- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Ngọc Hân Khánh Tomy BornHub TíTrẩu TaQ Iron Man TaQ ĐgNgủVrủPK Cự Giải TaQ Dr Strange Sapphire RX580 Para Pé Mèo Zotac GTX 1080
Cát Dưới Hoa Hoàng Lão Tà Xe Pháo Mã Cát Nhĩ Đan Legend Tsunami Hoa Trên Cát Legend RyanTL HoaTànNhịHéo SG Anh Yêu Em LangTu vip Đào Mi Nhon
Thích Cá Độ Thích Giết T0P Kẹo Lego HQ Trí Đô Đốc Lam Hạ Giữ Nhịp G0W HerculeS Tiểu Bá Vương ICU Nà Ný GOW GON KLN
Cafe Cụk Cặk Cafe Bunny SN Bốn Lù Cafe Thư Giãn ChimThíchChích TV½TiểuBáVương Army Quyết Đủ Kotex Tiger TRÙM ĐỒ SƠN Cafe D Roger Thánh LỘC
Cá Ken Mo Thíck làm trùm Thích Làm Vua Cá Mặt Quỷ RưỢu Có Tên Truyen Trái Bomb 3M ThịnhNguyễn Thích Khách RưỢu Ko TÊN Christian
SƯ PHÁ LỖ Thần Cùi Bắp SƯ CÒ Thèm Thụ Thai PL Danh Sư Sếch Sy PL Mel Gấu nhất nhà Sư Quét Chùa Sư Yêu Mian PL Sói
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Ngọc Hân 35 100 10 145 Hoàng Đế
2 Khánh Tomy 45 80 0 125 Đại Tướng Quân
3 BornHub 25 0 80 105 Thừa Tướng
4 TíTrẩu 20 40 40 100 Đại Đô Đốc
5 TaQ Iron Man 0 90 0 90 Đại Tư Mã
6 TaQ ĐgNgủVrủPK 30 60 0 90 Đô Đốc
7 Cự Giải 50 40 0 90 Đô Đốc
8 TaQ Dr Strange 40 40 0 80 Đô Đốc
9 Sapphire RX580 10 60 0 70 Tư Mã
10 Para Pé Mèo 5 60 0 65 Tư Mã
11 Zotac GTX 1080 3 60 0 63 Tư Mã
12 TaQ Pansuri 0 60 0 60
13 TaQ Captain 0 60 0 60
14 TaQ PhuongVu 0 60 0 60
15 Mỳ Chua Cay 15 40 0 55
16 TaQ Cua Béo 0 40 10 50
17 Para Spirit 0 40 0 40
18 AoN 0 40 0 40
19 MinC 0 40 0 40
20 TaQ Joker 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Thích Cá Độ 50 60 50 160 Hoàng Đế
2 Thích Giết T0P 0 60 70 130 Đại Tướng Quân
3 Kẹo Lego 30 90 0 120 Thừa Tướng
4 HQ Trí Đô Đốc 35 80 0 115 Đại Đô Đốc
5 Lam Hạ 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 Giữ Nhịp 0 100 0 100 Đô Đốc
7 G0W HerculeS 20 60 10 90 Đô Đốc
8 Tiểu Bá Vương 25 60 0 85 Đô Đốc
9 ICU Nà Ný 40 40 0 80 Tư Mã
10 GOW GON 0 60 0 60 Tư Mã
11 KLN 0 60 0 60 Tư Mã
12 GOW OLymPuS 15 40 0 55
13 HQ Thanh Tuan 10 40 0 50
14 GOW Hades 5 40 0 45
15 Bát Ca 0 40 0 40
16 BĂNG 0 40 0 40
17 HQ Ngọc Hiến 0 40 0 40
18 HQ XạoLìn 0 40 0 40
19 Ngứa Bưởi 0 40 0 40
20 Thập Tứ Ca 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Cát Dưới Hoa 30 80 90 200 Hoàng Đế
2 Hoàng Lão Tà 3 90 100 193 Đại Tướng Quân
3 Xe Pháo Mã 10 100 60 170 Thừa Tướng
4 Cát Nhĩ Đan 45 60 10 115 Đại Đô Đốc
5 Legend Tsunami 50 60 0 110 Đại Tư Mã
6 Hoa Trên Cát 25 60 10 95 Đô Đốc
7 Legend RyanTL 20 60 0 80 Đô Đốc
8 HoaTànNhịHéo 40 40 0 80 Đô Đốc
9 SG Anh Yêu Em 15 60 0 75 Tư Mã
10 LangTu vip 35 40 0 75 Tư Mã
11 Đào Mi Nhon 5 60 0 65 Tư Mã
12 Legend Anubis 0 60 0 60
13 S4 Ryan Lâm 0 40 0 40
14 Legend 2Bi Cần 0 40 0 40
15 Quả bOOm 0 40 0 40
16 S4 DevilMayCry 0 40 0 40
17 SG PewPew 0 40 0 40
18 SG TIGERNB 0 40 0 40
19 T1 Bé Ken 0 40 0 40
20 Xe TuK TuK 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Cafe Cụk Cặk 50 90 90 230 Hoàng Đế
2 Cafe Bunny 40 60 40 140 Đại Tướng Quân
3 SN Bốn Lù 25 100 10 135 Thừa Tướng
4 Cafe Thư Giãn 10 80 10 100 Đại Đô Đốc
5 ChimThíchChích 30 60 0 90 Đại Tư Mã
6 TV½TiểuBáVương 45 40 0 85 Đô Đốc
7 Army Quyết Đủ 20 60 0 80 Đô Đốc
8 Kotex Tiger 15 60 0 75 Đô Đốc
9 TRÙM ĐỒ SƠN 35 40 0 75 Tư Mã
10 Cafe D Roger 0 60 0 60 Tư Mã
11 Thánh LỘC 0 0 60 60 Tư Mã
12 Cafe đèn mờ 0 60 0 60
13 Thánh Thiện 0 60 0 60
14 SN HisokaMorow 0 40 10 50
15 blacktiger 5 40 0 45
16 Durex Tiger 3 40 0 43
17 Hắc Chiến Thần 0 40 0 40
18 Devil Hell 0 40 0 40
19 Eagle Tiger 0 40 0 40
20 Thánh Nhân nb 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 SƯ PHÁ LỖ 20 90 100 210 Hoàng Đế
2 Thần Cùi Bắp 30 100 0 130 Đại Tướng Quân
3 SƯ CÒ 50 60 0 110 Thừa Tướng
4 Thèm Thụ Thai 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 PL Danh 15 80 0 95 Đại Tư Mã
6 Sư Sếch Sy 40 40 10 90 Đô Đốc
7 PL Mel 25 60 0 85 Đô Đốc
8 Gấu nhất nhà 35 40 0 75 Đô Đốc
9 Sư Quét Chùa 10 60 0 70 Tư Mã
10 Sư Yêu Mian 3 60 0 63 Tư Mã
11 PL Sói 0 60 0 60 Tư Mã
12 Royal CôngChúa 0 60 0 60
13 Thần Ares 5 40 0 45
14 Thần Uranus 0 40 0 40
15 Royal Tin 0 40 0 40
16 Sư Còng Buôi 0 40 0 40
17 Thèm Gái đẹp 0 40 0 40
18 Riley Hicks 0 40 0 40
19 Royal Cẩm Y Vệ 0 40 0 40
20 SƯ THẦN TÀI 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Cá Ken Mo 45 100 80 225 Hoàng Đế
2 Thíck làm trùm 35 60 70 165 Đại Tướng Quân
3 Thích Làm Vua 10 80 30 120 Thừa Tướng
4 Cá Mặt Quỷ 30 40 50 120 Đại Đô Đốc
5 RưỢu Có Tên 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Truyen 0 90 0 90 Đô Đốc
7 Trái Bomb 50 40 0 90 Đô Đốc
8 3M ThịnhNguyễn 25 60 0 85 Đô Đốc
9 Thích Khách 15 40 10 65 Tư Mã
10 RưỢu Ko TÊN 3 60 0 63 Tư Mã
11 Christian 0 60 0 60 Tư Mã
12 Cá CaNoo 0 60 0 60
13 Rượu DarkMan 0 60 0 60
14 JAV MyFucker 20 40 0 60
15 Cá Ăn Bắp 0 40 10 50
16 Cá Đụt Đít 5 40 0 45
17 JAV Noob 0 40 0 40
18 JAV Thiet Pu 0 40 0 40
19 Rượu Jbin 0 40 0 40
20 Trái Ổi Thúi 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội