Tải Game

Thỏa Sức Chiêu Mộ - Chắc Chắn Nhận Mã Siêu, Quan Vũ

08/11/2017

Thỏa Sức Chiêu Mộ - Chắc Chắn Nhận Mã Siêu, Quan Vũ

1. Tích Nạp Nhận Lệnh Điểm Tướng

Thời gian: Từ 4:00 ngày 8/11 đến 23:59 ngày 9/11
Phạm vi: Tất cả các server (trừ server mới Cụm 2 -S18,S19)
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích nạp sẽ nhận được phần thưởng Lệnh Điểm Tướng (sử dụng chiêu 10 lần trong Tửu Quán)

Lưu ý: Tiến độ tích nạp sẽ reset 4:00 sáng mỗi ngày.

 

2. Thỏa Sức Chiêu Mộ

Chiêu mộ 100 lượt chắc chắn sở hữu thần tướng hot hiện nay là Mã Siêu và Quan Vũ

Thời gian: Từ 4:00 ngày 8/11 đến 23:59 ngày 9/11
Phạm vi: Tất cả các server (trừ server mới Cụm 2 -S18,S19)
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ được nhận thưởng:

Từ 4:00 ngày 8/11 đến 4:00 ngày 9/11, chiêu mộ Tửu quán 100 lượt sẽ nhận thêm Mã Siêu
Từ 4:00 ngày 9/11 đến 23:59 ngày 9/11, chiêu mộ Tửu quán 100 lượt sẽ nhận thêm Quan Vũ

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.

Chúc các quân sư chơi game vui vẻ!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ