Tải Game

[HOT HOT] CHUỖI SỰ KIỆN HUYẾT CHIẾN LẠC DƯƠNG!

18/01/2019

Chuỗi Sự Kiện Huyết Chiến Lạc Dương!

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp 100% - Shop Đổi Đồ - Shop Quân Nhu Siêu Giám Giá - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Sự Kiện Tầm Long 

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/01 đến 4:00 sáng ngày 24/01.
 

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Chìa Lạc Dương

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

Sử dụng trong Cửu Cung hoặc Tầm Long
Hỏa Tiễn

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Giáng Sinh

 

 

1. Quà Đăng Nhập

Phạm vi: S1-80 cụm Thanh Long, S1-81 cụm Bạch Hổ, S1-5 cụm Huyền Vũ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/01 đến 4:00 sáng ngày 24/01.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-80 cụm Thanh Long, S1-81 cụm Bạch Hổ, S1-5 cụm Huyền Vũ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/01 đến 4:00 sáng ngày 24/01.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Khuyến Mãi Nạp 100%

Phạm vi: S1-80 cụm Thanh Long, S1-81 cụm Bạch Hổ, S1-5 cụm Huyền Vũ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/01 đến 4:00 sáng ngày 24/01.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Khuyến mãi 100%. Tối đa nhận được 50,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

 

4. Shop Đổi Đồ

Phạm vi: S1-80 cụm Thanh Long, S1-81 cụm Bạch Hổ, S1-5 cụm Huyền Vũ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/01 đến 4:00 sáng ngày 24/01.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng các bảo vật giáng sinh để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ trong mục lễ tết.

 

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-80 cụm Thanh Long, S1-81 cụm Bạch Hổ, S1-5 cụm Huyền Vũ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/01 đến 4:00 sáng ngày 24/01.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng (tháng 1) để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

6. Shop Quân Nhu Siêu Giảm Giá

Phạm vi: S1-80 cụm Thanh Long, S1-81 cụm Bạch Hổ, S1-5 cụm Huyền Vũ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 18/01 đến 4:00 sáng ngày 24/01.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, có thể mua nhiều vật phẩm nguyên liệu quý hiếm trong shop với giá ưu đãi lên tới 50%. 

 

7. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-80 cụm Thanh Long, S1-81 cụm Bạch Hổ, S1-5 cụm Huyền Vũ

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 18/01 đến 4:00 sáng ngày 24/01.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Chìa Lạc Dương" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

 

8. Sự Kiện Tầm Long

Phạm vi: S1-80 cụm Thanh Long, S1-81 cụm Bạch Hổ, S1-5 cụm Huyền Vũ

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 18/01 đến 4:00 sáng ngày 24/01.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Lạc Dương" để tham gia Tầm Long nhận các vật phẩm giá trị.

Trong ngày, tích lũy tìm rồng đạt số lượt nhất định sẽ nhận được:

Trong ngày tìm rồng 5 lần: Đùi gà *1

Trong ngày tìm rồng 15 lần: Tướng hồn *333

Trong ngày tìm rồng 30 lần: Tàng thư thiếp 2 - 4 sao *1

Trong ngày tìm rồng 50 lần: Tướng hồn (Cam) *666

Trong ngày tìm rồng 75 lần: Tàng thư thiếp 3 - 5 sao *1

Trong ngày tìm rồng 100 lần: Rương trang bị Xích Hồng (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng 130 lần: Tàng Thư Thiếp 5 sao (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  160 lần: Rương trang bị Dao Quang (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  200 lần: Danh Sách Tướng Lục (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  260 lần: 2000 Kim Cương *1

 

 

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ