Tải Game

Cơ Hội Chiêu Mộ - Sở hữu Tư Mã Ý chỉ với 150 lượt chiêu mộ

01/02/2018

Cơ Hội Chiêu Mộ - Sở hữu Tư Mã Ý chỉ với 150 lượt chiêu mộ

1. Tích Nạp Nhận Lệnh Điểm Tướng

Thời gian: Từ 4:00 ngày 01/02 đến 4:00 ngày 02/02
Phạm vi: Từ S1-S39 Cụm 1 và S1-S37 Cụm 2
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, người chơi tích nạp sẽ nhận được phần thưởng Lệnh Điểm Tướng (sử dụng chiêu 10 lần trong Tửu Quán)

 

2.  Chiêu Mộ Tư Mã Ý
Phạm vi: Tất cả các máy chủ
Nội dung: Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ được nhận thưởng:

Từ 4:00 ngày 01/02 đến 4:00 ngày 02/02, chiêu mộ 150 lượt chắc chắn sở hữu thần tướng Tư Mã Ý

 

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.

Chúc các quân sư chơi game vui vẻ!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ