Tải Game

[Sự kiện] Thảo phạt quân đoàn nhận thưởng cực lớn

05/11/2018

Quân sư thân mến,

Hoạt động thảo phạt BOSS Hoàng Thiên vào 8 giờ tối Thứ 3, 5, 7 hàng tuần là một hoạt động đòi hỏi quân đoàn phải huy động được số lượng thành viên tham gia càng nhiều càng tốt. Để tiếp lửa cho hoạt động này, Tam Quốc GO xin đưa ra phần thưởng cho các quân đoàn đạt được thành tích thảo phạt ấn tượng, như sau:
Chú ý: Điểm thảo phạt yêu cầu sẽ giảm do độ khó của phiên bản mới đã được tăng lên.
Thời hạn event: từ 5/11/2018 đến hết 30/11/2018

Điểm thảo phạt quân đoàn Phần thưởng Ghi chú

25,000,000 

-> 10,000,000

Kim cương 250, Đùi gà *2, Rương nhẫn *3 Phần thưởng 60 giftcodes đầu mã BOSS25, giao cho đoàn trưởng phân phối. Để nhận thưởng, đại diện quân đoàn cần đăng ảnh đã đạt mốc của quân đoàn lên group Tam Quốc GO - Quân sư hội quán
35,000,000 -> 15,000,000 Kim cương 350, Đùi gà *3, Rương nhẫn *5 Phần thưởng 60 giftcodes đầu mã BOSS30. Nhận trước 30, giao cho đoàn trưởng phân phối. Để nhận phần còn lại, đại diện quân đoàn cần đăng Video quá trình đạt được mốc (từ góc quay của 1 thành viên) lên group Tam Quốc GO - Quân sư hội quán
50,000,000 -> 20,000,000 Kim cương 500, Đùi gà *5, Rương nhẫn *10 Phần thưởng 60 giftcodes đầu mã BOSS50. Nhận trước 30, giao cho đoàn trưởng phân phối. Để nhận phần còn lại, đại diện quân đoàn cần đăng Video quá trình đạt được mốc (từ góc quay của 1 thành viên) lên group Tam Quốc GO - Quân sư hội quán
75,000,000 -> 30,000,000 Kim cương 1000, Đùi gà *10, Rương nhẫn *15 Phần thưởng 60 giftcodes đầu mã BOSS75. Nhận trước 30, giao cho đoàn trưởng phân phối. Để nhận phần còn lại, đại diện quân đoàn cần đăng Video quá trình đạt được mốc (từ góc quay của 1 thành viên) lên group Tam Quốc GO - Quân sư hội quán

Chú ý: Mỗi mốc phần thưởng sẽ được nhận 1 lần.

Chúc các Quân đoàn có chiến lược đạt điểm thảo phạt tối đa!

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ