 KD Cubone 0 60 0 60
15 ĐagNgủVợRủPK 0 40 10 50
16 TaQ Hoang Dung 0 40 0 40
17 TaQ GoKu 0 40 0 40
18 Khá Lãng Tử 0 40 0 40
19 TaQ Thor 0 40 0 40
20 TaQMinhHoang 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 XỊT 50 100 100 250 Hoàng Đế
2 Ngứa Bưởi 20 60 70 150 Đại Tướng Quân
3 G0W HerculeS 15 60 50 125 Thừa Tướng
4 I DonT Need 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 GOW Táo Ngố 10 90 0 100 Đại Tư Mã
6 GOW GON 3 80 10 93 Đô Đốc
7 1st BánhKẹoSữa 30 60 0 90 Đô Đốc
8 SongSátMaYêu 40 40 0 80 Đô Đốc
9 GOW Oggy 35 40 0 75 Tư Mã
10 Tiểu Bá Vương 25 40 0 65 Tư Mã
11 GĐ SimXôi 0 60 0 60 Tư Mã
12 1st Family 0 60 0 60
13 1st Lam Hạ 0 60 0 60
14 Tàu Bảy Bảy 0 60 0 60
15 Hari Châu 5 40 0 45
16 1st TùngAnh CF 0 40 0 40
17 1st Thập Ca 0 40 0 40
18 Lahieu1981 0 40 0 40
19 MãSiêu 0 40 0 40
20 PHITHIENVU 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 LUCKY1981 50 100 90 240 Hoàng Đế
2 Bàng Noãn 3 60 80 143 Đại Tướng Quân
3 XuÂn Tóc Đỏ 40 90 0 130 Thừa Tướng
4 Xe Pháo Mã 04 30 80 0 110 Đại Đô Đốc
5 SG XuKa 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 SG Thẩm Du 25 60 0 85 Đô Đốc
7 Legend A Đấm 20 60 0 80 Đô Đốc
8 Rượu Sim 15 60 0 75 Đô Đốc
9 Đào Mi Nhon 35 40 0 75 Tư Mã
10 SG Admiral 10 60 0 70 Tư Mã
11 SG Anh Yêu Em 5 60 0 65 Tư Mã
12 Tiểu bạch long 0 40 0 40
13 LangTu vip 0 40 0 40
14 Legend Nứngg 0 40 0 40
15 Quả Xoài 0 40 0 40
16 Quả Đào 0 40 0 40
17 Xe Pháo Mã 12 0 40 0 40
18 D 0 40 0 40
19 TC_2110 0 40 0 40
20 TiểuTiênNữ 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Đại Cathay 50 40 80 170 Hoàng Đế
2 Cafe Socola 40 40 70 150 Đại Tướng Quân
3 Cafe D Luffy 0 90 50 140 Thừa Tướng
4 Cafe Shanks 30 100 0 130 Đại Đô Đốc
5 Kotex Tiger 45 40 0 85 Đại Tư Mã
6 Cafe Tà Thần 0 80 0 80 Đô Đốc
7 Hanh kute 20 60 0 80 Đô Đốc
8 NL Dino 15 60 0 75 Đô Đốc
9 HungDC2 35 40 0 75 Tư Mã
10 NL½Bánh Cóng 0 60 10 70 Tư Mã
11 NOVA 10 60 0 70 Tư Mã
12 NL½Bánh Gấu 5 60 0 65
13 Thợ Lau Kính 25 40 0 65
14 ChimSẻĐiMưa 3 60 0 63
15 Cafe A Báo 0 60 0 60
16 TV½ BTC 0 40 0 40
17 Cafe MèoSilver 0 40 0 40
18 Kem Tiền góp 0 40 0 40
19 TV½ Long Phi 0 40 0 40
20 Thợ Kim Hoàn 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 King Snow YMi 20 100 100 220 Hoàng Đế
2 Bú Đì Anh Buôi 50 90 0 140 Đại Tướng Quân
3 Lẫu Diana 15 80 10 105 Thừa Tướng
4 Bú Lò Tôn 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 Đại Sư HuGo 0 40 60 100 Đại Tư Mã
6 LẨU IFYOULIKE 40 60 0 100 Đô Đốc
7 Sư Bò 25 60 0 85 Đô Đốc
8 Sư 24hNện© 10 60 10 80 Đô Đốc
9 Lẩu Kem 35 40 0 75 Tư Mã
10 King mOnEy 0 60 10 70 Tư Mã
11 Lẩ Rùa Kame 30 40 0 70 Tư Mã
12 Thần Poseidon 5 60 0 65
13 Sư lóc sọ 0 60 0 60
14 Lẩu Mắm 0 40 10 50
15 Sư Hp 3 40 0 43
16 PL TOBI 0 40 0 40
17 Ak Convit121 0 40 0 40
18 CÂY BÁCH 0 40 0 40
19 King VI IX 0 40 0 40
20 Sưhot 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 KEN MO 40 90 90 220 Hoàng Đế
2 Truyen 35 100 0 135 Đại Tướng Quân
3 Trái Bomb 45 80 0 125 Thừa Tướng
4 Trái Dứng 50 60 0 110 Đại Đô Đốc
5 RưỢu kO Tên 10 60 10 80 Đại Tư Mã
6 Thíck làm trùm 20 60 0 80 Đô Đốc
7 3M Bắp 15 60 0 75 Đô Đốc
8 Rượu Highball 0 40 30 70 Đô Đốc
9 BLACKPINK ROSE 30 40 0 70 Tư Mã
10 TH Ham Chơi 25 40 0 65 Tư Mã
11 Christian 0 60 0 60 Tư Mã
12 Thích Escanor 0 60 0 60
13 Thích Hisuuuuu 0 60 0 60
14 Thích Lắc 5 40 0 45
15 Rượu đỏ đậm 3 40 0 43
16 JAV sendo 0 40 0 40
17 MATAC 0 40 0 40
18 THÍCH ĐỦ THỨ 0 40 0 40
19 Thích Làm Liều 0 40 0 40
20 Thích VAM 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 HQ Bạo Chúa 50 100 100 250 Hoàng Đế
2 HQ Xích Bích 15 80 70 165 Đại Tướng Quân
3 HQ Huyenxinh 45 60 10 115 Thừa Tướng
4 Rồng Trắng 20 90 0 110 Đại Đô Đốc
5 HQ HIKIKOMORI 35 60 10 105 Đại Tư Mã
6 HQ Hoàng Khang 30 60 10 100 Đô Đốc
7 Rồng Thiết Kỵ 40 40 0 80 Đô Đốc
8 HQ NhịSưHuynh 25 40 0 65 Đô Đốc
9 HQ ĐạiSưHuynh 0 60 0 60 Tư Mã
10 RỒNG LỬA 0 60 0 60 Tư Mã
11 RỒNG VIP 0 60 0 60 Tư Mã
12 Rồng Băng 0 60 0 60
13 HelloBaby 10 40 0 50
14 Asjm Rồng 0 40 0 40
15 Bávương 0 40 0 40
16 Cầu Rồng 0 40 0 40
17 Gấu 0 40 0 40
18 HQ AstonMartin 0 40 0 40
19 Rồng CáChàBặt 0 40 0 40
20 babami 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 DeVil 30 60 90 180 Hoàng Đế
2 CHUNG TÌNH 5 80 80 165 Đại Tướng Quân
3 King of Devil 20 90 50 160 Thừa Tướng
4 Fan Ngáo Ngơ 50 100 0 150 Đại Đô Đốc
5 Thiên Lôi 40 60 10 110 Đại Tư Mã
6 Mê Gái 25 60 10 95 Đô Đốc
7 ChoiChoZui 45 40 0 85 Đô Đốc
8 FMC Fire93 10 40 30 80 Đô Đốc
9 Chaien 15 60 0 75 Tư Mã
10 Tiểu Quỷ 35 40 0 75 Tư Mã
11 Apolo 3 60 0 63 Tư Mã
12 Bánh Mì Thịt 0 60 0 60
13 Fan ASa 0 60 0 60
14 Ngôn Tình 0 40 0 40
15 Táo Xanh 0 40 0 40
16 Bánh Mì Đậu 0 40 0 40
17 Fan fairy tail 0 40 0 40
18 Hắc Thủy Thần 0 40 0 40
19 ql0oo0lp 0 40 0 40
20 Điêu Thuyền 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thick Lê báo 0 100 60 160 Hoàng Đế
2 LĐ Su Hào 50 90 10 150 Đại Tướng Quân
3 THÍCH ĂN BÁNH 20 80 40 140 Thừa Tướng
4 Thíck Liv 45 40 10 95 Đại Đô Đốc
5 LĐ Đậu Phộng 30 60 0 90 Đại Tư Mã
6 Thíck Vợ Bạn 40 40 0 80 Đô Đốc
7 LĐ CàPháoCaoXạ 5 60 10 75 Đô Đốc
8 Tuan Ken 15 60 0 75 Đô Đốc
9 LD NgảiCíu 35 40 0 75 Tư Mã
10 Thich©PháHoại© 10 60 0 70 Tư Mã
11 Thick Sờ Bưởi 25 40 0 65 Tư Mã
12 SỜ TY CÔ GIÁO 3 60 0 63
13 BéXu 0 60 0 60
14 LĐ DưaHấuBíẨn 0 60 0 60
15 ABU5 0 40 0 40
16 Jav Osaka 0 40 0 40
17 LĐ CủCảiThầnBí 0 40 0 40
18 Thick Thì Hulk 0 40 0 40
19 Thích Sát 0 40 0 40
20 thích gái đẹp 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội