Tải Game

Thông Tin Hoạt Động Huyết Chiến Lạc Dương

22/01/2019

 

 

 

 Phiên Bản Huyết Chiến Lạc Dương
 
 
Huyết Chiến Lạc Dương là một phụ bản mới. Sự đa dạng của NPC trong phụ bản này rất cao (VD: Trương Phi dẫn kỵ binh, Quan Vũ dẫn thương binh...Cũng có thể NPC ải 1 công cao máu thấp, NPC ải 2 công cao máu cao..). Khi tham gia phụ bản này sẽ nhận được nguyên liệu để nâng cấp và cường hóa Thất Tinh Đăng
 
1. Vào phụ bản thông qua "Khiêu Chiến"
 
2. Giao diện phụ bản
3. Giới thiệu
- Phụ bản sẽ được mở khi chúa công đạt cấp 100
- Mỗi ngày có thể tham gia 3 trận, số lượt khiêu chiến làm mới vào 4:00 hàng ngày.
- Khi khiêu chiến thất bại sẽ nhận được 10 điểm nộ khí, mỗi điểm nộ khí tăng 1% sát thương và miễn sát thương
- Nộ khí sẽ mất khi dành chiến thắng
- Mỗi ngày có 3 lượt khiêu chiến (4:00 sẽ làm mới, nếu số lượt còn lại lớn hơn hoặc bằng 4 sẽ không làm mới). Có thể nhấn "+" để mua lượt, số lượt có thể mua bằng với cấp VIP (VD: VIP 5 có thể mua 5 lần)
- Mỗi ngày, lần mua lượt đầu tiên mất 100KC, những lần sau sẽ tăng thêm 50KC
- Số lượt đánh ban đầu sẽ là 10
- Phần thưởng: Khi đạt 5 chiến thắng sẽ nhận được rương thưởng. Sau khi nhận thưởng số lần thắng liên tiếp sẽ về 0. Nếu không nhận thưởng thì không thể tiếp tục khiêu chiến
 
4. Thất Tinh Đăng

Giao diện Thất Tinh Đăng
 
Thất Tinh Đăng gồm các thuộc tính Dao Quang, Khai Dương, Ngọc Hoành, Thiên Quyền, Thiên Cơ. Phiên bản hiện tại chỉ mở 5 thuộc tính, 2 thuộc tính còn lại sẽ cập nhật trong các phiên bản tiếp theo
Chi tiết các thuộc tính
*Dao Quang
 
*Khai Dương
 
*Ngọc Hoành
 
*Thiên Quyền
 
*Thiên Cơ
 
 
Mỗi một thuộc tính chính sẽ có thuộc tính phụ kèm theo.
Sử dụng "Đèn Dầu" nhận được từ phụ bản Huyết Chiến Lạc Dương để cường hóa các thuộc tính này.
Sử dụng "Tim Đèn" nhận được từ phụ bản Huyết Chiến Lạc Dương để đột phá các thuộc tính chính.
 

BQT Tam Quốc GO,
Trân trọng!

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ