Tải Game

Ngũ Hổ Quy Tụ - Hoàng Trung Xuất Thế

01/12/2017

Chuỗi sự kiện cuối tuần: Ngũ Hổ Quy Tụ!

Từ 4:00 Sáng Ngày 01/12 Đến 4:00 sáng ngày 04/12

Sự Kiện Cửu Cung - Sự Kiện Tích Đăng Nhập - Chiêu Mộ Cuối Tuần

Các vật phẩm sự kiện:

Bá Vương Cung
- Cách sở hữu: Quét ải chinh phạt, sự kiện tích đăng nhập, sự kiện tích nạp, sự kiện nạp hàng ngày.
- Tác dụng: Sử dụng để lật bài Cửu Cung.

1. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: Tất cả các máy chủ Cụm 1 và S1-S24 Cụm 2
Thời gian: Từ 4:00 Sáng Ngày 01/12 Đến 4:00 sáng ngày 04/12.
Nội dung:
Sử dụng Bá Vương Cung thu được từ các sự kiện, quét phụ bản chinh phạt để lật mở thẻ bài Cửu Cung và nhận những vật phẩm giá trị. 

 

2.  Sự Kiện Tích Đăng Nhập

Phạm vi: Tất cả các máy chủ Cụm 1 và S1-S24 Cụm 2
Thời gian: Từ 4:00 Sáng Ngày 01/12 Đến 4:00 sáng ngày 04/12.
Nội dung:
Đăng nhập hàng ngày nhận thêm quà giá trị và vật phẩm Bá Vương Cung.

 

3.  Tích tiểu thành đại

Phạm vi: Tất cả các máy chủ Cụm 1 và S1-S24 Cụm 2
Thời gian: Từ 4:00 Sáng Ngày 02/12 Đến 4:00 sáng ngày 04/12.
Nội dung:
 Trong thời gian sự kiện, tích nạp mỗi ngày 300 kim cương nhận thêm phần thưởng giá trị:

Lưu ý: Tiến độ tích lũy KC reset vào lúc 4:00 sáng hàng ngày.

4.  Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: Tất cả các máy chủ
Thời gian: Từ 9:00 Sáng Ngày 02/12 Đến 4:00 sáng ngày 04/12.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ được nhận thưởng:

Mốc 1: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 50 lượt nhận tướng Tuân Úc + 1000 Kim cương.

Mốc 2: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 100 lượt nhận tướng Chu Du.

Mốc 3: Tích Lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 150 lượt nhận tướng Tào Tháo.

Mốc 4: Tích lũy chiêu mộ trong Tửu Quán 200 lượt nhận tướng Hạ Hầu Đôn.

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.

Trân trọng,
BQT Tam Quốc GO!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ