Tải Game

Chuỗi sự kiện cuối tuần chào đón Thái Sử Từ

02/11/2017

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần

Từ 4:00 Sáng Ngày 3/11 Đến 4:00 sáng ngày 6/11

Lật Bài Cửu Cung - Khuyến Mại 50% - Sự Kiện Quà Đăng Nhập - Tích Tiểu Thành Đại - Chiêu Mộ Cuối Tuần

 

Các vật phẩm sự kiện:

Chìa Khóa Vàng
- Cách sở hữu: quét ải chinh phạt, sự kiện
- Tác dụng: Sử dụng ở sự kiện Cửu cung

1.  Sự Kiện Lật Bài Cửu Cung

Phạm vi: Tất cả các máy chủ (Cụm 1, S1-S16 Cụm 2)
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 03/11 Đến 4:00 sáng ngày 06/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Chìa Khóa Vàng để lật bài Cửu Cung

 

2. Khuyến Mãi Nạp 50%

Phạm vi: Tất cả các máy chủ (Cụm 1, S1-S16 Cụm 2)
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 03/11 Đến 4:00 sáng ngày 06/11
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, tích nạp Kim cương (KC) trong ngày sẽ được nhận thêm KC khuyến mãi. Tối đa nhận được 12500 KC khuyến mãi/ngày. 

Chú ý:

  • Tiến độ tích lũy KC reset vào 4:00 sáng hàng ngày.
  • Nạp các mốc nhất định được nhận thêm vật phẩm Chìa Khóa Vàng.

3.  Sự Kiện Quà Đăng Nhập

Phạm vi: Tất cả các máy chủ (Cụm 1, S1-S16 Cụm 2)
Thời gian: Từ 4:00 sáng ngày 03/11 Đến 4:00 sáng ngày 06/11
Nội dung:
Đăng nhập hàng ngày nhận thêm quà giá trị và vật phẩm Chìa Khóa Vàng.

4.  Sự Kiện Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Tất cả các máy chủ (Cụm 1, S1-S16 Cụm 2)
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 03/11 Đến 4:00 sáng ngày 06/11
Nội dung:
Trong thời gian sự kiện,  tích nạp 300 kim cương mỗi ngày để nhận thêm phần thưởng giá trị cùng vật phẩm Chìa Khóa Vàng.

Chú ý:

- Tiến độ tích lũy KC reset vào 4:00 sáng hàng ngày.

5.  Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: Tất cả các máy chủ
Thời gian: Từ 4:00 Sáng ngày 03/11 Đến 4:00 sáng ngày 06/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ được nhận thưởng:

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.

Trân trọng,
BQT Tam Quốc GO!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ