Tải Game

HOT: Chuỗi Sự Kiện Chiến Thắng Điện Biên Phủ 7/5!

03/05/2019

HOT: Chuỗi Sự Kiện Chiến Thắng Điện Biên Phủ 7/5!

Quà Đăng Nhập - Tích Nạp Nhận Quà - Tích Tiêu Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Siêu Khuyến Mãi - Siêu Quy Đổi
Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung - Sự Kiện Tầm Long 1600

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 03/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 09/05/2019.

Các vật phẩm sự kiện:

Vật Phẩm Cách Sở Hữu Tác Dụng Hình Ảnh Vật Phẩm
Tiểu Liên AK

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

 Sử dụng trong Cửu Cung hoặc Tầm Long
Súng Cối

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

 Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ

1. Quà Đăng Nhập Mỗi Ngày

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 03/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 09/05/2019.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Nạp Nhận Quà

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 03/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 09/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp kim cương đạt mốc nhất định để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện.

3. Tích Tiêu Nhận Quà

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian:Từ 4:00 Sáng ngày 03/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 09/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích tiêu kim cương đạt mốc nhất định để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện.

4. Khuyến Mãi Kim Cương

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 03/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 09/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). Tối đa nhận được 25,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

5.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 03/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 09/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

6. Shop Đổi Đồ

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 03/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 09/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng "Súng Cối" để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ.

7. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: Toàn Bộ Máy Chủ

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 03/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 09/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng tháng 5 để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

8. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: Tất Cả Các Sever
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 03/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 09/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Tiểu Liên AK" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

 

9. Sự Kiện Tầm Long 1600

Phạm vi: Cụm Bạch Hổ S87 Quỷ Chu Du
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 03/05/2019 đến 4:00 sáng ngày 09/05/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Tiểu Liên AK" để tham gia Tầm Long nhận các vật phẩm giá trị.

Trong ngày, tích lũy tìm rồng đạt số lượt nhất định sẽ nhận được:

Trong ngày tìm rồng 5 lần: Đùi gà *1

Trong ngày tìm rồng 15 lần: Thẻ kỹ năng (Lam) *100

Trong ngày tìm rồng 30 lần: Thẻ kỹ năng (Lam) *360

Trong ngày tìm rồng 50 lần: Rương trang bị Xích Hồng (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng 75 lần: Danh Sách Tướng (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng 100 lần: Rương trang bị Dao Quang (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng 130 lần: Danh Tướng Lục (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  160 lần: Tàng Thư Thiếp 5 sao (Cam)*1

Trong ngày tìm rồng  200 lần: Rương Chiến Mã (Cam) *1

Trong ngày tìm rồng  260 lần: Rương cường hóa siêu cấp (Đỏ)*1

 

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ