- BẦU CHỌN -
TÍN NHIỆM THỦ LĨNH

QUY TẮC
BẦU CHỌN
Nhân vật Lượt bầu Bầu chọn
Captain BÓP VÚ CÔ GIÁO TaQHowardStark Hoa Dương Tử TaQ Deadpool KD MEWTWO Dead of Shadow Shishi Sonson KD Arceus BÓP VÚ CÔ GIÁO Diệp Y Hàn
LUCKY1981 Legend TưMãÝ S4 ChénTràThơm Vương Tiễn Legend Tiger XuÂn Tóc Đỏ Vị Thần SG Thẩm Du Ngầu Xe Pháo Mã 04 Dâm Thần
XỊT GOW GON G0W HerculeS SimXôi GOW VIN GOW Oggy GOW DUCKLING GOW Táo Ngố I DonT Need SongSátMaYêu GOW Poseidon
Đại Cathay DINO Rosie Park ST REY HungDC2 Hanh kute Zo ro TRÙM DÉP RÁCH Siêu Nhân Bùn SiêuNhânCáMập TV½ BTC
KEN MO Candy Kem Truyen Trái Dứng OVLBắpRangBơ Thích Lắc 9 chỉ Trái Apple Christian JAV sendo Rượu Highball
Bú Đì Anh Buôi King TeeMo King Snow YMi NhấtĐăngĐạiSư Lẩu Mắm King Lò Tôn King mOnEy Sư Thiện lành Sư Sát Gái Sư Thiện Ác Hoàng Dược Sư
NoBi NoBiTa HQ Xích Bích HQ Huyenxinh HelloBaby Rồng Băng HQ Hoàng Khang Rồng Thiên HQ Gấu Mẹ HQ Đồ Tể Dragon Vodka RỒNG VIP
THÍCH ĂN BÁNH Thick Lê báo Thíck Liv HV An Bình No1 Thíck Vợ Bạn BéXu LĐ Su Hào Bắp Cải LĐ Đậu Phộng THICH BĂM Thíck Tiểu Hổ
Mr Simple CHUNG TÌNH King of Devil King of Dark ĐA TÌNH Mê Gái Fan Ngáo Ngơ Tiểu Quỷ Quan Nhị Ca Chaien FMC Cậu Cả
Xếp hạng
bầu chọn
Quy tắc
xếp hạng
Phần
thưởng
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Captain 50 100 10 160 Hoàng Đế
2 BÓP VÚ CÔ GIÁO 40 40 40 120 Đại Tướng Quân
3 TaQHowardStark 15 90 10 115 Thừa Tướng
4 Hoa Dương Tử 45 60 0 105 Đại Đô Đốc
5 TaQ Deadpool 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 KD MEWTWO 0 80 10 90 Đô Đốc
7 Dead of Shadow 5 60 10 75 Đô Đốc
8 Shishi Sonson 0 60 10 70 Đô Đốc
9 KD Arceus 10 60 0 70 Tư Mã
10 BÓP VÚ CÔ GIÁO 30 40 0 70 Tư Mã
11 Diệp Y Hàn 25 40 0 65 Tư Mã
12 TaQ Ghệ Iron 0 60 0 60
13 Khá Yêu Vợ 0 60 0 60
14 Khá Già 20 40 0 60
15 TaqNguyenThang 0 40 10 50
16 Khá Lồi Lõm 3 40 0 43
17 TaQ Hoang Dung 0 40 0 40
18 TaQ BurNing 0 40 0 40
19 TaQ Sói 0 40 0 40
20 TaQ Thor 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 XỊT 50 80 100 230 Hoàng Đế
2 GOW GON 0 100 80 180 Đại Tướng Quân
3 G0W HerculeS 30 60 30 120 Thừa Tướng
4 SimXôi 0 60 50 110 Đại Đô Đốc
5 GOW VIN 0 90 0 90 Đại Tư Mã
6 GOW Oggy 25 60 0 85 Đô Đốc
7 GOW DUCKLING 45 40 0 85 Đô Đốc
8 GOW Táo Ngố 20 60 0 80 Đô Đốc
9 I DonT Need 40 40 0 80 Tư Mã
10 SongSátMaYêu 15 60 0 75 Tư Mã
11 GOW Poseidon 35 40 0 75 Tư Mã
12 Hari Châu 5 60 0 65
13 1st Family 0 60 0 60
14 GĐ SimXôi 3 40 10 53
15 1st BánhKẹoSữa 10 40 0 50
16 HQ Thịnh Lê 0 40 0 40
17 Nước Mũi 0 40 0 40
18 Cac ha tuoi gi 0 40 0 40
19 ICU Chip 0 40 0 40
20 Nghịch Thiên 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 LUCKY1981 40 100 90 230 Hoàng Đế
2 Legend TưMãÝ 35 90 70 195 Đại Tướng Quân
3 S4 ChénTràThơm 3 60 60 123 Thừa Tướng
4 Vương Tiễn 30 80 10 120 Đại Đô Đốc
5 Legend Tiger 50 60 0 110 Đại Tư Mã
6 XuÂn Tóc Đỏ 45 60 0 105 Đô Đốc
7 Vị Thần 20 60 0 80 Đô Đốc
8 SG Thẩm Du 5 60 0 65 Đô Đốc
9 Ngầu 25 40 0 65 Tư Mã
10 Xe Pháo Mã 04 0 60 0 60 Tư Mã
11 Dâm Thần 0 60 0 60 Tư Mã
12 SG Zoro 15 40 0 55
13 SG JuKiDo 10 40 0 50
14 Legend Fox 0 40 0 40
15 TA THAN 0 40 0 40
16 ASha 0 40 0 40
17 SG Anh Yêu Em 0 40 0 40
18 SG XuKa 0 40 0 40
19 Tiểu Ma Thần 0 40 0 40
20 Tiểu bạch long 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Đại Cathay 50 60 90 200 Hoàng Đế
2 DINO 40 60 70 170 Đại Tướng Quân
3 Rosie Park 35 100 10 145 Thừa Tướng
4 ST REY 30 80 30 140 Đại Đô Đốc
5 HungDC2 45 60 10 115 Đại Tư Mã
6 Hanh kute 20 90 0 110 Đô Đốc
7 Zo ro 0 40 60 100 Đô Đốc
8 TRÙM DÉP RÁCH 25 60 0 85 Đô Đốc
9 Siêu Nhân Bùn 3 60 0 63 Tư Mã
10 SiêuNhânCáMập 0 60 0 60 Tư Mã
11 TV½ BTC 0 60 0 60 Tư Mã
12 Thợ Buôn Tỏi 15 40 0 55
13 Hắc hp85 10 40 0 50
14 Dark Inferno 5 40 0 45
15 Dung Hà 0 40 0 40
16 Cafe Highland 0 40 0 40
17 Cafe Sữa Đá 0 40 0 40
18 Chén Vợ Lữ Bố 0 40 0 40
19 Roronoa Zoro 0 40 0 40
20 Thợ Kim Hoàn 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Bú Đì Anh Buôi 10 100 50 160 Hoàng Đế
2 King TeeMo 35 90 0 125 Đại Tướng Quân
3 King Snow YMi 0 40 80 120 Thừa Tướng
4 NhấtĐăngĐạiSư 25 80 10 115 Đại Đô Đốc
5 Lẩu Mắm 45 60 10 115 Đại Tư Mã
6 King Lò Tôn 50 60 0 110 Đô Đốc
7 King mOnEy 5 40 40 85 Đô Đốc
8 Sư Thiện lành 20 60 0 80 Đô Đốc
9 Sư Sát Gái 40 40 0 80 Tư Mã
10 Sư Thiện Ác 15 60 0 75 Tư Mã
11 Hoàng Dược Sư 0 60 10 70 Tư Mã
12 CÂY CÀ NA 30 40 0 70
13 Dị Nhân ĐạiSư 3 60 0 63
14 King Cậu Tiễn 0 60 0 60
15 CÂY BÁCH 0 40 0 40
16 King of Hugo 0 40 0 40
17 King Arthur 0 40 0 40
18 King Julien 0 40 0 40
19 King VI IX 0 40 0 40
20 Sư Thiện Chiến 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 KEN MO 25 90 100 215 Hoàng Đế
2 Candy Kem 40 80 0 120 Đại Tướng Quân
3 Truyen 15 100 0 115 Thừa Tướng
4 Trái Dứng 50 60 0 110 Đại Đô Đốc
5 OVLBắpRangBơ 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 Thích Lắc 35 40 0 75 Đô Đốc
7 9 chỉ 10 60 0 70 Đô Đốc
8 Trái Apple 30 40 0 70 Đô Đốc
9 Christian 0 60 0 60 Tư Mã
10 JAV sendo 0 60 0 60 Tư Mã
11 Rượu Highball 0 60 0 60 Tư Mã
12 Rượu đỏ đậm 0 60 0 60
13 OVL ROM 20 40 0 60
14 JAV Trùm 5 40 0 45
15 MATAC 3 40 0 43
16 Cá Chim 0 40 0 40
17 THÍCH ĐỦ THỨ 0 40 0 40
18 GIA PHÚ 0 40 0 40
19 JAV Galonton 0 40 0 40
20 RưỢu kO Tên 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 NoBi NoBiTa 25 100 100 225 Hoàng Đế
2 HQ Xích Bích 40 60 40 140 Đại Tướng Quân
3 HQ Huyenxinh 50 80 10 140 Thừa Tướng
4 HelloBaby 45 90 0 135 Đại Đô Đốc
5 Rồng Băng 35 60 0 95 Đại Tư Mã
6 HQ Hoàng Khang 20 60 10 90 Đô Đốc
7 Rồng Thiên 15 60 0 75 Đô Đốc
8 HQ Gấu Mẹ 10 60 0 70 Đô Đốc
9 HQ Đồ Tể 30 40 0 70 Tư Mã
10 Dragon Vodka 0 60 0 60 Tư Mã
11 RỒNG VIP 0 60 0 60 Tư Mã
12 HQ Thảo Linh 5 40 0 45
13 DragonKun 3 40 0 43
14 Bávương 0 40 0 40
15 HQ HunterKill 0 40 0 40
16 HQ cậu út 0 40 0 40
17 HQ ĐạiSưHuynh 0 40 0 40
18 RỒNG LỬA 0 40 0 40
19 Rồng Thiết Kỵ 0 40 0 40
20 Rồng Trắng 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 Mr Simple 50 100 90 240 Hoàng Đế
2 CHUNG TÌNH 20 90 70 180 Đại Tướng Quân
3 King of Devil 0 60 60 120 Thừa Tướng
4 King of Dark 45 40 10 95 Đại Đô Đốc
5 ĐA TÌNH 30 60 0 90 Đại Tư Mã
6 Mê Gái 35 40 10 85 Đô Đốc
7 Fan Ngáo Ngơ 0 80 0 80 Đô Đốc
8 Tiểu Quỷ 40 40 0 80 Đô Đốc
9 Quan Nhị Ca 5 60 0 65 Tư Mã
10 Chaien 15 40 10 65 Tư Mã
11 FMC Cậu Cả 25 40 0 65 Tư Mã
12 Bánh Mì Đậu Đỏ 3 60 0 63
13 Apolo 0 60 0 60
14 King of FMC 0 60 0 60
15 Ngôn Tình 0 60 0 60
16 Fan Wuân 10 40 0 50
17 Tướng gia 0 40 0 40
18 Chĩch 0 40 0 40
19 King Of KFC 0 40 0 40
20 Shilliew 0 40 0 40
STT Nhân vật Điểm bầu chọn Điểm quốc chiến Điểm võ đấu Tổng điểm danh hiệu
1 THÍCH ĂN BÁNH 40 100 50 190 Hoàng Đế
2 Thick Lê báo 0 90 80 170 Đại Tướng Quân
3 Thíck Liv 50 60 0 110 Thừa Tướng
4 HV An Bình No1 35 60 10 105 Đại Đô Đốc
5 Thíck Vợ Bạn 45 60 0 105 Đại Tư Mã
6 BéXu 25 60 0 85 Đô Đốc
7 LĐ Su Hào 0 80 0 80 Đô Đốc
8 Bắp Cải 30 40 0 70 Đô Đốc
9 LĐ Đậu Phộng 0 60 0 60 Tư Mã
10 THICH BĂM 0 60 0 60 Tư Mã
11 Thíck Tiểu Hổ 0 60 0 60 Tư Mã
12 HVngườiđãchết 20 40 0 60
13 THEGIOIAO 15 40 0 55
14 Hoa Trà My 10 40 0 50
15 ABU5 0 40 0 40
16 THICH TBEN 0 40 0 40
17 Thick Salad 0 40 0 40
18 Thick Ăn Phở 0 40 0 40
19 Triệu Hoả 0 40 0 40
20 thích gái đẹp 0 40 0 40
FunTap

Hỗ Trợ | Cài đặt | Điều khoản

Hotline: 1900 636 452

Email: Hotro@funtap.vn

Bản quyền © 2018 Funtap.

Thời gian: 8:00 - 22:00 tất cả các ngày (GMT+7)

Chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Giấy phép G1 số: 1047/QĐ-BTTTT ngày 30/06/2017

Tầng 4 - Tòa nhà Tây Hà - 19 Tố Hữu - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội