Tải Game

[Cụm 2 Server 39 - Chúc Dung] TỔNG KẾT 3 và 7 Ngày Sự kiện thử thách chiến lực nhận vinh dự trọn đời, Đua TOP đấu trường, Đua TOP nông dân

10/02/2018

TỔNG KẾT
 Sự kiện Thử Thách Chiến Lực, Đua TOP Đấu Trường, Đua TOP Nông Dân

 

Phạm vi: Máy chủ Chúc Dung
Thời gian đua TOP: 7 ngày (từ 03/02 đến 22:00 ngày 09/02)
*Kết quả tổng kết chính thức lúc 22:00 ngày 09/02!

Quà sẽ được gửi trong vòng 48h sau khi sự kiện kết thúc

1. Sự kiện Thử Thách Chiến Lực

Tên Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 09/02

Phần Thưởng
 

ĐMX SU IU ANH 211386 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)
Lữ Bố + Xích Thố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *5
Jeff 204559 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)
Lữ Bố + Xích Thố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *5
PeoPro 201271 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)
Lữ Bố + Xích Thố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *5
Quách gia 200744 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)
Lữ Bố + Xích Thố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *5
KhoaiSọ 200265 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)
Lữ Bố + Xích Thố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *5
Minh 200030 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 72 triệu (360.000KC)
Lữ Bố + Xích Thố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *5
Paste 180562 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 48 triệu (240.000KC)
Lữ Bố
Tàng Thư Thiếp cao cấp (bao gồm 2 binh thư 5 sao và 30-60 Mực tốt) *1
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *3
ThanhDZ 164968 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 24 triệu (120.000KC)
Xích Thố
Tàng Thư Thiếp 5 sao *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *3
SKEY 160029 Vinh Dự Trọn Đời trị giá 24 triệu (120.000KC)
Xích Thố
Tàng Thư Thiếp 5 sao *2
Rương cường hóa siêu cấp (bao gồm 15 Nguyên liệu trang bị siêu cấp và 5-15 Đá rèn tốt) *3
CFTàidéplào 156197 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
HienNC 149431 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
My Mu Múp 146965 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
Chaorua8888 144960 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
PhaLoDai 144368 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
Forris 143210 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
Alesso 140582 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
BẠCH ĐỊNH 133411 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
Trùm 127592 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
CFzJpBillBillz 127539 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
Sodality 126086 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
Triệu Vân 124015 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
MINHTU2018 121866 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
Chu Vy 120484 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
BlackPaladin 120162 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh
Panamera 120043 6789 KC
Tàng Thư Thiếp 5 sao *1
Tuyệt Ảnh

 

Lưu ý:★ Gói Vinh Dự Trọn Đời sẽ hỗ trợ người chơi được nhận số Kim cương (KC) tương ứng chia đều trong thời gian 12 tháng

★ Ngày 15 và 30 hàng tháng sẽ nhận KC từ gói Vinh Dự Trọn Đời trực tiếp qua thư cụ thể:

Gói 72 triệu mỗi tháng nhận 30.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 15.000 KC.
Gói 48 triệu mỗi tháng nhận 20.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 10.000 KC.
Gói 24 triệu mỗi tháng nhận 10.000 KC, được gửi vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng mỗi lần 5.000 KC.

2. Danh sách quân sư đạt đủ điều kiện tham gia Vinh Dự Chí Tôn.

STT Tên1 Lực Chiến Khởi Điểm (22:00 ngày 09/02)
1 ĐMX SU IU ANH 211386
2 Jeff 204559
3 PeoPro 201271
4 Quách gia 200744
5 KhoaiSọ 200265
6 Minh 200030
7 Paste 180562
8 ThanhDZ 164968
9 SKEY 160029
10 CFTàidéplào 156197
11 HienNC 149431
12 My Mu Múp 146965
13 Chaorua8888 144960
14 PhaLoDai 144368
15 Forris 143210
16 Alesso 140582
17 BẠCH ĐỊNH 133411
18 Trùm 127592
19 CFzJpBillBillz 127539
20 Sodality 126086
21 Triệu Vân 124015
22 MINHTU2018 121866
23 Chu Vy 120484
24 BlackPaladin 120162
25 Panamera 120043
26 GIANG 119186
27 HiVọng 119086
28 Sinh 116339
29 Ciel 115167
30 CafeMeĐá 114214
31 Bảnh choẹ 113137
32 dullhill 112518
33 Benlì 112022
34 SORRY1 111252
35 ZKA 106752
36 HangVoCuc 103612
37 LONG ĐẦU 103045
38 Aloha 102778
39 CFTàngPhong 102036
40 Huỳnh 100475
41 Hoàng Minh 100087
42 YOO 100011

 Lưu ý: 

★ Lực chiến tính thưởng sự kiện là lực chiến cao nhất, được ghi cụ thể trên BXH.

- Thời điểm tính lực chiến cao nhất khởi điểm: 22:00 ngày 09/02
- Thời điểm chốt lực chiến cao nhất thử thách đạt được: 22:00 ngày 16/02.

3. Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 3 Ngày

Tên Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 05/02

ĐMX SU IU ANH

1

Minh

2

Jeff

3

* Sự kiện Đua TOP Đấu Trường 7 Ngày

        Tên          Hạng đấu trường
vào lúc 22:00 ngày 09/02

ĐMX SU IU ANH

1

Jeff

2

Minh

3

4. Sự kiện Đua TOP Nông Dân

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 3 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 05/02
KhoaiSọ 1 113921
Minh 2 107186
    ThanhDZ      3 97242

* Sự kiện Đua TOP Nông Dân 7 Ngày

Tên TOP Chiến lực
vào lúc 22:00 ngày 09/02
Quách gia 1 200744
Minh 2 200030
      ThanhDZ    3 164968

BQT Tam Quốc GO

Trân Trọng,

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ HD nạp thẻ