Tải Game

Bảo Trì Máy Chủ Ngày 23/03 - Cập Nhật Thuộc Tính Trang Bị Thứ Năm

22/03/2018

 

 

frownfrownTHÔNG BÁO: Tam Quốc GO sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật hệ thống.

Thời gian bảo trì dự kiến: bắt đầu từ 00:00 đến 04:00 sáng ngày 23/03/2018.

Trong lần bảo trì này, Tam Quốc GO sẽ có một số thay đổi như sau:
 
✨ Mở thêm thuộc tính thứ 5 của trang bị. Gia tăng giới hạn đúc thêm 1 dòng và thêm thuộc tính mới "Giảm sĩ khí địch".
 
✨ Cập Nhật thời trang danh tướng Tôn Kiên: Tinh Ngân Tỏa Giáp
 
✨ Danh sách tướng (cam) sẽ có thêm danh tướng Mã Vân Lộc.
 
✨ Nâng cấp tính năng Thụ Ấn lên phẩm 8.
 
✨ Kiến trúc nâng lên cấp 60 (Chợ, Nhà Dân, Bãi Đốn Củi, Thủ Thành).
✨ Sự kiện lật bài Cửu Cung nâng cấp giới hạn mở tối đa lên tầng 45.

​Các Quân Sư hãy chú ý sắp xếp thời gian chinh chiến hợp lý nhé.

BQT Tam Quốc GO,
Trân trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ