Tải Game

Tổng kết vinh dự chí tôn - server 39 cụm 1, server 36 + 37 cụm 2

08/02/2018

TỔNG KẾT
Thử Thách Tăng Chiến Lực -  Nhận Vinh Dự Chí Tôn

(Cập nhật liên tục)

Phạm vi: Từ S39 Cụm 1 và từ S36  của Cụm 2.
Thời gian: 7 ngày bắt đầu sau thử thách Vinh Dự Trọn Đời.

Điều kiện: Nhân vật đạt trên 100,000 lực chiến trước thời điểm 22:00 ngày tổng kết Vinh Dự Trọn Đời.
Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi lực chiến cao nhất đạt mốc quân sư sẽ nhận phần thưởng Vinh Dự Chí Tôn.


1. Tổng kết vinh dự chí tôn server 36 cụm 2

 

 

Tên Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 26/01

 

Lực Chiến Cao Nhất (22:00 ngày 03/02)

 

Chiến Lực Tăng

Cấp Vinh Dự Chí Tôn

VieKing 200014 305950 105936

Cấp 3

Bồ Công Anh 180723 241330 60607

Cấp 2

Công Cẩn 128126 230191 102065

Cấp 3

Sư Hổ Thú 121872 223263 101391

Cấp 3

TIỂU MA 121665 180028 58363

Cấp 2

Ame 120129 220350 100221

Cấp 3

Kakapro 118890 154999 36109

Cấp 1

ZipX 113751 161225 47474

Cấp 1

ManUtd9x 110923 118840 7917

Không đủ điều kiện

Jeff 110639 125985 15346

Không đủ điều kiện

NPC180411 105210 127481 22271

Không đủ điều kiện

Silver 104489 151697 47208

Cấp 1

MonKeyDDragon 103998 161830 57832

Cấp 2

ĐậuPhụThối 103986 205681 101695

Cấp 3

Bố Minh 103767 134186 30419

Cấp 1

Sumo 102329 152656 50327

Cấp 2

Loki 101274 148371 47097

Cấp 1

BeoBéo 100936 139298 38362

Cấp 1

Đường Bá Hổ 100505 152620 52115

Cấp 2

Skylove 100492 179125 78633

Cấp 2

Xedap3banh 100486 170661 70175

Cấp 2

ĐăNG 100215 158857 58642

Cấp 2

Chân Đất 100077 166328 66251

Cấp 2

 

2. Tổng kết vinh dự chí tôn server 37 cụm 2

 

Tên nhân vật Lực Chiến Khởi Điểm (22:00 29/01)

Lực Chiến Cao Nhất (22:00 ngày 05/02)


 
Lực Chiến Tăng

Cấp Vinh Dự Chí Tôn


 
BPcuibap 226546 329299 102753 Cấp 3
Mason 204572 292262 87690 Cấp 2
quyrangho 200292 301047 100755 Cấp 3
Choé only 160084 212738 52654 Cấp 2
Hà Lê 133689 264212 130523 Cấp 3
Chịch Dạo 110457 110457 0 Ko Đủ ĐK
Minh Đế 108074 221792 113718 Cấp 3
NoA 100225 135921 35696 Cấp 1
Thanh oz 100138 122859 22721 Ko Đủ ĐK

 

3. Tổng kết vinh dự chí tôn server 39 cụm 1

 

Tên nhân vật Lực Chiến Khởi Điểm (22:00 31/01) Lực Chiến Cao Nhất (22:00 ngày 07/02)

Lực Chiến Tăng

Cấp Vinh Dự Chí Tôn
Quả kì Đà 120044 229781 109737 Cấp 3
TruongPhi 109766 185404 75638 Cấp 2
michu 109730 210490 100760 Cấp 3
Củ Chuối 105015 205127 100112 Cấp 3
Quách Gia 100024 100093 69 Ko Đủ ĐK
 
 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ