- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Khá Bướng Bỉnh Captain BÓP VÚ CÔ GIÁO Hoa Dương Tử TaQHowardStark OBAMA KD MEWTWO TaQ Ghệ Iron KD Arceus KD Raikou TaQ Iron Man
LUCKY1981 Bàng Noãn Xe Pháo Mã 04 Doãn Đại Hiệp XuÂn Tóc Đỏ Vương Tiễn Xe Pháo Mã 12 SG Thẩm Du S4 ChénTràThơm TiểuHoàThượng SG Zoro
XỊT GOW GON I DonT Need Hari Châu SimXôi 1st BánhKẹoSữa GOW DUCKLING Đàm Nguyễn GOW Táo Ngố GOW Oggy Xịt con
Đại Cathay DINO Kotex Tiger Hanh kute ST REY NL½Bánh Gấu Thợ Bốc Họ Rosie Park Kem Bmt HungDC2 NOVA
KEN MO Candy Kem Cá PewPew Trái Dứng Truyen Trái Apple Thích Lắc JAV sendo Trái Bomb RưỢu kO Tên TH Ham Chơi
King Còng Buôi King Snow YMi King mOnEy NhấtĐăngĐạiSư Sư dị nhân King Lò Tôn King TeeMo CÂY CÀ NA Hoàng Dược Sư AK Ăn Nhậu King Cậu Tiễn
HQ Bạo Chúa HQ Xích Bích Rồng Trắng HQ Huyenxinh HQ Tuyệt Ác Rồng Băng HQ Đồ Tể HQ Hoàng Khang HQ Thảo Linh HelloBaby RỒNG VIP
THÍCH ĂN BÁNH Thick Lê báo LĐ Su Hào HV An Bình No1 Thíck Liv Thick Sờ Bưởi ABU5 Thíck Vợ Bạn BéXu LĐ Đậu Phộng Tuan Ken
Mr Simple King of Dark CHUNG TÌNH King of Devil Mê Gái Chaien Fan Ngáo Ngơ Fan Wuân Tiểu Quỷ Quan Nhị Ca Bánh Mì Đậu
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Khá Bướng Bỉnh 45 60 80 185 Hoàng Đế
2 Captain 35 60 60 155 Đại Tướng Quân
3 BÓP VÚ CÔ GIÁO 40 40 50 130 Thừa Tướng
4 Hoa Dương Tử 50 60 0 110 Đại Đô Đốc
5 TaQHowardStark 5 90 10 105 Đại Tư Mã
6 OBAMA 0 100 0 100 Đô Đốc
7 KD MEWTWO 0 80 10 90 Đô Đốc
8 TaQ Ghệ Iron 25 60 0 85 Đô Đốc
9 KD Arceus 10 60 10 80 Tư Mã
10 KD Raikou 20 60 0 80 Tư Mã
11 TaQ Iron Man 30 40 0 70 Tư Mã
12 ĐagNgủVợRủPK 0 60 0 60
13 ĐạiKaLớp3A 15 40 0 55
14 TaQ Thor 3 40 0 43
15 See You 0 40 0 40
16 ThichThiNhich 0 40 0 40
17 Khá Lồi Lõm 0 40 0 40
18 TaQ BurNing 0 40 0 40
19 TaQ Hoang Dung 0 40 0 40
20 TaQ Tử Long 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 XỊT 20 100 100 220 Hoàng Đế
2 GOW GON 45 60 40 145 Đại Tướng Quân
3 I DonT Need 40 60 0 100 Thừa Tướng
4 Hari Châu 5 90 0 95 Đại Đô Đốc
5 SimXôi 0 80 10 90 Đại Tư Mã
6 1st BánhKẹoSữa 30 60 0 90 Đô Đốc
7 GOW DUCKLING 50 40 0 90 Đô Đốc
8 Đàm Nguyễn 25 60 0 85 Đô Đốc
9 GOW Táo Ngố 15 60 0 75 Tư Mã
10 GOW Oggy 35 40 0 75 Tư Mã
11 Xịt con 0 60 10 70 Tư Mã
12 SongSátMaYêu 10 60 0 70
13 Lozque 0 60 0 60
14 HQ Thịnh Lê 3 40 0 43
15 1st Family 0 40 0 40
16 1st Thập Ca 0 40 0 40
17 1st kirito 0 40 0 40
18 ICU Chip 0 40 0 40
19 Lahieu1981 0 40 0 40
20 Tiểu Bá Vương 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 LUCKY1981 30 60 90 180 Hoàng Đế
2 Bàng Noãn 3 100 70 173 Đại Tướng Quân
3 Xe Pháo Mã 04 50 80 0 130 Thừa Tướng
4 Doãn Đại Hiệp 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 XuÂn Tóc Đỏ 40 60 0 100 Đại Tư Mã
6 Vương Tiễn 35 60 0 95 Đô Đốc
7 Xe Pháo Mã 12 0 90 0 90 Đô Đốc
8 SG Thẩm Du 25 60 0 85 Đô Đốc
9 S4 ChénTràThơm 10 60 10 80 Tư Mã
10 TiểuHoàThượng 0 60 0 60 Tư Mã
11 SG Zoro 20 40 0 60 Tư Mã
12 SG Admiral 15 40 0 55
13 ASha 5 40 0 45
14 Quả Xoài 0 40 0 40
15 LangTu vip 0 40 0 40
16 Tiểu bạch long 0 40 0 40
17 Xe Pháo Mã 11 0 40 0 40
18 Legend Nứngg 0 40 0 40
19 TiểuTiênNữ 0 40 0 40
20 Xe Phao Ma 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Đại Cathay 50 80 100 230 Hoàng Đế
2 DINO 35 60 50 145 Đại Tướng Quân
3 Kotex Tiger 45 90 0 135 Thừa Tướng
4 Hanh kute 0 100 0 100 Đại Đô Đốc
5 ST REY 30 40 30 100 Đại Tư Mã
6 NL½Bánh Gấu 20 60 0 80 Đô Đốc
7 Thợ Bốc Họ 40 40 0 80 Đô Đốc
8 Rosie Park 5 60 10 75 Đô Đốc
9 Kem Bmt 15 60 0 75 Tư Mã
10 HungDC2 25 40 10 75 Tư Mã
11 NOVA 10 60 0 70 Tư Mã
12 NL SUNG 0 60 0 60
13 TV½ BTC 0 60 0 60
14 NL Dino 0 40 10 50
15 Cafe Socola 3 40 0 43
16 Thợ Bán Hành 0 40 0 40
17 Thợ Kim Hoàn 0 40 0 40
18 Hắc Gia Hân 0 40 0 40
19 NL Bánh Ít 0 40 0 40
20 TV½ Long Phi 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 King Còng Buôi 45 90 80 215 Hoàng Đế
2 King Snow YMi 40 60 70 170 Đại Tướng Quân
3 King mOnEy 50 60 40 150 Thừa Tướng
4 NhấtĐăngĐạiSư 10 100 10 120 Đại Đô Đốc
5 Sư dị nhân 15 80 0 95 Đại Tư Mã
6 King Lò Tôn 35 60 0 95 Đô Đốc
7 King TeeMo 20 60 0 80 Đô Đốc
8 CÂY CÀ NA 30 40 0 70 Đô Đốc
9 Hoàng Dược Sư 5 60 0 65 Tư Mã
10 AK Ăn Nhậu 25 40 0 65 Tư Mã
11 King Cậu Tiễn 0 60 0 60 Tư Mã
12 Kingsman 0 60 0 60
13 Sư Thiện lành 3 40 10 53
14 King Of Legend 0 40 10 50
15 King of Hugo 0 40 0 40
16 CÂY BÁCH 0 40 0 40
17 King Arthur 0 40 0 40
18 King Julien 0 40 0 40
19 King VI IX 0 40 0 40
20 SưCâyLẩuAkPL 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 KEN MO 40 60 90 190 Hoàng Đế
2 Candy Kem 35 90 0 125 Đại Tướng Quân
3 Cá PewPew 25 80 0 105 Thừa Tướng
4 Trái Dứng 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 Truyen 0 100 0 100 Đại Tư Mã
6 Trái Apple 30 60 0 90 Đô Đốc
7 Thích Lắc 50 40 0 90 Đô Đốc
8 JAV sendo 20 60 0 80 Đô Đốc
9 Trái Bomb 15 60 0 75 Tư Mã
10 RưỢu kO Tên 0 60 10 70 Tư Mã
11 TH Ham Chơi 10 60 0 70 Tư Mã
12 MATAC 5 40 0 45
13 THÍCH ĐỦ THỨ 3 40 0 43
14 Ca Con 0 40 0 40
15 OVL ROM 0 40 0 40
16 Rượu đỏ đậm 0 40 0 40
17 Taygiang 0 40 0 40
18 Thích Escanor 0 40 0 40
19 Thích Hisuuuuu 0 40 0 40
20 Thần Phong 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 HQ Bạo Chúa 20 100 100 220 Hoàng Đế
2 HQ Xích Bích 45 80 10 135 Đại Tướng Quân
3 Rồng Trắng 40 90 0 130 Thừa Tướng
4 HQ Huyenxinh 50 60 10 120 Đại Đô Đốc
5 HQ Tuyệt Ác 30 60 10 100 Đại Tư Mã
6 Rồng Băng 25 60 0 85 Đô Đốc
7 HQ Đồ Tể 35 40 0 75 Đô Đốc
8 HQ Hoàng Khang 0 60 10 70 Đô Đốc
9 HQ Thảo Linh 0 60 0 60 Tư Mã
10 HelloBaby 0 60 0 60 Tư Mã
11 RỒNG VIP 0 60 0 60 Tư Mã
12 Rồng Ngáo Ngơ 15 40 0 55
13 Rồng Bảy Màu 10 40 0 50
14 HQ ĐạiSưHuynh 5 40 0 45
15 Bávương 0 40 0 40
16 HQ AstonMartin 0 40 0 40
17 HQ Siêu Bão 0 40 0 40
18 RỒNG LỬA 0 40 0 40
19 Rồng BạoChúa 0 40 0 40
20 Rồng Thiết Kỵ 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Mr Simple 20 90 90 200 Hoàng Đế
2 King of Dark 15 100 70 185 Đại Tướng Quân
3 CHUNG TÌNH 35 40 80 155 Thừa Tướng
4 King of Devil 25 60 40 125 Đại Đô Đốc
5 Mê Gái 10 60 50 120 Đại Tư Mã
6 Chaien 45 60 10 115 Đô Đốc
7 Fan Ngáo Ngơ 30 80 0 110 Đô Đốc
8 Fan Wuân 50 40 0 90 Đô Đốc
9 Tiểu Quỷ 40 40 0 80 Tư Mã
10 Quan Nhị Ca 5 60 0 65 Tư Mã
11 Bánh Mì Đậu 0 60 0 60 Tư Mã
12 King of War 0 60 0 60
13 ql0oo0lp 0 60 0 60
14 Thiên Lôi 3 40 0 43
15 Apolo 0 40 0 40
16 FMC Cậu Cả 0 40 0 40
17 LH Phụ Hồ 0 40 0 40
18 Ngôn Tình 0 40 0 40
19 Điêu Thuyền 0 40 0 40
20 GiaTrần 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 THÍCH ĂN BÁNH 50 100 30 180 Hoàng Đế
2 Thick Lê báo 0 90 60 150 Đại Tướng Quân
3 LĐ Su Hào 40 80 0 120 Thừa Tướng
4 HV An Bình No1 45 60 10 115 Đại Đô Đốc
5 Thíck Liv 30 60 10 100 Đại Tư Mã
6 Thick Sờ Bưởi 25 60 0 85 Đô Đốc
7 ABU5 15 60 0 75 Đô Đốc
8 Thíck Vợ Bạn 35 40 0 75 Đô Đốc
9 BéXu 0 60 0 60 Tư Mã
10 LĐ Đậu Phộng 0 60 0 60 Tư Mã
11 Tuan Ken 0 60 0 60 Tư Mã
12 HVngườiđãchết 20 40 0 60
13 Aventador 0 40 0 40
14 HV Ninh Khuyết 0 40 0 40
15 Jav Osaka 0 40 0 40
16 Lục Nam 0 40 0 40
17 THICH TBEN 0 40 0 40
18 Thick Phá Giới 0 40 0 40
19 Vũ T N 0 40 0 40
20 thích gái đẹp 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội