Tải Game

HOT: Chuỗi Sự Kiện Valentine Trắng 14/3!

15/03/2019

Chuỗi Sự Kiện Valentine Trắng 14/3!

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Thần Cupid - Shop Đổi Đồ - Shop Quân Nhu Giảm Giá - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Sự Kiện Tầm Long

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/03 đến 4:00 sáng ngày 21/03/2019.
 

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Thần Cupid

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

Sử dụng trong Cửu Cung hoặc Tầm Long
Socola Trắng

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ

 

 

1. Quà Đăng Nhập

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/03 đến 4:00 sáng ngày 21/03/2019.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/03 đến 4:00 sáng ngày 21/03/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Thần Cupid 

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/03 đến 4:00 sáng ngày 21/03/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Tối đa nhận được 50,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

 

4. Shop Đổi Đồ

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/03 đến 4:00 sáng ngày 21/03/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Socola Trắng để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 15/03 đến 4:00 sáng ngày 21/03/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng (tháng 3) để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

 

6. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 15/03 đến 4:00 sáng ngày 21/03/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Thần Cupid" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

7. Sự Kiện Tầm Long

Phạm vi: Cụm Thanh Long S84 Cao Đại

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 15/03 đến 4:00 sáng ngày 21/03.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Thần Cupid" để tham gia Tầm Long nhận các vật phẩm giá trị.

Trong ngày, tích lũy tìm rồng đạt số lượt nhất định sẽ nhận được:

Trong ngày tìm rồng 5 lần: Đùi gà *1

Trong ngày tìm rồng 15 lần: Danh vọng *333

Trong ngày tìm rồng 30 lần: Tàng thư thiếp 2 - 4 sao (Tím) *1

Trong ngày tìm rồng 50 lần: Tướng hồn (Cam) *666

Trong ngày tìm rồng 75 lần: Tàng thư thiếp 3 - 5 sao (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng 100 lần: Nguyên liệu trang bị cao cấp (Tím) *3

Trong ngày tìm rồng 130 lần: Tàng Thư Thiếp 5 sao (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  160 lần: Rương trang bị Dao Quang (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  200 lần: Danh Sách Tướng (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  260 lần: Kim Cương *2000

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ