Tải Game

Sự Kiện Cuối Tuần - Kỵ Tướng Tung Hoành!

09/02/2018

Chuỗi Sự kiện cuối tuần: Kỵ Tướng Tung Hoành

Đăng Nhập Nhận Quà -  Tích Tiểu Thành Đại - Shop Khiên Mãnh Sư - Sự Kiện Cửu Cung - Vòng Quay May Mắn - Chiêu Mộ Cuối Tuần

Thời gian: từ 4:00 Sáng ngày 09/02 đến 4:00 sáng ngày 12/02

Các vật phẩm sự kiện:

Vật Phẩm Sự Kiện Cách Sở Hữu Cách sử dụng Tác Dụng Hình Ảnh Vật Phẩm
 Rìu Chiến Thần                                        

Quét Ải Chinh Phạt

Các sự kiện

 

Sử dụng để lật bài cửu cung Lật bài cửu cung nhận nhiều vật phẩm giá trị
Khiên Mãnh Sư

Quét Ải Chinh Phạt

Các sự kiện

Sử dụng để đổi các vật phẩm tại Shop Đổi Đồ mục Lễ Tết Đổi các vật phẩm giá trị cao.

1. Kỵ Tướng Tung Hoành

Phạm vi: Toàn bộ các server.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 09/02 đến 4:00 sáng ngày 12/02.
Nội dung:
Mỗi ngày chỉ cần đăng nhập vào game sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị.

 

2.  Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Toàn bộ các server.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 09/02 đến 4:00 sáng ngày 12/02.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 kim cương mỗi ngày, liên tục trong 3 ngày để nhận nhiều vật phẩm giá trị cùng đạo cụ sự kiện

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC mỗi ngày reset vào lúc 4:00 sáng.

 

3.  Rìu Chiến Thần - Khuyến mãi 50% Kim cương

Phạm vi: Toàn bộ các server.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 09/02 đến 4:00 sáng ngày 12/02.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đạt mốc Kim cương (KC) yêu cầu sẽ nhận được nguyên liệu nâng cấp cùng Rìu Chiến Thần. Tối đa nhận được 25,000 KC khuyến mãi.

Lưu ý: Tiến độ tích lũy nạp KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

 

4. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: Toàn bộ các server.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 09/02 đến 4:00 sáng ngày 12/02.

Nôi dung: Khi vượt hoặc quét phụ bản chinh phạt, có tỉ lệ nhận được vật phẩm đặc biệt "Rìu Chiến Thần" sử dụng lật bài Cửu Cung nhận các vật phẩm giá trị cao.

 

5. Shop Đổi Đồ

Phạm vi: Toàn bộ các server.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 09/02 đến 4:00 sáng ngày 12/02.
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Khiên Mãnh Sư để đổi các phần quà hấp dẫn trong Shop Đổi Đồ.

 

6. Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: Toàn bộ các server.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 09/02 đến 4:00 sáng ngày 12/02.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng để quay VQMM nhận phần thưởng giá trị.

 

7. Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: Toàn bộ các server.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 10/02 đến 4:00 sáng ngày 12/02.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ nhận thưởng:

Lưu ý:

- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.


Trân trọng,

BQT Tam Quốc GO!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ