Tải Game

Chi tiết bản cập nhật Uyên Long Xuất Quan ngày 24/11

23/11/2017

 

frownfrown Ngày 24/11/2017 này, Tam Quốc GO sẽ ra mắt phiên bản mới - Uyên Long Xuất Quan

Trong phiên bản này, Tam Quốc GO sẽ có một số thay đổi như sau:

✨ Mở cấp độ nhân vật lên 100 và mở thêm phụ bản chinh phạt chương mới đến chương 34

Phụ bản Luyện Võ mở đến tầng 60

Độc Mã Ngàn Dặm đến ải 2700

Thay đổi về kỹ năng một số tướng (Các chỉ số ở level 1)

 

1.  Triệu Vân 

 

Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Du Long Vĩ: tăng sát thương cơ bản, thêm thuộc tính tăng công vật lý

36 STVL đơn

54 STVL đa mục tiêu

 

50 STVL đơn

61 STVL đa mục tiêu

Thuộc tính mới: Trong 8 giây sau đó tăng thêm 10 điểm công vật lý. 

Vân Long Thiên : tăng sát thương kĩ năng

Gây cho địch  phạm vi lớn mỗi lượt 20 STVL 

Gây cho địch  phạm vi lớn mỗi lượt 27 STVL 

 

2.  Giả Hủ

Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Vô Gian: tăng sát thương cơ bản

Gây 26 sát thương phép  Gây 35 sát thương phép

 

3.  Thư Thụ

Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Quần Thạch: tăng sát thương cơ bản

Gây 90 sát thương phép Gây 108 sát thương phép

 

4.  Trương Giác

Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Đạo Thiên Lôi: tăng sát thương cơ bản

3 lần 35 sát thương phép 3 lần 45 sát thương phép

 

5.  Trần Cung

Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Cực Quang: tăng sát thương cơ bản

Mỗi đợt 17 sát thương phép Mỗi đợt 22 sát thương phép

Từ trường

Gây mỗi đợt 18 điểm

sát thương phép

Giảm 50% tốc độ địch

Gây mỗi đợt 37 điểm

sát thương phép

Giảm 100% tốc độ địch

 

6.  Mã Siêu

Kỹ năng Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Nhất Sinh Vãng Đồ

Tăng phạm vi kỹ năng

Sát Phạt Đạo:

Tăng sát thương, thời

gian của kỹ năng

Gây 30 STVL

Duy trì 2s

Gây 60 STVL

Duy trì 3s

 

7.  Trương Phi

Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Đạp Thiên Quân

Phạm vi sát thương 240

Tăng phạm vi sát thương lên 260

Mới: Tăng 3 điểm công vật lý kéo dài 8s

Nộ Cuồng Sư

Tăng phạm vi sát thương

 

8. Quan Vũ

Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Ngạo Cốt Ý

Công thường 2 lần ra sẽ thi triển kỹ năng Công thường 1 lần sẽ thi triển kĩ năng
Gia tăng sát thương cho Ngạo Cốt Ý

 

9.  Hoa Hùng

Kỹ năng Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Thiên Câu

Ưu tiên mục tiêu là tướng.

 

10.  Chu Du

Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Phần Thiên: tăng sát thương cơ bản

Gây 40 sát thương phép Gây 60 sát thương phép

 

11.  Điêu Thuyền

Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Khuynh Quốc: tăng khả năng suy giảm sĩ khí cho địch

Khiến toàn địch giảm 30 sĩ khí Khiến toàn địch giảm 80 sĩ khí

 

12.  Đại Kiều

Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Thủ Hộ Ấn Ký: giảm thời gian vô địch

Kích hoạt trạng thái Vô Địch 6s Kích hoạt trạng thái Vô Địch 1s

 

13. Tiểu Kiều

Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Trí Tuệ: giảm thời gian miễn sát thương phép

Đồng đội miễn sát thương phép 5s Đồng đội miễn sát thương phép 3s

 

14.  Trương Liêu

Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Tích Hác: tăng khả năng hồi máu

3s mỗi giây nhận 10 điểm hồi máu 3s mỗi giây nhận 20 điểm hồi máu

 

15.  Lữ Bố

Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Càn Quét

Gây cho phạm

vi rộng xung quanh

2773 STVL

Gây cho phạm vi rộng

xung quanh 56 166 STVL

Nhiếp Hồn Trận

Gây mỗi đợt 23 STVL Gây mỗi đợt 35 STVL


 

Thay đổi về kĩ năng binh thư

Tên binh thư Kỹ năng Hiện tại Phiên bản Uyên Long Xuất Quan

Thanh Nang Thư

Dưỡng Thân Đạo: gia tăng hiệu quả trị thương Tăng 20% hiệu quả trị thương Tăng 40% lượng trị thương

Thái Bình Đạo

Sát thương phép: tăng sát thương phép cộng thêm Tăng cho tướng 5% sát thương phép Tăng cho tướng 6% sát thương phép

Binh Pháp Tôn Tử

Sát thương vật: tăng sát thương vật lý cộng thêm Tăng cho tướng 5% STVL Tăng cho tướng 6% STVL

Lục Thao

Sát thương phép: tăng khả năng miễn giảm sát thương phép Giảm 5% sát thương phép phải chịu Giảm 6% sát thương phép phải chịu

Thập Lục

Hậu Tích Bạc Phát: tăng sĩ khí khởi điểm Sĩ khí đầu tăng 10 điểm Sĩ khí ban đầu tăng 20 điểm

Tư Mã Pháp

Cẩu Kiêu Tường: tăng sát thương cộng thêm Gia tăng sát thương lên tới 115% theo lượng máu đã mất Tướng mất máu càng nhiều sát thương càng lớn, tối đa 120% mức ban đầu

Hoài Nam Tử

Giảm ST vật: tăng khả năng miễn giảm STVL Khi chiến đấu giảm 5% STVL tướng phải chịu Khi chiến đấu giảm 6% STVL tướng phải chịu

Úy Liêu Tử

Thị Huyết Cuồng: tăng khả năng phục hồi HP Tiêu diệt 1 đơn vị hồi 50HP Tiêu diệt 1 đơn vị hồi 75HP

Tam Lược

Trống trợ trận: tăng khả năng hồi sĩ kh Hồi 1 sĩ khí/giây Hồi 2 sĩ khí/giây

 

Nâng tầm cao mới với "Chiến mã đỏ"
Tại phiên bản này khi chiến mã đạt cấp cường hóa 90, có thể tiếp tục đột phá lên phẩm đỏ:

Bước 1: Cường hóa chiến mã lên cấp 90 và chọn "Đột phá"

Bước 2: Chọn nguyên liệu theo yêu cầu (Chú ý: có thể sử dụng 2 chiến mã khác loại)

Click "+" để thêm nguyên liệu cần thiết


Click "Đột phá"

Bước 3: Kết quả

Ngoài ra, khi chiến mã của quân sư đột phá lên phẩm đỏ, sẽ mở ô mã hồn thứ 5

 

Ra mắt 2 tướng mới:
  • Tuân Úc 
    Thông tin cơ bản về Tuân Úc xem Tại đây
  • Hạ Hầu Đôn  
    Thông tin cơ bản về Hạ Hầu Đôn xem Tại đây

 

BQT Tam Quốc GO,
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ