- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Ngọc Hân KaveXike KD Tuấn Nguyễn Mr Tomy TaQ Captain Thích Mất Hút TaQ ĐgNgủVrủPK TaQ Iron Man HDB Hạ Anh Sapphire RX580 TaQ Joker
Hoàng Lão Tà Legend Tsunami Xe Pháo Mã Hoa Trên Cát Cát Nhĩ Đan Xe Mì Somen Cát Dưới Hoa Xe TuK TuK HoaTànNhịHéo Legend Đấm Cát Liệt Đan
Thích Xúc Cát GOW DUCKLING DiệuTâm G0W HerculeS PhúSátPhóHằng Lam Hạ HQ Ngạo Sư Thích Giết T0P Tiểu Bá Vương PHITHIENVU GOW GON
Cafe Cụk Cặk SN HuGo Cafe socola Cafe Thư Giãn Army Quyết Đủ SN Bốn Lù Trùm Sợ Vợ TV½TiểuBáVương Devil Hendsome Cafe D Roger ChimThíchChích
Cá Ken Mo Cá Mặt Quỷ Thíck làm trùm Cá Ăn Bắp Thuốc Pha Quế Thích Khách Rượu Highball JAV TOKUDA RưỢu Có Tên RượuKhôngMùi Truyen
SƯ PHÁ LỖ Sư Của Mèo SƯ CÒ PL Itachi Thần Cùi Bắp Lẩu Ôm PL Huda PL Vii Thần Rùa Kame Sư Quét Chùa SƯ THẦN TÀI
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Ngọc Hân 50 90 0 140 Hoàng Đế
2 KaveXike 10 100 10 120 Đại Tướng Quân
3 KD Tuấn Nguyễn 45 60 0 105 Thừa Tướng
4 Mr Tomy 20 80 0 100 Đại Đô Đốc
5 TaQ Captain 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Thích Mất Hút 35 60 0 95 Đô Đốc
7 TaQ ĐgNgủVrủPK 25 60 0 85 Đô Đốc
8 TaQ Iron Man 15 60 0 75 Đô Đốc
9 HDB Hạ Anh 30 40 0 70 Tư Mã
10 Sapphire RX580 3 60 0 63 Tư Mã
11 TaQ Joker 0 60 0 60 Tư Mã
12 BornHub 0 0 50 50
13 Xvideos doggy 5 40 0 45
14 TaQ ARTEMIS 0 40 0 40
15 TaQ Dr Strange 0 40 0 40
16 TaQ PhuongVu 0 40 0 40
17 Zotac GTX 1080 0 40 0 40
18 HDB VânXinhĐẹp 0 40 0 40
19 Thích SCANDAL 0 40 0 40
20 TaQ Cậu út mập 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thích Xúc Cát 40 60 60 160 Hoàng Đế
2 GOW DUCKLING 45 100 10 155 Đại Tướng Quân
3 DiệuTâm 50 90 0 140 Thừa Tướng
4 G0W HerculeS 5 80 10 95 Đại Đô Đốc
5 PhúSátPhóHằng 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 Lam Hạ 30 60 0 90 Đô Đốc
7 HQ Ngạo Sư 25 60 0 85 Đô Đốc
8 Thích Giết T0P 0 0 80 80 Đô Đốc
9 Tiểu Bá Vương 20 60 0 80 Tư Mã
10 PHITHIENVU 3 60 0 63 Tư Mã
11 GOW GON 0 60 0 60 Tư Mã
12 GOW OLymPuS 15 40 0 55
13 ICU Chip 10 40 0 50
14 1ST TU CO 0 40 0 40
15 CF LuckyN 0 40 0 40
16 GOW Achilles 0 40 0 40
17 GOW Hades 0 40 0 40
18 GOW KratoS 0 40 0 40
19 GOW Poseidon 0 40 0 40
20 KhanhNight 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Hoàng Lão Tà 0 80 70 150 Hoàng Đế
2 Legend Tsunami 40 100 0 140 Đại Tướng Quân
3 Xe Pháo Mã 3 90 40 133 Thừa Tướng
4 Hoa Trên Cát 20 0 100 120 Đại Đô Đốc
5 Cát Nhĩ Đan 45 60 10 115 Đại Tư Mã
6 Xe Mì Somen 50 60 0 110 Đô Đốc
7 Cát Dưới Hoa 0 0 90 90 Đô Đốc
8 Xe TuK TuK 25 60 0 85 Đô Đốc
9 HoaTànNhịHéo 35 40 0 75 Tư Mã
10 Legend Đấm 10 60 0 70 Tư Mã
11 Cát Liệt Đan 30 40 0 70 Tư Mã
12 B4 Cây Tùng 5 60 0 65
13 SG Anh Yêu Em 0 60 0 60
14 Legend RyanLin 0 60 0 60
15 BTH izumin 15 40 0 55
16 LangTu vip 0 40 0 40
17 Đào Mi Nhon 0 40 0 40
18 Bánh Quai Vạc 0 40 0 40
19 Legend A Ni 0 40 0 40
20 Quả bOOm 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Cafe Cụk Cặk 45 80 100 225 Hoàng Đế
2 SN HuGo 50 100 70 220 Đại Tướng Quân
3 Cafe socola 40 60 10 110 Thừa Tướng
4 Cafe Thư Giãn 25 60 10 95 Đại Đô Đốc
5 Army Quyết Đủ 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 SN Bốn Lù 0 90 0 90 Đô Đốc
7 Trùm Sợ Vợ 10 60 0 70 Đô Đốc
8 TV½TiểuBáVương 30 40 0 70 Đô Đốc
9 Devil Hendsome 3 60 0 63 Tư Mã
10 Cafe D Roger 0 60 0 60 Tư Mã
11 ChimThíchChích 0 60 0 60 Tư Mã
12 rock tiger 20 40 0 60
13 Thợ Săn Lữ Bố 15 40 0 55
14 ChimThèmTrinh 5 40 0 45
15 ChimKhổngTước 0 40 0 40
16 Cafe Phọt Phịt 0 40 0 40
17 Cafe phin 0 40 0 40
18 Kotex Tiger 0 40 0 40
19 QDS Hoàng Chíp 0 40 0 40
20 Thánh Bom 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 SƯ PHÁ LỖ 15 90 80 185 Hoàng Đế
2 Sư Của Mèo 50 100 0 150 Đại Tướng Quân
3 SƯ CÒ 40 60 30 130 Thừa Tướng
4 PL Itachi 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 Thần Cùi Bắp 5 80 10 95 Đại Tư Mã
6 Lẩu Ôm 35 60 0 95 Đô Đốc
7 PL Huda 10 60 0 70 Đô Đốc
8 PL Vii 30 40 0 70 Đô Đốc
9 Thần Rùa Kame 25 40 0 65 Tư Mã
10 Sư Quét Chùa 0 60 0 60 Tư Mã
11 SƯ THẦN TÀI 0 60 0 60 Tư Mã
12 Sư 6 Múi 0 60 0 60
13 Lẩu Buffet 20 40 0 60
14 Gấu Mộng Tinh 3 40 0 43
15 Lẩu Kotex 0 40 0 40
16 Royal Tin 0 40 0 40
17 Sư Baby 0 40 0 40
18 Sư Còng Buôi 0 40 0 40
19 Sư Trộm Chó 0 40 0 40
20 Thèm Gái đẹp 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Cá Ken Mo 45 100 80 225 Hoàng Đế
2 Cá Mặt Quỷ 25 90 40 155 Đại Tướng Quân
3 Thíck làm trùm 50 0 60 110 Thừa Tướng
4 Cá Ăn Bắp 10 80 10 100 Đại Đô Đốc
5 Thuốc Pha Quế 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Thích Khách 0 40 50 90 Đô Đốc
7 Rượu Highball 20 60 10 90 Đô Đốc
8 JAV TOKUDA 30 60 0 90 Đô Đốc
9 RưỢu Có Tên 15 60 0 75 Tư Mã
10 RượuKhôngMùi 35 40 0 75 Tư Mã
11 Truyen 5 60 0 65 Tư Mã
12 Cá Đụt Đít 0 60 0 60
13 Thích Jack 0 60 0 60
14 Thích Family 0 40 10 50
15 Cá Độ 3 40 0 43
16 JAV Noob 0 40 0 40
17 Christian 0 40 0 40
18 Rượu đỏ đậm 0 40 0 40
19 Thuốc Lắc 0 40 0 40
20 Thích Hisuuuuu 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội