Tải Game

Chuỗi Sự Kiện Cuối Tuần: Cổ Ác Lai Vs. Tiểu Bá Vương!

10/11/2017

Chuỗi sự kiện cuối tuần: Cổ Ác Lai Vs. Tiểu Bá Vương!

Từ 4:00 Sáng Ngày 10/11 Đến 4:00 sáng ngày 13/11

Sự Kiện Làm Bánh - Khuyến Mại 50% - Sự Kiện Tích Đăng Nhập - VQMM - Sự Kiện X2 EXP - Chiêu Mộ Cuối Tuần

Các vật phẩm sự kiện:

Tiểu mạch
- Cách sở hữu: quét ải chinh phạt.
- Tác dụng: Sử dụng đổi Bánh nếp trong Sự Kiện Làm Bánh.

Bánh nếp

- Cách sở hữu: quét ải chinh phạt, đổi từ Tiểu mạch.
- Tác dụng: Sử dụng đổi quà giá trị trong Sự Kiện Làm Bánh.

1.  Sự Kiện Làm Bánh

Phạm vi: Tất cả các máy chủ (Cụm 1, S1-S17 Cụm 2).
Thời gian: Từ 4:00 sáng ngày 10/11 Đến 4:00 sáng ngày 13/11.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, sử dụng vật phẩm Bánh nếp để đổi nhiều phần quà hấp dẫn trong Sự Kiện Làm Bánh.

 

2. Khuyến Mãi Nạp 50%

Phạm vi: Tất cả các máy chủ (Cụm 1, S1-S17 Cụm 2).
Thời gian: Từ 4:00 sáng ngày 10/11 Đến 4:00 sáng ngày 13/11.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, tích nạp Kim cương (KC) trong ngày sẽ được nhận thêm KC khuyến mãi. Tối đa nhận được 12500 KC khuyến mãi/ngày. 

Chú ý:

 • Tiến độ tích lũy KC reset vào 4:00 sáng hàng ngày.
 • Nạp các mốc nhất định được nhận thêm vật phẩm Phiếu Quay Thưởng.

3.  Sự Kiện Tích Đăng Nhập

Phạm vi: Tất cả các máy chủ (Cụm 1, S1-S17 Cụm 2).
Thời gian: Từ 4:00 sáng ngày 10/11 Đến 4:00 sáng ngày 13/11.
Nội dung:
Đăng nhập hàng ngày nhận thêm quà giá trị và vật phẩm Phiếu Quay Thưởng.

4.  Sự Kiện Vòng Quay May Mắn

Phạm vi: Tất cả các máy chủ (Cụm 1, S1-S17 Cụm 2).
Thời gian: Từ 4:00 sáng ngày 10/11 Đến 4:00 sáng ngày 13/11.
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, sử dụng Phiếu quay thưởng để quay thưởng trong Vòng Quay May Mắn (VQMM).
Chú ý: 

 • VQMM có tổng tộng 8 ô thưởng.
 • Mỗi Phiếu quay thưởng sử dụng cho 1 lần quay.
 • Phần thưởg mỗi ô chỉ được nhận 1 lần.
 • Quay đủ 8 lần sẽ nhận được tất cả phần thưởng.
 • Phiếu quay thưởng có thể nhận từ sự kiện Khuyến mãi 50%, sự kiện Tích nạp Cổ Ác Lai và sự kiện Tích Đăng nhập.

5.  Sự Kiện x2 EXP Giờ Vàng

Phạm vi: Tất cả các máy chủ (Cụm 1, S1-S17 Cụm 2).
Thời gian: Trong khung giờ nhất định từ 4:00 sáng ngày 10/11 Đến 4:00 sáng ngày 13/11. 
Nội dung: 
Trong thời gian sự kiện, tại các khung giờ nhất định hàng ngày khi quét ải Chinh Phạt có cơ hội x2 kinh nghiệm hoặc nhận thêm 1000 đồng/1 lượt quét ải.

- Khung giờ X2 kinh nghiệm: 

 • Từ 10:00 đến 13:00.
 • Từ 16:00 đến 20:00.

​- Khung giờ thưởng Đồng:

 • Từ 13:00 đến 16:00.
 • Từ 20:00 đến 24:00.

6.  Chiêu Mộ Cuối Tuần

Phạm vi: Tất cả các máy chủ (Cụm 1, S1-S17 Cụm 2).
Thời gian: Từ 4:00 sáng ngày 10/11 Đến 4:00 sáng ngày 13/11.

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, Trong thời gian sự kiện, Khi chiêu mộ trong Tửu Quán đạt số lượt nhất định sẽ được nhận thưởng:

Lưu ý:
- Chiêu mộ 1 lần (288 kim cương) được tính là 1 lượt.
- Chiêu mộ 10 lần (2550 kim cương) được tính là 10 lượt.

Trân trọng,
BQT Tam Quốc GO!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ