Tải Game

[Cụm Huyền Vũ - Server 12 - Hoa Dung. TỔNG KẾT 3 và 7 Ngày Sự kiện thử thách chiến lực nhận vinh dự trọn đời, Đua TOP đấu trường, Đua TOP nông dân

26/04/2019

TỔNG KẾT
 Sự kiện Thử Thách Chiến Lực, Đua TOP Đấu Trường, Đua TOP Nông Dân

 

Phạm vi: Máy chủ Hoa Dung
Thời gian đua TOP: 7 ngày (từ 10:00 ngày 19/04 đến 22:00 ngày 25/04/2019)
*Kết quả tổng kết chính thức lúc 22:00 ngày 25/04/2019

Quà sẽ được gửi trong vòng 48h sau khi lên bài tổng kết sự kiện.

1. Sự kiện Thử Thách Chiến Lực

Tên Mốc chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 18/04
Phần thưởng

HN TuAnh;
HQ Thảo Linh;

400,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)

Lữ Bố + Trang phục Lữ Bố vĩnh viễn

Thương Xích Hà

 Xích Thố Đỏ

 Quân Thư bậc 7

Rương cường hóa siêu cấp *10

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

bạntuổilồn;
Tạ Thị Lan;
Blend9x;
Anh Vũ;

360,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 48 triệu (240.000KC)

Lữ Bố

Xích Thố đỏ

Quân Thư bậc 7

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

Rương cường hóa siêu cấp *5

CONDI;
DUngCOn;
Yanki;
NO1;
Kim Milk Thy;
Quân Ben;
HoàiÂn;

320,000

Vinh Dự Trọn Đời trị giá 24 triệu (120.000KC)

Lữ Bố

Xích Thố

Quân Thư bậc 7

Bộ trang bị Xích Hồng 5 món

Rương cường hóa siêu cấp x3

Bé Đậu;
Bávương;
Shy;

280,000

8888 KC

Tàng thư thiếp cao cấp x1

Rương trang bị Xích Hồng x5 

Rương cường hóa siêu cấp x3

Xích Thố

Khói Không Màu;
TOÀN;
LuBu;
Hoang;
cùi nhất sv;
Truyen;
Metropole;
XmenStyle;
DânCày;
TuanPhuonq;
TungKio;
Đề văn lép;
Tunloved;
CaZacTan;
Doãn Chí Bình;
Rau Muống;
HQ Bán Vé Số;

220,000

6789 KC

Tàng thư thiếp 5 sao x1

Tuyệt Ảnh x1

 

Lưu ý:★ Gói Vinh Dự Trọn Đời sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số Kim cương (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng

★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Vinh Dự Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

Gói 72 triệu mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.
Gói 48 triệu mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.
Gói 24 triệu mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.

2. Danh sách quân sư đạt đủ điều kiện tham gia Vinh Dự Chí Tôn:

STT Tên Chiến lực khởi điểm 22:00 ngày 25/4
1 HN TuAnh 402670
2 HQ Thảo Linh 400481
3 bạntuổilồn 364460
4 Tạ Thị Lan 360718
5 Blend9x 360524
6 Anh Vũ 360138
7 CONDI 345585
8 DUngCOn 341363
9 Yanki 340576
10 NO1 340513
11 Kim Milk Thy 322782
12 Quân Ben 320477
13 HoàiÂn 320066
14 Bé Đậu 303697
15 Bávương 289317
16 Shy 280203
17 Khói Không Màu 272820
18 TOÀN 265920
19 LuBu 265676
20 Hoang 254274
21 cùi nhất sv 244778
22 Truyen 232127
23 Metropole 226513
24 XmenStyle 223968
25 DânCày 223792
26 TuanPhuonq 223780
27 TungKio 222335
28 Đề văn lép 222172
29 Tunloved 221856
30 CaZacTan 221352
31 Doãn Chí Bình 221004
32 Rau Muống 220598
33 HQ Bán Vé Số 220003

 

Lưu ý: 

★ Lực chiến tính thưởng sự kiện là lực chiến cao nhất, được ghi cụ thể trên BXH.

- Thời điểm tính lực chiến cao nhất khởi điểm: 22:00 ngày 25/04
- Thời điểm chốt lực chiến cao nhất thử thách đạt được: 22:00 ngày 02/05/2019

3. Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 3 Ngày

Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 21/04

HN TuAnh

1

HQ Thảo Linh

2

Yanki

3

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 7 Ngày

        Tên          Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 25/04

HQ Thảo Linh

1

HN TuAnh

2

bạntuổilồn

3

4. Sự kiện Đua TOP Nông Dân

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 3 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 21/04

Khói Không Màu

1 180520
DânCày 2

157300

TungKio

3 156357

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 7 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 25/04

bạntuổilồn

1 364460

Anh Vũ

2

360138

CONDI 3

345585

 

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng,

  

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ