Tải Game

Chuỗi sự kiện cuối tuần: Kỵ Tướng Tung Hoành!

25/11/2017

Chuỗi sự kiện cuối tuần: Kỵ Tướng Tung Hoành!

Từ 4:00 Sáng Ngày 25/11 Đến 4:00 sáng ngày 27/11

Sự Kiện Cửu Cung - Khuyến Mại 50% - Sự Kiện Tích Đăng Nhập - Chiêu Mộ Cuối Tuần

Các vật phẩm sự kiện:

Chìa Khóa Vàng
- Cách sở hữu: Quét ải chinh phạt, sự kiện tích nạp, tích tiêu.
- Tác dụng: Sử dụng để lật bài Cửu Cung.

1. Sự Kiện Cửu Cung

Phạm vi: Tất cả các máy chủ. 
Thời gian: Từ 4:00 Sáng Ngày 25/11 Đến 4:00 sáng ngày 27/11.
Nội dung:
Sử dụng Chìa Khóa Vàng thu được từ các sự kiện, quét phụ bản chinh phạt để lật mở thẻ bài Cửu Cung và nhận những vật phẩm giá trị. 

2. Khuyến Mãi Nạp 50%

Phạm vi: Tất cả các máy chủ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng Ngày 25/11 Đến 4:00 sáng ngày 27/11.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, tích nạp Kim cương (KC) trong ngày sẽ được nhận thêm KC khuyến mãi. Tối đa nhận được 12500 KC khuyến mãi/ngày. 

Chú ý:

  • Tiến độ tích lũy KC reset vào 4:00 sáng hàng ngày.
  • Nạp các mốc nhất định được nhận thêm vật phẩm Chìa Khóa Vàng.

3. Tích Tiểu Thành Đại

Phạm vi: Tất cả các máy chủ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng Ngày 25/11 Đến 4:00 sáng ngày 27/11.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, tích nạp 300 Kim cương (KC) trong ngày sẽ được nhận thêm nhiều quà thưởng, Chìa Khóa Vàng.

4.  Sự Kiện Tích Đăng Nhập

Phạm vi: Tất cả các máy chủ.
Thời gian: Từ 4:00 Sáng Ngày 25/11 Đến 4:00 sáng ngày 27/11.
Nội dung:
Đăng nhập hàng ngày nhận thêm quà giá trị và vật phẩm Chìa Khóa Vàng.

 

 

5.  Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: Tất cả các máy chủ 
Thời gian: Từ 4:00 Sáng Ngày 25/11 Đến 4:00 sáng ngày 27/11

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ được nhận thưởng:

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.

Trân trọng,
BQT Tam Quốc GO!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ