Tải Game

Sự Kiện Thả Cá Chép Tiễn Táo Về Trời!

07/02/2018

Sự Kiện Thả Cá Chép Tiễn Táo Về Trời!

Ông Công Ông Táo - Thả Cá Chép Tiễn Táo Về Trời - Đông Phương Long Châu

 Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 07/02 đến 4:00 sáng ngày 09/02

Các vật phẩm sự kiện:

Vật Phẩm Sự Kiện Cách Sở Hữu Cách sử dụng Tác Dụng Hình Ảnh Vật Phẩm
        Cá Chép Bạc                                                                

Quét Ải Chinh Phạt

Quốc Chiến

Châu Quận

Độc Mã

Sự Kiện Tích Đăng Nhập

Sự Kiện Tích Tiêu

Vào hòm đồ nhân vật và nhấn chọn Cá Chép Bạc để thả cá về trời Thả cá chép bạc nhận nhiều vật phẩm, nguyên liệu, có tỷ lệ nhỏ nhận thêm 1 Đông Phương Long Châu
Cá Chép Vàng

Quét Ải Chinh Phạt

Châu Quận

Độc Mã

Sự Kiện Tích Nạp

Vào hòm đồ nhân vật và nhấn chọn Cá Chép Vàng để thả cá thả cá về trời Thả cá chép vàng nhận nhiều vật phẩm, nguyên liệu quý hiếm, có tỷ lệ cao nhận thêm 1 Đông Phương Long Châu
Đông Phương Long Châu

Thả Cá Chép có tỷ lệ xuất hiện Long Châu                       

Thu thập đủ Long Châu, mở mục Lễ Tết, chọn phần "Đông Phương Long Châu" để đổi cực phẩm Sử dụng để đổi các siêu vật phẩm, giá trị khủng trong shop Long Châu

 

1. Ông Công Ông Táo

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 07/02 đến 4:00 sáng ngày 09/02.
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Thả Cá Chép Tiễn Táo Về Trời 

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 07/02 đến 4:00 sáng ngày 09/02.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tất cả các quân sư khi tham gia "thả" Cá Chép Vàng Cá Chép Bạc sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong số vật phẩm sau:

- Cá Chép Bạc: 

 

Cá Chép Bạc

STT Vật Phẩm Số Lượng  Hình Ảnh
1 Đồng 4 vạn - 15 vạn
2 Binh phù ngân giáp bậc 4 50
3 Binh phù đột kích bậc 4 50
4 Binh phù hỏa cung bậc 4 50
5 Binh phù hãm kỵ bậc 4 50
6 Binh phù đao phủ bậc 4 50
7 Binh phù trường mâu bậc 4 50
8 Binh phù nỗ binh bậc 4 50
9 Binh phù trận kỵ bậc 4 50
10 Đan EXP lớn 10-70
11 Chiến Công 100-300
12 Đá tinh luyện 25-100
13 Thẻ kỹ năng 25-200
14 Đá đúc thiên phẩm 1
15 Đá truyền thuyết 1
16 Có tỉ lệ thấp nhận thêm 1 Đông Phương Long Châu

- Cá Chép Vàng:

 

Cá Chép Vàng

STT Vật Phẩm Số Lượng  Hình Ảnh
1 Đồng 5 vạn - 30 vạn
2 Binh phù ngân giáp bậc 4 50
3 Binh phù đột kích bậc 4 50
4 Binh phù hỏa cung bậc 4 50
5 Binh phù hãm kỵ bậc 4 50
6 Binh phù đao phủ bậc 4 50
7 Binh phù trường mâu bậc 4 50
8 Binh phù nỗ binh bậc 4 50
9 Binh phù trận kỵ bậc 4 50
10 Đá rèn thường 2-8
11 Đá rèn tốt 1-2
12 Nguyên liệu trang bị cao cấp 2-6
13 Nguyên liệu siêu trang bị 1-2
14 Đá tinh luyện 75-300
15 Phá Quân Sách 2-6
16 Binh Giáp Võ Kinh

1-2

17 Đá đúc thiên phẩm 1
18 Đá truyền thuyết 1
19 Có tỉ lệ cao nhận thêm 1 Đông Phương Long Châu

3.  Đông Phương Long Châu

Phạm vi: Toàn bộ các máy chủ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 07/02 đến 4:00 sáng ngày 09/02.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Đông Phương Long Châu có thể đổi lấy các siêu vật phẩm quý hiếm, vô cùng giá trị tại Shop Long Châu.

BQT Tam Quốc GO!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ