Tải Game

Chuỗi sự kiện ưu đãi server mới từ ngày 1/11

01/11/2017

CHUỖI SỰ KIỆN ƯU ĐÃI SERVER MỚI

 

 

1. SỰ KIỆN CỬU CUNG CÁCH

Thời gian: 7 ngày (Tính từ ngày bắt đầu mở server)
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, quân sư sử dụng vật phẩm "Chìa Khóa Vàng" nhận được từ các sự kiện Đăng nhập, Nạp hàng ngày, Quét ải để lật bài cửu cung và nhận được các vật phẩm hấp dẫn

 

 

Lưu ý: Quân sư có cơ hội nhận vật phẩm "Chìa Khóa Vàng" khi quét ải Chinh Phạt

 

 

2. SỰ KIỆN TÍCH NẠP

Thời gian: 7 ngày (Tính từ ngày bắt đầu mở server)
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tích lũy nạp đến mốc nhận định quân sư nhận được các vật phẩm hấp dẫn như Đá rèn tốt, Tướng hồn, Rương hồn ngọc đặc biệt là vật phẩm Phiếu Đổi Quà dùng để đổi vật phẩm trong Shop Đổi Đồ

 

 

3. NẠP HÀNG NGÀY

Thời gian: 7 ngày (Tính từ ngày bắt đầu mở server)
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi tích lũy nạp đến mốc nhận định quân sư nhận được các vật phẩm hấp dẫn như Đá truyền thuyết, Thẻ kỹ năng, Chìa khóa
Lưu ý: Tiến độ tích lũy Kim Cương reset vào 4:00 sáng hàng ngày

 

 

4. ĐỔI PHIẾU QUÀ

Thời gian: 7 ngày (Tính từ ngày bắt đầu mở server)
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, quân sư sử dụng vật phẩm "Phiếu đổi quà" để đổi các vật phẩm mong muốn trong mục Lễ Tết - Đổi Phiếu Quà

 

 

5. SHOP GIẢM GIÁ 

Thời gian: 7 ngày (Tính từ ngày bắt đầu mở server)
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, shop giảm giá mở bán các vật phẩm cực kỳ hấp dẫn. Đặc biệt giảm giá lên tới 50%

 

 

6. VINH DỰ TRỌN ĐỜI

Nội dung: Trong 7 ngày đầu mở server, người chơi đạt được hoặc vượt qua chiến lực thách thức sẽ nhận được phần thưởng Vinh Dự Trọn Đời và combo Nhân Trung Lữ Bố, Mã Trung Xích Thố.
Giới hạn: Số lượng giải thưởng không giới hạn

 

Chiến lực thách thức
7 ngày
Phần thưởng Giới hạn
200,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)
Lữ Bố + Xích Thố
Tàng Thư Thiếp 5 sao
15 Đá đúc thiên phẩm
Không giới hạn
 
180,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 48 triệu (240.000KC)
Lữ Bố
Tàng Thư Thiếp 5 sao
10 Đá đúc thiên phẩm
Không giới hạn
160,000 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 24 triệu (120.000KC)
Xích Thố
Tàng Thư Thiếp 5 sao
5 Đá đúc thiên phẩm

Không giới hạn

120,000 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 3-5 sao
Tuyệt Ảnh
Không giới hạn

 

Lưu ý:
★ Gói Vinh Dự Trọn Đời sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số Kim cương (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng
★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Vinh Dự Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

Gói 72 triệu mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.
Gói 48 triệu mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.
Gói 24 triệu mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.

 

7. Đua TOP Đấu Trường

Thời gian:

  • Đợt 1: 3 ngày 
  • Đợt 2: 7 ngày

Nội dung: 3 người chơi thuộc TOP3 đấu trường tại thời điểm tổng kết mỗi đợt sẽ được nhận phần thưởng tương ứng:

 

TOP (Đấu trường) Đồng KC Tướng hồn
1 100 vạn 3000 2000
2 80 vạn 2000 1500
3 50 vạn 1000 1000

 

Lưu ý: Phần thưởng sẽ được gửi qua thư sau khi công bố TOP trong vòng 24h.

8. Đua TOP "Nông Dân"

Thời gian:

  • Đợt 1: 3 ngày
  • Đợt 2: 7 ngày

Nội dung: 3 người chơi có Chiến lực cao nhất và đạt điều kiện Đua TOP "Nông Dân" tại thời điểm điểm tổng kết mỗi đợt sẽ được nhận phần thưởng. 

  • Đợt 1: Chỉ áp dụng cho người chơi không quá VIP4 và phải lọt TOP50 Chiến lực trong server.
  • Đợt 2: Chỉ áp dụng cho người chơi không quá VIP5 và phải lọt TOP50 Chiến lực trong server.

 

TOP (Chiến lực) Đồng KC

Tướng hồn

1 50 vạn 1500 1000
2 35 vạn 1000 750
3 25 vạn 500 500

 

Lưu ý: Phần thưởng sẽ được gửi qua thư sau khi công bố TOP trong vòng 24h.

Tags: