Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Nhan Lương Thức Tỉnh!

28/12/2018

Chuỗi Sự Kiện Nhan Lương Thức Tỉnh!

Đăng Nhập Nhận Quà - Tích Tiểu Thành Đại - Khuyến Mãi Nạp 100% - Shop Đổi Đồ - Vòng Quay May Mắn - Sự Kiện Cửu Cung 

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 28/12 đến 4:00 sáng ngày 01/01/2019.
 

Các vật phẩm sự kiện:

Vật phẩm Cách sở hữu Tác dụng Hình ảnh vật phẩm
Kiếm Lệnh

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

Sử dụng trong Cửu Cung hoặc Tầm Long
Cuộn Giấy Cổ

Quét Ải Chinh Phạt 

Sự kiện

Sử dụng để đổi đồ trong Shop Đổi Đồ

 

 

1. Quà Đăng Nhập

Phạm vi: S1-S77 Cụm Thanh Long, S1-S78 Cụm Bạch Hổ, S1-3 Cụm Huyền Vũ.
Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 28/12 đến 4:00 sáng ngày 01/01/2019.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: S1-S77 Cụm Thanh Long, S1-S78 Cụm Bạch Hổ, S1-3 Cụm Huyền Vũ.

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 28/12 đến 4:00 sáng ngày 01/01/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 6 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3. Khuyến Mãi Nạp 

Phạm vi: S1-S77 Cụm Thanh Long, S1-S78 Cụm Bạch Hổ, S1-3 Cụm Huyền Vũ.

Thời gian:  Từ 4:00 Sáng ngày 28/12 đến 4:00 sáng ngày 01/01/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC). 

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

 

4. Shop Đổi Đồ

Phạm vi: S1-S77 Cụm Thanh Long, S1-S78 Cụm Bạch Hổ, S1-3 Cụm Huyền Vũ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 28/12 đến 4:00 sáng ngày 01/01/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng các bảo vật giáng sinh để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ trong mục lễ tết.

 

5. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: S1-S77 Cụm Thanh Long, S1-S78 Cụm Bạch Hổ, S1-3 Cụm Huyền Vũ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 28/12 đến 4:00 sáng ngày 01/01/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng (tháng 12) để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

6. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: S1-S77 Cụm Thanh Long, S1-S78 Cụm Bạch Hổ, S1-3 Cụm Huyền Vũ.

Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 28/12 đến 4:00 sáng ngày 01/01/2019.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm đặc biệt "Kiếm Lệnh" để tham gia Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị.

 

Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ