Tải Game

Bảo Trì Máy Chủ Ngày 30/03 - Cập Nhật Từ Thứ - Danh Hiệu Hệ Thống Quan Chức!

29/03/2018

 

 

 

frownfrownTHÔNG BÁO: Tam Quốc GO sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật hệ thống.

Thời gian bảo trì dự kiến: bắt đầu từ 00:00 đến 04:00 sáng ngày 30/03/2018.

Trong lần bảo trì này, Tam Quốc GO sẽ có một số thay đổi như sau:
 
✨ Quà thưởng nạp đầu thay đổi Khương Duy sang tặng tướng Hoàng Nguyệt Anh.
 
✨  Thủ Thành Chiến cập nhật độ khó mới - Hồng Hoang.
 
✨ Độc Mã Ngàn Dặm mở đến ải 2800.
✨ Điều chỉnh thuộc tính NPC trong Độc Mã Ngàn Dặm.
✨ Phụ bản Chinh Phạt mở đến chương 38.
✨ Mở nhiệm vụ thành tựu tại các tính năng Phụ Bản Chinh Phạt, Độc Mã, Chiến Thủ Thành.
✨ Cập nhật Hệ Thống Danh Hiệu Quan Chức.
 
✨Ra mắt tướng mới:
  • Từ Thứ. 
  • Hệ tướng: Thống linh thương binh.
  • Xếp hạng: Danh tướng Thục Quốc.
  • Cách sở hữu: Chiêu mộ tửu quán, Danh Tướng Lục, đổi qua Sự kiện, nâng cấp đổi Hồn Ngọc Lam trong đổi Luyện Võ.

Thông tin cơ bản về Từ Thứ xem Tại đây

Các Quân Sư hãy chú ý sắp xếp thời gian chinh chiến hợp lý nhé.

BQT Tam Quốc GO,
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ