Tải Game

X2 EXP Đón Lễ Trùng Thập

27/11/2017

 

Các Quân sư thân mến,

Tết Trùng Thập hay Tết Song thập (mùng 10 tháng 10  Âm lịch) còn gọi là tết của các thầy thuốc, hay Tết Cơm mới tháng mười. Vào ngày này các gia đình thường tổ chức cỗ bàn linh đình để tưởng nhớ công ơn của Tiên Nông (tiên của ruộng đồng) và để ăn mừng việc gặt hái của vụ mùa đã xong.

Nhân dịp này, Tam Quốc GO cũng xin thông báo sự kiện X2 EXP đón lễ Trùng Thập như sau:

Các vật phẩm sự kiện:

Tiểu mạch
- Cách sở hữu: Quét ải chinh phạt, sự kiện tích nạp, đăng nhập mỗi ngày.
- Tác dụng: Sử dụng để đổi các vật phẩm, đổi Bánh Chưng trong Quà Trùng Thập.

Bánh chưng

- Cách sở hữu: Đổi từ vật phẩm Tiểu mạch trong mục Quà Trùng Thập, có tỷ lệ quét ải ra.
- Tác dụng: Mở ra có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm giá trị (Kim Cương, Đồng, Nguyên Liệu Cao Cấp...)

Phiếu quay thưởng
- Cách sở hữu: Sự kiện Tích nạp, Quà Trùng Thập.
- Tác dụng: quay thưởng ở Vòng Quay May Mắn.

Phiếu quà
- Cách sở hữu: Sự kiện VQMM, Tích nạp.
- Tác dụng: Đổi danh tướng lục các quốc gia.

Ngọc Lục Sắc

- Cách sở hữu: Sự kiện Chiêu Mộ.
- Tác dụng: Sử dụng để đổi tướng.

1. X2 EXP các khung giờ vàng

Phạm vi: Tất cả các máy chủ 
Thời gian: 10-13h và 19-22h các ngày 27 và 28 tháng 11
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, vượt hoặc quét ải chinh phạt sẽ được nhân đôi điểm kinh nghiệm (EXP).

2. Lễ hội Trùng Thập

Phạm vi: Tất cả các máy chủ 
Thời gian: 4:00 ngày 27/11 đến 4:00 ngày 1/12

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, vượt hoặc quét ải chinh phạt sẽ có tỉ lệ nhận được vật phẩm Tiểu mạch và Bánh chưng sử dụng trong sự kiện Lễ Trùng Thập.


 

3. Quà Đăng Nhập Tết Trùng Thập

Phạm vi: Tất cả các máy chủ 
Thời gian: 4:00 ngày 27/11 đến 4:00 ngày 1/12
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, đăng nhập mỗi ngày để nhận quà đăng nhập Tết Trùng Thập.

4. Quà Trùng Thập

Phạm vi: Tất cả các máy chủ 
Thời gian: 4:00 ngày 27/11 đến 4:00 ngày 1/12
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Tiểu mạch để đổi nhiều phần quà giá trị trong mục Lễ Tết.

5. Nạp liên tục

Phạm vi: Tất cả các máy chủ 
Thời gian: 4:00 ngày 28/11 đến 4:00 ngày 1/12
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 KC mỗi ngày nhận thêm nhiều vật phẩm giá trị.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

6. Nạp hàng ngày

Phạm vi: Tất cả các máy chủ
Thời gian: 4:00 ngày 27/11 đến 4:00 ngày 30/11
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp đủ mốc hàng ngày nhận Lệnh Điểm Tướng.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

6. Khuyến mãi 100%

Phạm vi: Tất cả các máy chủ 
Thời gian: 4:00 ngày 30/11 đến 4:00 ngày 01/12
Nội dung:  
Trong thời gian sự kiện, tích nạp Kim cương (KC) trong ngày sẽ được nhận thêm KC khuyến mãi. Tối đa nhận được 50000 KC khuyến mãi.

7. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: Tất cả các máy chủ 
Thời gian: 4:00 ngày 27/11 đến 4:00 ngày 1/12
Nội dung: 
Sử dụng phiếu quay thưởng để tham gia sự kiện. Phiếu quay thưởng có thể thu thập từ Sự kiện Tích Nạp, Quà Trùng Thập.

8. Chiêu Mộ Thần Tướng

Phạm vi: Tất cả các máy chủ 
Thời gian: 4:00 ngày 27/11 đến 4:00 ngày 01/12
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ được nhận thưởng:

Từ 4:00 ngày 27/11 đến 4:00 ngày 28/11, chiêu mộ Tửu quán 80 lượt sẽ nhận thêm Chu Du
Từ 4:00 ngày 28/11 đến 4:00 ngày 29/11, chiêu mộ Tửu quán 100 lượt sẽ nhận thêm Mã Siêu

Từ 4:00 ngày 29/11 đến 4:00 ngày 30/11, chiêu mộ Tửu quán 100 lượt sẽ nhận thêm Hạ Hầu Đôn
Từ 4:00 ngày 30/11 đến 4:00 ngày 01/12, chiêu mộ Tửu quán sẽ nhận thêm Ngọc Lục Sắc:

 • Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 10 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 20 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 30 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 40 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 5: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 6: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 60 lượt nhận 10 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 7: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận 40 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 8: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 9: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 10: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 250 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 11: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 300 lượt nhận 50 Ngọc Lục Sắc
 • Mốc 12: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 400 lượt nhận 100 Ngọc Lục Sắc

 

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.

Trân trọng,
BQT Tam Quốc GO!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ