Tải Game

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 24!

12/08/2019


 

Các Quân sư thân mến,

Quốc Chiến mùa 24 đã chính thức khép lại. Các quốc gia đều có sức mạnh ngang tài ngang sức, tạo ra những trận chiến căng thẳng, kịch tính. Sau đây là phần Tổng kết chiến tích các quốc gia giành được trong mùa Quốc chiến 24.

TỔNG KẾT QUỐC CHIẾN MÙA 24

Cụm 1 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 19 104696
Ngụy 13 121182
Ngô 23 106344
Cụm 2 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 15 92509
Ngụy 32 118185
Ngô 8 125164
Cụm 3 Số thành Tổng chiến tích TOP 50
Thục 29 62305
Ngụy 11 69727
Ngô 15 76481

Toàn bộ lịch sử chiếm lĩnh Quốc chiến 24:

Số thành chiến lược 0 thành 1 thành 2 thành 3 thành 4 thành
Ngày 1 đến ngày 6 0 2000 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia 2500 Xu quốc gia
Ngày 7 0 10000 Xu quốc gia 15000 Xu quốc gia 20000 Xu quốc gia 50000 Xu quốc gia

Lịch sử chiếm lĩnh sẽ được cập nhật mỗi ngày vào bảng sau và gửi thưởng tổng kết cuối mùa:

Ngày 1 2 3 4 5 6 7-Tổng kết Nhiệm vụ

Nhiệm

vụ

Đã hoàn thành
Cụm 1

0:30

5/8

0:30

6/8

0:30

7/8

0:30

8/8

0:30

9/8 

0:30

10/8

0:30

11/8

Nhiệm vụ Thành Chủ Tương Dương  
Thục Uyển Thành, Tương Dương

 

Võ Lăng Võ Lăng

Uyển Thành,

Thọ Xuân

 

Võ Lăng, 

Tương Dương,

Uyển Thành

Nhiệm vụ Võ Lăng


 

 
Ngụy Thọ Xuân

 

Uyển Thành,
Thọ Xuân

 

Tương Dương,
Thọ Xuân,
Uyển Thành

Võ Lăng,

Tương Dương

Uyển Thành

Uyển Thành

 

 

Võ Lăng

Nhiệm vụ Uyển Thành    
Ngô

Võ Lăng

Tương Dương

 

 

Thọ Xuân,
Tương Dương,
Võ Lăng

Thọ Xuân

Thọ Xuân,

Tương Dương

 

Nhiệm vụ Thọ Xuân    
Cụm 2

0:30

5/8

0:30

6/8

0:30

7/8

0:30

8/8

0:30

9/8 

0:30

10/8

0:30

11/8

Nhiệm vụ Thành Chủ

Tương Dương  

Thục

Võ Lăng

 

 

 

 

 

Uyển Thành

Nhiệm vụ Võ Lăng

 

 

Ngụy

Uyển Thành

Uyển Thành, Thọ Xuân, 
Tương Dương

Uyển Thành,
Võ Lăng

Võ Lăng

 

Thọ Xuân, Tương Dương

Tương Dương,  Uyển Thành,
Võ Lăng

 

Thọ Xuân,

Võ Lăng,

Tương Dương

 

Nhiệm vụ Uyển Thành

 

X

Ngô

Thọ Xuân,
 Tương Dương

 

Võ Lăng

 

Tương Dương, Thọ Xuân

 

Uyển Thành,

Tương Dương,

Thọ Xuân

Võ Lăng, Uyển Thành

 

Thọ Xuân

 

Nhiệm vụ Thọ Xuân

  X
Cụm 3

0:30

5/8

0:30

6/8

0:30

7/8

0:30

8/8

0:30

9/8

0:30

10/8

0:30

11/8

Nhiệm vụ Thành Chủ

Tương Dương
 

 

Thục

Võ Lăng

Tương Dương,
Võ Lăng

Tương Dương,
Võ Lăng

Tương Dương,
Võ Lăng

Tương Dương,
Võ Lăng

 Võ Lăng

Tương Dương

Võ Lăng

Nhiệm vụ Võ Lăng

 

 

Ngụy

Thọ Xuân

Uyển Thành

Tương Dương

Thọ Xuân

Uyển Thành

Thọ Xuân

Thọ Xuân

Uyển Thành

Thọ Xuân

Thọ Xuân

Tương Dương

Uyển Thành

Nhiệm vụ Uyển Thành

 

 

Ngô

 

Uyển Thành

 

Uyển Thành

 

Uyển Thành

Thọ Xuân

Nhiệm vụ Thọ Xuân

   

 

Lưu ý: Các server mới chưa đủ 7 ngày đầu sẽ không được nhận thưởng tập thể và không nhận được phần thưởng quà Quốc Chiến toàn quốc.

Hướng dẫn sơ lược về Quốc chiến: XEM TẠI ĐÂY

BQT Tam Quốc GO

Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ